Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Universitetsdirektør på Roskilde Universitet

Roskilde Universitet

Roskilde, Midtsjælland

Indrykket
01-10-2023

Er du en visionær leder, som kan flytte en uddannelses- og forskningsinstitution fremad? Og vil du stå i spidsen for en stærk og velfungerende administration, hvis daglige drift og langsigtede udvikling er afgørende for Roskilde Universitet? Så er du måske vores nye universitetsdirektør.

 

Roskilde Universitet søger en universitetsdirektør med evne og vilje til lederskab med visioner, strategisk overblik og ansvarlighed for hele organisationen. Direktøren skal sammen med ledelse, medarbejdere og studerende løfte universitetets ambition om at skabe nye vidensbaserede og bæredygtige løsninger på fremtidens store udfordringer.

 

Roskilde Universitet tænker fremad - og former fremtiden.

 

Roskilde Universitet bygger på uddannelses- og forskningsmæssig tværfaglighed, problemorienterede uddannelsesformer og forskning i samspil med omverdenen samt en frugtbar sammenhæng mellem uddannelse og forskning med et stærkt medarbejder- og studenterengagement.

 

Roskilde Universitet er universitetet i virkeligheden. Virkeligheden står aldrig stille, og det gør Roskilde Universitet heller ikke. De kommende år er opgaven at skærpe og videreudvikle universitetets profil og samfundsrelevans og samtidig styrke rammerne for banebrydende tværfaglig forskning og for samspil med regionale, nationale og globale partnere til gavn for en bæredygtig udvikling af samfundet.

 

Universitetsdirektørens ansvar og opgaver

Universitetsdirektøren er ansvarlig for ledelse og udvikling af universitetets administration og refererer direkte til rektor. Som direktør vil du have en vigtig rolle i at støtte og give konstruktivt med- og modspil til rektor og prorektor, da I sammen udgør universitetets øverste ledelse. Som universitetsdirektør indgår du sammen med rektor, prorektor og de fire dekaner i Universitetsledelsen og har medansvar for den daglige og strategiske ledelse af hele universitetet.

 

Dine hovedopgaver som universitetsdirektør er følgende:

 • Varetage den strategiske ledelse og udvikling af Roskilde Universitets administrative opgaveløsning, som samlet understøtter universitetets kerneopgaver til gavn for ansatte og studerende

 • Lede Roskilde Universitets fælles administration. Du vil være nærmeste leder for fem vicedirektører med ansvar for henholdsvis Kommunikation og Rektorsekretariat, HR, Uddannelse og Studerende, Økonomi og Campus samt Digital.

 • Bidrage til realiseringen af universitetets overordnede strategiske mål, sikre compliance og effektive processer og styrke sammenhængskraften på tværs af hele organisationen.

 

I den sammenhæng vil du bl.a. have følgende ansvarsområder

 • Ansvar for udvikling og optimering af universitetets samlede økonomi og den strategiske og operationelle økonomistyring.

 • Støtte dekaner og rektorat i at styrke indtjening og finansiering af universitetets opgaver for samfundet.

 • Ansvar for forretningsorienterede og effektive administrative processer og beslutningsprocesser

 • Ansvar for bestyrelsesbetjening

 • Ansvar for sikkerhed, herunder beredskab, informationssikkerhed og risici ved internationalt forsknings- og innovationssamarbejde

 • Ansvar for at skabe et inspirerende og inddragende arbejds- og studiemiljø for ansatte og studerende

 • Ansvar for tværgående udviklingsprocesser med særligt fokus på at skabe og vedligeholde et konstruktivt og tillidsbaseret samarbejde og samspil mellem universitetets forskellige enheder og niveauer

 • Ekstern repræsentant for universitetet, regionalt, nationalt og internationalt, med aktiv medvirken til at styrke den eksterne opbakning til Roskilde Universitet

 

Universitetsdirektørens baggrund og forudsætninger

Som person forventes du at have evne og vilje til at indgå i et ledelsesteam og drive lederskab med visioner og strategisk blik for helheden balanceret med lydhørhed, samarbejdsevne og uddelegering af opgaver og ansvar.

 

Den rette person:

 • Er en fagligt velfunderet leder, med omfattende erfaring med strategisk ledelse og ledelse af ledere, som vil kunne inspirere.

