17 job matchede din søgning på: 

Søg:

Gem denne søgning som en jobagent

Med en jobagent modtager du en e-mail, når der opslås jobannoncer, der matcher denne søgning - så er du altid opdateret.
Vis pr. side:
20 
40 
100 
1 - 17 of 17
Kriminalomsorgen
Kriminalomsorgen gjennomfører de straffereaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen, Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) er overordnet 5 regioner. Den enkelte region har ansvar for a...
Publiceret: 
23-03-2017
Ansøgningsfrist: 
22-04-2017
Save job
Bergen kommune
Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig og samfunns...
Publiceret: 
23-03-2017
Ansøgningsfrist: 
22-04-2017
Save job
Oslo Kommune
Bydel Nordstrand ligger sydøst i byen og har rundt 50 000 innbyggere. Bydelen kjennetegnes ved nærhet til sjøen og marka og har stedvis flott utsikt over fjorden. Det er kort vei til sentrum med offentlig kommunikasjon. Bydel Nordstrand b...
Publiceret: 
23-03-2017
Ansøgningsfrist: 
22-04-2017
Save job
Regjeringen
Justis- og beredskapsdepartementet har et ansvar for å ivareta trygghet og rettssikkerhet for befolkningen. Oppgavene vi skal løse er viktige for mange menneskers hverdag og for Norge som rettsstat. Justis- og beredskapsdepartementet ivaret...
Publiceret: 
23-03-2017
Ansøgningsfrist: 
22-04-2017
Save job
Regjeringen
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvaret for politikkutformingen på områder som forbrukerinteresser, personer med nedsatt funksjonsevne, familie- og samliv og levekår for barn og unge og likestilling. For mer informasjon se ...
Publiceret: 
23-03-2017
Ansøgningsfrist: 
22-04-2017
Save job
Regjeringen
Skattelovavdelinga har ansvar for regelverket om skatt, avgift og toll. Avdelinga greier ut juridiske skatte- og avgiftsspørsmål, førebur ny lovgjeving og gir faglege råd til finansministeren. Arbeidet er juridisk, men grenser til både økon...
Publiceret: 
23-03-2017
Ansøgningsfrist: 
22-04-2017
Save job
Finansdepartementet
Vil du være med å førebu morgondagens skattereglar? Finansdepartementet søkjer jurist til 18 månaders engasjement som trainee i Skattelovavdelinga. Denne stillinga er lyst ut via traineeprogrammet for personar med nedsett funksjonsevne ...
Publiceret: 
23-03-2017
Ansøgningsfrist: 
22-04-2017
Save job
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Traineestilling for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning Bufdir søker trainee med høyrere juridisk utdanning og nedsatt funksjonsevne som førstekonsulent/rådgiver i midlertidig stilling. Traineen vil være personalmessig ...
Publiceret: 
23-03-2017
Ansøgningsfrist: 
22-04-2017
Save job
Finansdepartementet
Vil du være med å førebu morgondagens skattereglar? Finansdepartementet søkjer jurist til 18 månaders engasjement som trainee i Skattelovavdelinga. Denne stillinga er lyst ut via traineeprogrammet for personar med nedsett funksjonsevne ...
Publiceret: 
23-03-2017
Ansøgningsfrist: 
22-04-2017
Save job
Regjeringen
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ca. 400 ansatte og er sekretariat for kommunal- og moderniseringsministeren og øvrig politisk ledelse. Departementet har en rekke underliggende etater og virksomheter. Ansvarsområdene finner du ....
Publiceret: 
23-03-2017
Ansøgningsfrist: 
22-04-2017
Save job
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Regional- og distriktspolitikken bidrar til verdiskaping, arbeidsplasser og velferd i hele landet. Regionalpolitisk avdeling analyserer den regionale utviklingen, gir faglige råd om utforming av distrikts- og regionalpolitikken og samordnin...
Publiceret: 
23-03-2017
Ansøgningsfrist: 
22-04-2017
Save job
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Regional- og distriktspolitikken bidrar til verdiskaping, arbeidsplasser og velferd i hele landet. Regionalpolitisk avdeling analyserer den regionale utviklingen, gir faglige råd om utforming av distrikts- og regionalpolitikken og samordnin...
Publiceret: 
23-03-2017
Ansøgningsfrist: 
22-04-2017
Save job
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet har to juridiske avdelinger med bred faglig kompetanse. Juridisk avdeling 2 har det overordnete ansvaret for forvaltningen av regelverk knyttet til barnehageloven, friskoleloven og juridisk rådgivning internt i Utdann...
Publiceret: 
23-03-2017
Ansøgningsfrist: 
22-04-2017
Save job
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Som HR-direktør får du ansvar for HR-politikken i helseforetaket. Sentrale arbeidsoppgaver vil være ledelse av strategiske og utviklingsorienterte oppgaver på HR-området, bistand til ledere i HR-relaterte spørsmål samt lederstøtte for admin...
Publiceret: 
23-03-2017
Ansøgningsfrist: 
22-04-2017
Save job
Oslo Kommune
Kommuneadvokaten er Oslo kommunes eget advokatkontor. Kontoret består av 21 advokater og fem kontoransatte. Seks av advokatene har møterett for Høyesterett. Kommuneadvokaten er organisert som en etat under Byrådslederens kontor. Kommunead...
Publiceret: 
23-03-2017
Ansøgningsfrist: 
22-04-2017
Save job
Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS
ADVOKAT / ADVOKATFULLMEKTIG Austin Lyngmyr er et advokatfirma med opprinnelse fra 2003. Vi er i dag 8 advokater/advokatfullmektiger, fordelt på våre kontorer i Oslo og i Drøbak. Oslokontoret ble renovert i 2013 og ligger like ved Oslo r...
Publiceret: 
23-03-2017
Ansøgningsfrist: 
22-04-2017
Save job
Advokatfirmaet Unneland AS
Advokatfirmaet Unneland AS består av 8 medarbeidere hvorav 6 er advokater. Vi arbeider i all hovedsak med personskader. Arbeidsområdene er bistand i forbindelse med trafikkulykker, yrkesskader, pasientskader, forsikringsrett og trygderett. ...
Publiceret: 
23-03-2017
Ansøgningsfrist: 
22-04-2017
Save job
Vis pr. side:
20 
40 
100 
1 - 17 of 17
Populære job

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center søger Centerøkonom (specialkonsulent)

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Frist: 
24-03-2017

Product Platform Manager

Siemens
Frist: 
05-04-2017

Chef for Projekt Support til Enhed for Byggeri og Projektering

Region Hovedstaden, Enhed for Byggeri og Projektering
Frist: 
28-03-2017