28 job matchede din søgning på: 

Søg:

Gem denne søgning som en jobagent

Med en jobagent modtager du en e-mail, når der opslås jobannoncer, der matcher denne søgning - så er du altid opdateret.
Vis pr. side:
20 
40 
100 
1
2 
> 
>|
1 - 20 of 28
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 11.000 studenter og 1.600 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsut...
Publiceret: 
01-06-2017
Ansøgningsfrist: 
01-07-2017
Save job
Oslo Kommune
Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 14 700 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca 13,2 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar f...
Publiceret: 
01-06-2017
Ansøgningsfrist: 
01-07-2017
Save job
Bergen kommune
Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig og samfunns...
Publiceret: 
01-06-2017
Ansøgningsfrist: 
01-07-2017
Save job
Regjeringen
Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektor...
Publiceret: 
01-06-2017
Ansøgningsfrist: 
01-07-2017
Save job
Regjeringen
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, IKT- utvikling og drift, formidlings- og kommunikasjonstjenester, samt fellesadministrative tjenester for departementene. Våre felles verdier fokuserer p...
Publiceret: 
01-06-2017
Ansøgningsfrist: 
01-07-2017
Save job
Norges Bank
Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norge...
Publiceret: 
01-06-2017
Ansøgningsfrist: 
01-07-2017
Save job
Regjeringen
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ca. 400 ansatte og er sekretariat for kommunal- og moderniseringsministeren og øvrig politisk ledelse. Departementet har en rekke underliggende etater og virksomheter. Ansvarsområdene finner du ....
Publiceret: 
01-06-2017
Ansøgningsfrist: 
01-07-2017
Save job
Politiet
ØKOKRIM er spissorganet i politiet og påtalemakta for å kjempa mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi arbeider for å verna velferdssamfunnet vi lever i, og det økonomiske systemet vårt. Vi tek dei mest omfattande, kompliserte o...
Publiceret: 
01-06-2017
Ansøgningsfrist: 
01-07-2017
Save job
Maskinentreprenorenes Forbund (MEF)
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og arbeidsgiver-organisasjon som representerer i overkant 2060 små, mellomstore og store bedrifter med ca. 30 000 arbeidstakere. Hovedtyng...
Publiceret: 
01-06-2017
Ansøgningsfrist: 
01-07-2017
Save job
DNB Nor
Som advokat er det ingen andre steder du kan opparbeide deg like god juridisk og forretningsmessig kompetanse innen bank og finans som i Norges ledende bank. Når du sitter så tett på den daglige driften som vi gjør, får du ikke bare forst...
Publiceret: 
01-06-2017
Ansøgningsfrist: 
01-07-2017
Save job
Trondheim Kommune
Åpen - kompetent - modig Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, ...
Publiceret: 
01-06-2017
Ansøgningsfrist: 
01-07-2017
Save job
Regjeringen
Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet har ansvar for departementets arbeid med saker som gjelder finansmarkedene og finansinstitusjonene. Finansmarkedsavdelingen skal medvirke til beslutninger som bidrar til at finansmarkedene og fi...
Publiceret: 
01-06-2017
Ansøgningsfrist: 
01-07-2017
Save job
Regjeringen
Finansmarkedsavdelingen skal medvirke til beslutninger som bidrar til finansiell stabilitet og til at finansmarkedene og finansinstitusjoner fungerer effektivt. Det søkes etter avdelingsdirektør (konstitusjon) til å lede økonomisk seksjon. ...
Publiceret: 
01-06-2017
Ansøgningsfrist: 
01-07-2017
Save job
Skatteetaten
Skatteforvaltningsseksjonen i Rettsavdelingen er en aktiv bidragsyter i Skatteetatens arbeid med regelverksutvikling, nye teknologiske løsninger og brukervennlige ordninger. Vi søker en medarbeider som primært vil jobbe med oppgaver i Ska...
Publiceret: 
01-06-2017
Ansøgningsfrist: 
01-07-2017
Save job
Sweco Norge
Sweco Norge 0283 OSLO . Jurister/rådgivere innenfor plan-og bygningsrett Vil du være med å forme fremtidens byer og samfunn? Da er Sweco stedet for deg. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det in...
Publiceret: 
01-06-2017
Ansøgningsfrist: 
01-07-2017
Save job
Norges Bank
Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norge...
Publiceret: 
01-06-2017
Ansøgningsfrist: 
01-07-2017
Save job
Drammen Kommune
Kommuneadvokaten i Drammensregionen er et felles advokatkontor for kommunene Drammen, Hurum, Nedre Eiker, Røyken, Sande og Svelvik. Advokatkontoret er et selvstendig rettssubjekt med et eget styre, opprettet med hjemmel i kommuneloven § 27....
Publiceret: 
01-06-2017
Ansøgningsfrist: 
01-07-2017
Save job
Oslo Kommune
Bydel Vestre Aker ligger vest i Oslo. Bydelen grenser mot Nordmarka og Bærum med kort vei til sentrum. Det bor ca.47 000 innbyggere i dette område. De ansatte er en viktig ressurs for bydelen og vi er opptatt av å rekruttere dyktige medarb...
Publiceret: 
01-06-2017
Ansøgningsfrist: 
01-07-2017
Save job
Skatteetaten
Skatt vest er ein stor organisasjon med mange spennande utfordringar. Vi har ca. 1100 tilsette og er delt inn i avdelingane Rettleiing, Fastsetjing, Kontroll- og rettsavdelinga, Skattekrim, Innkrevjing og Sentralskattekontoret for utanlands...
Publiceret: 
01-06-2017
Ansøgningsfrist: 
01-07-2017
Save job
Oslo Kommune
Bydel Nordstrand ligger sydøst i byen og har rundt 50 000 innbyggere. Bydelen kjennetegnes ved nærhet til sjøen og marka og har stedvis flott utsikt over fjorden. Det er kort vei til sentrum med offentlig kommunikasjon. Bydel Nordstrand b...
Publiceret: 
01-06-2017
Ansøgningsfrist: 
01-07-2017
Save job
Vis pr. side:
20 
40 
100 
1
2 
> 
>|
1 - 20 of 28
Populære job

Økonomichef

Movia
Frist: 
23-07-2017

Jurist til Sparekassen Sjælland-Fyn

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Frist: 
12-07-2017

Dygtig og ambitiøs tilbudskonsulent

Shipley Denmark
Frist: 
08-07-2017