 • Har betydelig erfaring med ledelse, styring og administration i komplekse, politisk styrede og videns-intensive organisationer med blik for forretningen, medarbejderinddragelse og gode beslutningsprocesser

 • Har indsigt i rammevilkårene for videregående uddannelsesinstitutioner og interesse for den nationale og internationale konkurrencesituation, universiteterne befinder sig i

 • Har solid erfaring med strategisk og operationel økonomistyring i en organisation med mange bundlinjer

 • Har erfaring med større byggeprojekter og IT-projekter, og herunder indblik i digitaliseringens muligheder og begrænsninger

 • Har en interesse for at arbejde med bæredygtig omstilling både i den daglige drift og i forhold til universitetets langsigtede strategiske udvikling

 • Har en interesse for og evne til at skabe en åben og inkluderende organisation med plads til alle, der kan og vil.

 

Du har betydelige sociale kompetencer med gode kommunikationsevner samt evne til at skabe tydelighed og følgeskab.  Du har en tillidsvækkende personlighed med høj integritet og loyalitet og evner at pleje universitetets eksterne interesser og relationer.

 

Derudover er det essentielt, at du evner at etablere givende netværk med Roskilde Universitets samarbejdspartnere og interessenter, og at du kan orientere dig internationalt.

 

Vi ser positivt på alsidige erfaringer - også internationale - fra organisations- og erhvervsliv eller offentlig forvaltning.

 

Ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Stillingen som universitetsdirektør er en åremålsstilling placeret i lønramme 38 med mulighed for tillæg efter forhandling.

 

Proces

Ansøgningen sendes til Roskilde Universitet via linket i stillingsopslaget. Ansøgningen skal indeholde din motivation og vision for, hvordan du kan bidrage til Roskilde Universitets udvikling i de kommende år (max 2 til 3 sider) samt CV og uddannelsesbevis.

 

Ansøgningsfristen er onsdag den 1. november 2023. Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.

 

Vi afholder 1. samtaler mandag den 13. november samt tirsdag den 14. november samt 2. samtale fredag den 24. november. Du skal være indstillet på, at der indgår testforløb imellem de to samtaler i uge 46. Proceduren for ansættelsen er tilrettelagt i overensstemmelse med universitetets vedtægt, hvilket bl.a. indebærer, at der er nedsat et rådgivende ansættelsesudvalg, som deltager i ansættelsessamtalerne.

 

Roskilde Universitet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

 

Forventet tiltrædelse er den 1. februar 2024 eller snarest derefter.

 

Mere information

Du er velkommen til at kontakte rektor Hanne Leth Andersen på telefon 27 78 28 38 for mere information om stillingen.

 

Du kan læse mere om vores forskningsresultater, uddannelser, strategiske indsatser og organiseringen af Roskilde Universitet her:  Om Roskilde Universitet | Roskilde Universitet (ruc.dk)

 

Om Roskilde Universitet

Roskilde Universitet er sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på. Den tværfaglige tilgang dyrkes i universitetets pædagogiske værdigrundlag og forskningsstrategiske ambitioner. Det er Roskilde Universitets vision at være blandt de foretrukne europæiske universiteter inden for tværfaglig videnskabelse og bidrage til forskningsbaseret bæredygtig forandring.

 

Universitetet er organiseret omkring fire institutter, Institut for Mennesker og Teknologi, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab og Institut for Naturvidenskab og Miljø samt RUCs administration bestående af 5 afdelinger. Du kan læse mere på ruc.dk, hvor du også finder RUCs strategi https://ruc.dk/strategi-profil-og-vaerdier

 

Ansøgning 

Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/

 

Ansøgningen skal indeholde: 

1. Motiveret ansøgning 

2. CV 

3. Dokumentation for uddannelse 

 

Ansøgningsfristen er 1. november 2023

 

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning. 

 

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.

 

Ansøgningsfrist

01-11-2023

 

Afdeling

Roskilde Universitet

 

Stillingskategori

Ledelse

 

Kontakt os

Hanne Leth Andersen

Rektor

27782838

 

Roskilde Universitet

Universitetsvej 1

Postboks 260

4000 Roskilde

https://ruc.dk

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Roskilde Universitet

Adresse 1
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Danmark
Praktisk information
Oprettet
01-10-2023
Udløber
01-11-2023
Kviknummer
LJA-85077312
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning, Kommunikation og medier, Kontor og administration, Ledelse, Politik, kultur og samfund, Projektledelse og styring, Strategi og udvikling
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Roskilde Universitet

Adresse
Universitetsvej 1
4000
Roskilde
Danmark
Praktisk information
Indrykket
01-10-2023
Ansøgningsfrist
01-11-2023
Kviknummer
LJA-85077312
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Forskning og undervisning, Kommunikation og medier, Kontor og administration, Ledelse, Politik, kultur og samfund, Projektledelse og styring, Strategi og udvikling
Beliggenhed