Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Stabsleder for Bygninger og Anlæg, Det Grønlandske Sundhedsvæsen, Nuuk

Grønlands Selvstyre, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

Nuuk

Indrykket
12-01-2022

Ønsker du at lede, udvikle og kvalitetssikre en stabsfunktion med et bredt og varieret opgavefelt indenfor bygningsvedligeholdelse og ombygninger, samt teknisk og medicoteknisk vedligeholdelse af installationer og materiel så har vi dit nye udfordrende job.

 

Jobbet

Som Stabsleder for Bygninger og Anlæg i Det Grønlandske Sundhedsvæsen vil du få ansvaret for den daglige drift og fortsatte udvikling af Sundhedsvæsenets bygninger og tekniske installationer i hele landet i et tæt og konstruktivt samspil med ledelser og medarbejdere i Sundhedsvæsenet og mange andre samarbejdspartnere.

 

Fokus er rettet mod planlægning og koordinering med fokus på de til rådighed værende økonomiske rammer, samtidig med at blikket skal være rettet mod udvikling og implementering af nye muligheder og forbedringspotentialer. Dette med blik for Sundhedsvæsenet som helhed er i evig forandring, så strategisk tænkning fremtidssikre bygningsmassens løbende tilpasning er en stor og nødvendig opgave.

 

Sundhedsvæsenets funktioner understøttes af medicoteknisk udstyr og installationer, som er essentielle for opretholdelse af driften. Der er en rivende udvikling på det medicotekniske område, hvor forståelse for muligheder og begrænsninger i et Sundhedsvæsen, rummer enheder i forskellige størrelser fra Landshospital til bygdesundhedsstationer er nødvendig.

 

Vi søger en fagligt velfunderet, løsningsorienteret og ambitiøs Stabsleder for Bygninger og Anlæg, som er en meget vigtig del af Sundhedsvæsenet. Alle opgaver skal løses med blik for sammenhæng, fremtidssikring og økonomi. Du vil som stabsleder skulle lede medarbejdere med høj anciennitet og kendskab til historikken i Sundhedsvæsnet, men også nye kræfter, der skal have den nødvendige faglige og ledelsesmæssige sparring.

 

Dine mangfoldige arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:

 • Rådgivning af Sundhedsledelsen og andre ledelser

 • Udarbejdelse af og opfølgning på vedligeholdelsesplaner og reinvesteringsplaner for teknisk udstyr

 • Budgetlægning og opfølgning

 • Udarbejdelse af høringssvar og besvare politiske henvendelser, herunder bidrage i finanslovsprocessen

 • Bidrag i udarbejdelse af ledelsesinformation, notater, høringssvar og beslutningsoplæg til Sundhedsledelsen og Departement for Sundhed mfl.

 • Deltagelse i projekter og opgaver relateret til byggeri, og indkøb af medicoteknisk udstyr

 

Rammerne

Det Grønlandske Sundhedsvæsen udgør en samlet landsdækkende organisation, der løser mange varierede opgaver på sundhedsområdet inkl. Sundhedsregionerne med de primære sundhedstilbud, tandpleje og medicinforsyning. Sundhedsvæsenet har ca. 1400 medarbejdere, fordelt på mere end 72 matrikler. Dronning Ingrids Hospital fungerer som landshospital for hele Grønland og varetager de mere specialiserede opgaver. Sundhedsvæsenet har en samarbejdsaftale med Rigshospitalet og Region Hovedstaden, der varetager de højtspecialiserede funktioner.

 

Byggeri og Anlæg stabsfunktion med 15 medarbejdere placeret på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk

 

Som Stabsleder for Byggeri- og Anlæg refererer du til Sundhedsledelsen for Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Direktøren vil være din primære sparringspart.

 

Kvalifikationer

 • Relevant akademisk baggrund på kandidatniveau

 • Arbejdsmæssig erfaring med Byggeri og anlæg, eller Medico-teknik

 • Ledelseserfaring og evt. lederuddannelse vil være en fordel

 • Kendskab til Grønland vil blive vægtet

 

Hvem er du?

 • Du kan håndtere krydspres, og kan prioritere opgaver og ressourcer sikkert, bevidst og klogt

 • Du er strategisk tænkende, handlekraftig og ansvarsbevidst

 • Du er nysgerrig og lydhør - og arbejder dialogbaseret, inddragende og kommunikerende

 • Du vil personaleledelse, herunder fokus på arbejdsmiljø, fællesskab, arbejdsglæde, motivation og kompetenceudvikling

 • Du er samarbejdende, åbensindet, pragmatisk og fleksibel

 • Der henvises til stillings- og funktionsbeskrivelse https://gjob.dk/sog-job/funktionsbeskrivelser/

 

Hvem er vi

Vi er borgernes sundhedstilbud. Respekt, tillid, omsorg og faglighed er Sundhedsvæsenets fælles værdier. Du vil møde dygtige og passionerede kollegaer, som har fokus på det gode patientforløb og får ting til at lykkedes. Læs mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen her (http://www.gjob.gl/Sundhedsvæsenet/Organisationen).

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 Sundhedsregioner, 9 Kliniske Områder og 6 stabsfunktioner.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl          

 

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved konst. Direktør og Chefsygeplejerske Ella Skifte på tlf. (+299) 344395 eller på e-mail: ELLA@PEQQIK.GL eller hos Konst. Administrationschef Tina Amondsen (+299) 547867 eller på e-mail: TIAM@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram her:

https://gjob.dk/organisationen/

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Ansættelsesvilkår

Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

 

Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2021 månedligt Kr. 56.370 og årligt Kr. 676.441

 

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

 

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

 

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig 

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

 

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke Send ansøgning.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Ansøgningsfrist:

1. februar 2022

 

Kontaktperson:

Ella Skifte

 

Ansættelsestype:

Fuldtid

 

Ansættelsesform:

Overenskomstvilkår

 

Arbejdsområde:

Bygning og anlæg

 

Geografisk område:

Kommuneqarfik Sermersooq

 

Departement:

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

Imaneq 4

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Grønlands Selvstyre, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

Adresse 1
Postboks 1001 / Imaneq 4
3900 Nuuk
Danmark
Adresse 2
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse
3900 Nuuk
Danmark
Praktisk information
Oprettet
12-01-2022
Udløber
01-02-2022
Kviknummer
LJA-83217665
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Akademisk arbejde, Ledelse, Politik, kultur og samfund, Sundhed
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Grønlands Selvstyre, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

Adresse
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse
3900
Nuuk
Danmark
Praktisk information
Indrykket
12-01-2022
Ansøgningsfrist
01-02-2022
Kviknummer
LJA-83217665
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Akademisk arbejde, Ledelse, Politik, kultur og samfund, Sundhed
Beliggenhed