Om virksomheden
Kommunernes Landsforening
Weidekampsgade 10
2300 København S
Tlf:
33 70 33 70
Mail:
Web:
Kommunernes Landsforening

Om os

KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL\\'s formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser sine opgaver.

 

Mission

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger.

 

Vision

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

 

Karriere

Borgeren er i centrum hos kommunerne, og kommunerne er i centrum hos os. Det handler også om din fremtid. Din faglige og personlige udvikling er vigtig for os. Den er en betingelse for, at KL i samarbejde med kommunerne kan skabe de gode resultater. Hos os bliver du en del af et bredt fagligt fællesskab, med indsigtsfulde kolleger, der gerne deler deres viden med dig. Du får mulighed for at prøve dig selv af i mange forskellige roller. Interessevaretager, oplægsholder, netværksopbygger, rådgiver, konsulent, forhandler og projektmedarbejder for blot at nævne nogle af de vigtigste.

 

Klik her - og se ledige stillinger i KL.

Om virksomheden
Kommunernes Landsforening
Weidekampsgade 10
2300 København S
Tlf:
33 70 33 70
Mail:
Web:
Kommunernes Landsforening

Om os

KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL\\'s formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser sine opgaver.

 

Mission

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger.

 

Vision

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

 

Karriere

Borgeren er i centrum hos kommunerne, og kommunerne er i centrum hos os. Det handler også om din fremtid. Din faglige og personlige udvikling er vigtig for os. Den er en betingelse for, at KL i samarbejde med kommunerne kan skabe de gode resultater. Hos os bliver du en del af et bredt fagligt fællesskab, med indsigtsfulde kolleger, der gerne deler deres viden med dig. Du får mulighed for at prøve dig selv af i mange forskellige roller. Interessevaretager, oplægsholder, netværksopbygger, rådgiver, konsulent, forhandler og projektmedarbejder for blot at nævne nogle af de vigtigste.

 

Klik her - og se ledige stillinger i KL.