Om virksomheden
Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Energitilsynet

Om os
Energisektoren har en omsætning på mere en 100 milliarder kroner hvert år og en central betydning for det danske samfund. Sekretariatet for Energitilsynet arbejder for at skabe rimelige vilkår, effektiv konkurrence og velfungerende markeder for forbrugere og virksomheder på energimarkederne.

Det er Energitilsynets opgave blandt flere andre at fortolke energilovene og analysere sektoren. Med et job hos os bliver du derfor en del af et ambitiøst miljø, der udmønter de lovgivningsmæssige rammer og analyserer el-, fjernvarme- og naturgasmarkederne.

Sekretariatet for Energitilsynets centre og stabsfunktion forbereder sager til behandling i Energitilsynet, der er en uafhængig myndighed med disse hovedopgaver:

Fortolke energilovene
Fastlægge udviklingen i effektivitet i visse energivirksomheder
Godkende metoder til at fastsætte visse priser
Overvåge og analysere energimarkederne
Deltage i og bidrage til samarbejdet om energi i Norden og i EU
Varetage relationer til andre myndigheder, brancheorganisationer, pressen m.fl.

Job i Energitilsynet
Vi kan tilbyde et arbejdsmiljø, der udvikler og udfordrer dig og et miljø, hvor du er med til at skabe de bedst mulige rammer for samspillet mellem energikunder og energivirksomheder.

Medarbejderne leverer selvstændige resultater, men selvstændige resultater kræver oftest samarbejde indadtil og udadtil. Nogle af vores opgaver løses i tværfaglige teams, hvor vi supplerer hinandens faglige kompetencer. Det tætte samarbejde og den faglige sparring mellem dygtige og engagerede kollegaer anser vi for værende fundamentet for faglig og personlig udvikling. Desuden lægger vi i Sekretariatet for Energitilsynet vægt på, at medarbejderne udvikles igennem efteruddannelse - såvel fagligt som personligt.

So vores ledige stillinger her


Om virksomheden
Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Energitilsynet

Om os
Energisektoren har en omsætning på mere en 100 milliarder kroner hvert år og en central betydning for det danske samfund. Sekretariatet for Energitilsynet arbejder for at skabe rimelige vilkår, effektiv konkurrence og velfungerende markeder for forbrugere og virksomheder på energimarkederne.

Det er Energitilsynets opgave blandt flere andre at fortolke energilovene og analysere sektoren. Med et job hos os bliver du derfor en del af et ambitiøst miljø, der udmønter de lovgivningsmæssige rammer og analyserer el-, fjernvarme- og naturgasmarkederne.

Sekretariatet for Energitilsynets centre og stabsfunktion forbereder sager til behandling i Energitilsynet, der er en uafhængig myndighed med disse hovedopgaver:

Fortolke energilovene
Fastlægge udviklingen i effektivitet i visse energivirksomheder
Godkende metoder til at fastsætte visse priser
Overvåge og analysere energimarkederne
Deltage i og bidrage til samarbejdet om energi i Norden og i EU
Varetage relationer til andre myndigheder, brancheorganisationer, pressen m.fl.

Job i Energitilsynet
Vi kan tilbyde et arbejdsmiljø, der udvikler og udfordrer dig og et miljø, hvor du er med til at skabe de bedst mulige rammer for samspillet mellem energikunder og energivirksomheder.

Medarbejderne leverer selvstændige resultater, men selvstændige resultater kræver oftest samarbejde indadtil og udadtil. Nogle af vores opgaver løses i tværfaglige teams, hvor vi supplerer hinandens faglige kompetencer. Det tætte samarbejde og den faglige sparring mellem dygtige og engagerede kollegaer anser vi for værende fundamentet for faglig og personlig udvikling. Desuden lægger vi i Sekretariatet for Energitilsynet vægt på, at medarbejderne udvikles igennem efteruddannelse - såvel fagligt som personligt.

So vores ledige stillinger her