13 job matchede din søgning på: 

Søg:

Gem denne søgning som en jobagent

Med en jobagent modtager du en e-mail, når der opslås jobannoncer, der matcher denne søgning - så er du altid opdateret.
Vis pr. side:
20 
40 
100 
1 - 13 of 13
Oslo Kommune
Vår visjon: Bydel Østensjø - et godt sted å bo, hele livet! Bydel Østensjø ligger sør øst i Oslo, og grenser til Østmarka med turveier, badevann og lysløyper, som gir mange muligheter for tur- og friluftsliv, sommer og vinter. Bydel Østensj...
Publiceret: 
26-04-2017
Ansøgningsfrist: 
26-05-2017
Save job
Regjeringen
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, IKT- utvikling og drift, formidlings- og kommunikasjonstjenester, samt fellesadministrative tjenester for departementene. Våre felles verdier fokuserer p...
Publiceret: 
26-04-2017
Ansøgningsfrist: 
26-05-2017
Save job
Regjeringen
Administrasjonsavdelinga har ansvar for fellesoppgåver i departementet. Det er mellom anna organisasjonsutvikling, verksemdplanlegging, personal- og lønnsspørsmål, koordinering av fellessaker, intern økonomiforvaltning, IKT og dokumentasjon...
Publiceret: 
26-04-2017
Ansøgningsfrist: 
26-05-2017
Save job
Kriminalomsorgen
Kriminalomsorgen region vest er underlagt Kriminalomsorgsdirektoratet med overordna ansvar for straffegjennomføringa i fylka Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland. Region vest har ca 500 tilsette og har administrasjon i Bergen. Reg...
Publiceret: 
26-04-2017
Ansøgningsfrist: 
26-05-2017
Save job
Trondheim Kommune
Åpen - kompetent - modig Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, ...
Publiceret: 
26-04-2017
Ansøgningsfrist: 
26-05-2017
Save job
Norges Teknisk-naturvitenskapelig Universitet
NTNU - kunnskap for en bedre verden Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Studentombud ved NTNU - jurist med råd- og veiledningskompetanse ...
Publiceret: 
26-04-2017
Ansøgningsfrist: 
26-05-2017
Save job
Regjeringen
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ca. 400 ansatte og er sekretariat for kommunal- og moderniseringsministeren og øvrig politisk ledelse. Departementet har ansvar for å samordne regjeringens moderniseringspolitikk og for viktige o...
Publiceret: 
26-04-2017
Ansøgningsfrist: 
26-05-2017
Save job
Trondheim Kommune
Åpen - kompetent - modig Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, ...
Publiceret: 
26-04-2017
Ansøgningsfrist: 
26-05-2017
Save job
Skatteetaten
Oljeskattekontoret er ansvarlig for skattlegging av norske og internasjonale selskaper som driver leting, utvinning og rørledningstransport av olje og gass på norsk kontinentalsokkel. Utskrevet petroleumsskatt for inntektsåret 2015 utgjorde...
Publiceret: 
26-04-2017
Ansøgningsfrist: 
26-05-2017
Save job
Skatteetaten
Skatt øst er én av fem regioner i Skatteetaten og består av Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland. Vi er ca 1500 medarbeidere. Vårt arbeidsfelt er delt inn i funksjonsområdene veiledning, fastsetting, kontroll og rettsanvendelse, skat...
Publiceret: 
26-04-2017
Ansøgningsfrist: 
26-05-2017
Save job
Uni Research AS
Uni Research AS er et forskningsselskap med vel 400 høyt kvalifiserte medarbeidere fra 35 nasjoner. Selskapet har en omsetning på i underkant av 400 millioner kroner, og er inndelt i 6 fagavdelinger. Hver avdeling ledes av en forskningsdire...
Publiceret: 
26-04-2017
Ansøgningsfrist: 
26-05-2017
Save job
Maskinentreprenorenes Forbund (MEF)
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og arbeidsgiver-organisasjon som representerer i overkant 2060 små, mellomstore og store bedrifter med ca. 30 000 arbeidstakere. Hovedtyng...
Publiceret: 
26-04-2017
Ansøgningsfrist: 
26-05-2017
Save job
DNB Nor
Som advokat er det ingen andre steder du kan opparbeide deg like god juridisk og forretningsmessig kompetanse innen bank og finans som i Norges ledende bank. Når du sitter så tett på den daglige driften som vi gjør, får du ikke bare forst...
Publiceret: 
26-04-2017
Ansøgningsfrist: 
26-05-2017
Save job
Vis pr. side:
20 
40 
100 
1 - 13 of 13
Populære job

Kiropraktorerne søger skarp og selvstændig chefjurist

Dansk Kiropraktorforening
Frist: 
15-05-2017

Økonomichef, der er til fælles retning

Greve Kommune
Frist: 
11-05-2017

Controllere til dagtilbud og skoler

Horsens Kommune
Frist: 
15-05-2017

Senior Consultant, Enterprise Performance Management

KPMG København
Frist: 
11-05-2017