47 job matcher din søgning  

Filtrer søgning
Ny søgning
Gem denne søgning som jobagent
Sorter efter:
Vis pr. side:
1
2 
3 
Næste 
1 - 20 of 47
Publiceret  
18. oktober 2018
Ansøgningsfrist  
17. november 2018
Regjeringen oppnevnte 12. oktober 2018 et offentlig utvalg som skal gjennomgå ordningen for fri rettshjelp (Rettshjelpsutvalget). Utvalget skal levere sin utredning innen 1.mai 2020. Mandatet finnes på . Utvalgssekretærer - jurist og samf...
Regjeringen
Gem annonce
Publiceret  
18. oktober 2018
Ansøgningsfrist  
17. november 2018
Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med ...
Skatteetaten
Gem annonce
Publiceret  
18. oktober 2018
Ansøgningsfrist  
17. november 2018
Skatteetaten sitt samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovudgrunnlaget for offentleg sektor i Noreg. No omorganiserar vi for å møte stadig raskare endringar i samfunnet. Den nye organisasjonen består av eit direktorat, seks divisjonar...
Skatteetaten
Stavanger
Gem annonce
Publiceret  
18. oktober 2018
Ansøgningsfrist  
17. november 2018
Næringsetatens overordnede mål er å bidra til at Oslo blir en trygg hovedstad med bedre folkehelse og redusert skadelig alkoholforbruk. Oslo skal ha seriøs drift av serverings-, salgs- og skjenkestedene. Vi behandler søknader, fatter vedt...
Oslo kommune
Gem annonce
Publiceret  
18. oktober 2018
Ansøgningsfrist  
17. november 2018
Barne- og familieetaten har ansvaret for det byomfattende barnevernet og for bolig- og avlastningstiltak for personer med funksjonsnedsettelse i Oslo. Virksomheten er organisert i tre avdelinger i tillegg til etatsadministrasjonen. Mottaksa...
Oslo kommune
Gem annonce
Publiceret  
18. oktober 2018
Ansøgningsfrist  
17. november 2018
Vinmonopolet er samfunnets viktigste virkemiddel for ansvarlig salg av alkohol, organisert som netthandel, butikkjede og kundesenter med enerett på salg av vin, brennevin og sterkøl over 4,7%. Virksomheten har om lag 2000 ansatte, og over 3...
Vinmonopolet
Gem annonce
Publiceret  
18. oktober 2018
Ansøgningsfrist  
17. november 2018
Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige o...
Oslo kommune
Gem annonce
Publiceret  
18. oktober 2018
Ansøgningsfrist  
17. november 2018
Åpen - kompetent - modig Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, ...
Trondheim kommune
Trondheim
Gem annonce
Publiceret  
18. oktober 2018
Ansøgningsfrist  
17. november 2018
Barne- og likestillingsdepartementet har ansvar for barnevern, barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk. Barne- og likestillingsdepartementet har omkring 160 ansatte og er...
Regjeringen
Gem annonce
Publiceret  
18. oktober 2018
Ansøgningsfrist  
17. november 2018
Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norge...
Norges Bank
Gem annonce
Publiceret  
18. oktober 2018
Ansøgningsfrist  
17. november 2018
Justis- og beredskapsdepartementet jobber for rettssikkerhet og trygghet. Vårt ansvarsområde er stort, og våre saksfelt er gjenstand for mye oppmerksomhet. Vi er en spennende arbeidsplass med et krevende samfunnsoppdrag. Oppgavene vi skal l...
Regjeringen
Gem annonce
Publiceret  
18. oktober 2018
Ansøgningsfrist  
17. november 2018
Trondheim kommunerevisjon er bystyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med forvaltningen i kommunen. Vi er et bredt sammensatt kompetansemiljø med 17 medarbeidere som holder til i Søndre gt. 10B. Utfyllende informasjon om oss fin...
Trondheim kommune
Trondheim
Gem annonce
Publiceret  
18. oktober 2018
Ansøgningsfrist  
17. november 2018
Oslo Pensjonsforsikring AS 0160 OSLO . Jurist personskadeoppgjør vikariat Konsernet Oslo Pensjonsforsikring er eid av Oslo kommune og består av de to forsikringsselskapene Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS. Oslo Pens...
Oslo Pensjonsforsikring AS
Gem annonce
Publiceret  
18. oktober 2018
Ansøgningsfrist  
17. november 2018
Rambøll 4068 STAVANGER . Jordskiftekandidat/jurist Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1450 me...
Rambøll
Stavanger
Gem annonce
Publiceret  
18. oktober 2018
Ansøgningsfrist  
17. november 2018
Rambøll 4068 STAVANGER . Jordskiftekandidat/jurist Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1450 me...
Rambøll
Stavanger
Gem annonce
Publiceret  
18. oktober 2018
Ansøgningsfrist  
17. november 2018
Rambøll Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1450 medarbeidere fordelt på 17 kontorer og internasjon...
Rambøll
Stavanger
Gem annonce
Publiceret  
18. oktober 2018
Ansøgningsfrist  
17. november 2018
Har du lyst til å bli en av Rambølls nye eiendomsrådgivere? Avdelingen Areal- og eiendomsjus utgjør et av Norges sterkeste fagmiljø innen jordskifte- og eiendomsfagene, med 15 engasjerte jordskiftekandidater og jurister. Som eiendomsrådgi...
Rambøll
Stavanger
Gem annonce
Publiceret  
18. oktober 2018
Ansøgningsfrist  
17. november 2018
Adecco 5016 BERGEN . Vi søker Prosjekt økonom Vi søker etter Prosjektøkonom for vår kunde med sentral beliggenhet i Bergen sentrum. Vi ser etter en kandidat som kan tiltre stillingen snarest og vikariatet vil vare til sommer 2019. Pr...
Adecco
Bergen
Gem annonce
Publiceret  
18. oktober 2018
Ansøgningsfrist  
17. november 2018
Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norge...
Norges Bank
Gem annonce
Publiceret  
18. oktober 2018
Ansøgningsfrist  
17. november 2018
NORSIRK 0663 OSLO . Salgsdirektør - NORSIRK NORSIRK er et landsdekkende produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje som samler inn, miljøsanerer og gjenvinner avfall i henhold til sine ku...
NORSIRK
Gem annonce
Sorter efter:
Vis pr. side:
1
2 
3 
Næste 
1 - 20 of 47

Gem denne søgning som jobagent

Gem denne søgning som jobagent

Se nye job der matcher dig

Det er gratis!

Vi sender emails ud dagligt