Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Specialkonsulent eller chefkonsulent med specialviden inden for revision og interesse for regnskab og økonomisk tilsyn til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Undervisningsministeriet - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

København, Storkøbenhavn

Indrykket
31-01-2019

Vil du være med til at udvikle og effektivisere styrelsens økonomiske tilsyn med uddannelsesinstitutioners anvendelse af ca. 35 milliarder kroner årligt? Så er du måske vores nye kollega i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). 

 

1.200 uddannelsesinstitutioner (erhvervsskoler, gymnasier, friskoler mv.) kan decentralt prioritere deres statstilskud til at aflønne lærere, indkøbe undervisningsmaterialer og afholde udgifter til bygninger, ledelse og administration. Vi fører tilsyn med, hvordan de disponerer de modtagne statstilskud - og om det sker omkostningsbevidst og effektivt. Tilsynet baserer sig i vidt omfang på den revision, som de enkelte institutioners revisorer udfører og rapporterer om til institutionernes bestyrelser og til STUK. 

 

Dine arbejdsopgaver

Du bliver en del af et team på otte medarbejdere. Som vores nye kollega skal du i høj grad arbejde med revisionsrelaterede opgaver men også med tværgående økonomiske tilsynsopgaver. Vi arbejder med tilsyn i tre overordnede spor: Risikobaseret tilsyn, tematisk tilsyn og enkeltsagstilsyn. Det er vores pejlemærke at videreudvikle et helhedsorienteret tilsyn, hvor det faglige, administrative og økonomiske tilsyn sammentænkes i den enkelte tilsynsindsats. 

 

Konkret skal du medvirke til løsningen af blandt andet følgende arbejdsopgaver:

 

 • Gennemgang af regnskaber og revisionsprotokollater

 • Tilsyn og opfølgning i forhold til kvaliteten af institutionsrevisorernes arbejde 

 • Løbende udvikling af procedurer for vurdering og sagsbehandling af revisorkvalitet

 • Deltagelse i vejledning og undervisning af institutionsrevisorer

 • Gennemførelse og rapportering i forhold til enkeltsagstilsyn (for eksempel i forbindelse med tilsynsbesøg på institutioner med fokus på institutionernes økonomi og forvaltning)

 • Gennemførelse af tematiske tilsyn på økonomiområdet

 • Løbende regnskabsmæssige spørgsmål

 • Løbende sagsbehandling af nødlidende institutioner

 • Udarbejdelse af ledelsesinformation om resultaterne af det økonomisk-administrative tilsyn og tilsynet med revisorkvalitet

 • Udarbejdelse af direktions- og ministersager.

 

 

Du skal indgå i et revisornetværk, som mødes to gange årligt i STUK. Netværket er et dialogforum, hvor repræsentanter for de største revisionsfirmaer, Rigsrevisionen og STUK deltager. I netværket drøftes relevante regnskabs- og revisionsrelaterede problemstillinger m.v.

 

Dine konkrete arbejdsopgaver vil blive tilpasset dine kompetencer, ønsker og tilgængelige opgaver, og vi kan love dig en spændende og udfordrende hverdag. 

 

Om dig

Vi forestiller os, at du har en uddannelse som cand.merc.aud. og har praktisk erfaring med varetagelse af revisionsopgaven fra revision af private eller offentlige virksomheder. Du kan også have en anden relevant akademisk kandidatuddannelse suppleret med praktisk erfaring inden for regnskab, revision og økonomistyring. 

 

Vi lægger vægt på, at du har:

 

 • Indgående specialviden om revision og grundig erfaring med revision af virksomheder, gerne med revision af offentlige virksomheder, som modtager statstilskud

 • Interesse for at arbejde med tilsyn og opfølgning i forhold til kvaliteten af institutionsrevisorernes udførte revision og rapportering af resultaterne heraf     

 • Stærke analytiske evner i forhold til vurdering af økonomiske sammenhænge

 • Erfaring med udarbejdelse af skriftlige produkter og evne til at strukturere og formidle fagligt komplicerede problemstillinger

 • En selvstændig, struktureret og omhyggelig arbejdsform med fokus på resultater

 • Gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i samarbejde med kolleger med forskellige uddannelsesbaggrunde

 • En positiv indstilling og humoristisk sans.

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Du vil som udgangspunkt blive ansat som specialkonsulent eller chefkonsulent efter fællesoverenskomsten for akademikere i staten eller anden relevant organisationsaftale mellem Finansministeriet og forhandlingsberettiget organisation.

 

Om os

Du bliver ansat i Økonomisk-Administrativt Center, hvor vi er 50 medarbejdere, der arbejder med tilskudsforvaltning, økonomisk- administrativt tilsyn, tilsyn med revisorkvalitet og øvrige økonomisk-administrative styrings- og tilsynsopgaver på uddannelsesområdet. Vi arbejder teambaseret med vægt på samarbejde, ansvar og kvalitet.

 

Vi lægger vægt på, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid.

 

Du bliver en del af en styrelse, som arbejder med et helt centralt samfundsmæssigt område. I STUK bidrager vi til fagligt stærke uddannelser til alle ved blandt andet at understøtte og fremme kvalitetsudvikling i grundskole og ungdomsuddannelser, varetage tilsyn med kvaliteten på uddannelserne og institutionernes økonomisk-administrative forvaltning samt understøtte en effektiv institutionsdrift. 

 

Vil du vide mere? 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Jacob Lentz på tlf. 40 74 40 15 eller teamkoordinator Ole Sten Volder på tlf. 33 92 52 25. Du kan læse mere om STUK på www.stukuvm.dk og om job i ministeriet på www.uvm.dk/job.  

 

Sådan søger du

Send din ansøgning, cv og eksamensbevis via stillingsopslaget på vores hjemmeside www.uvm.dk/job senest mandag den 18. februar 2019. Vi forventer at holde samtaler den 21. og 22. februar 2019.

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er en styrelse i Undervisningsministeriets koncern. Vi ønsker en sammensætning af medarbejdere, der afspejler det omgivende samfund. Alle interesserede ansøgere uanset baggrund opfordres til at søge stillingen, såfremt de matcher kravene nævnt ovenfor. Vi vurderer udelukkende ansøgere på baggrund af kvalifikationer.

 

I Undervisningsministeriet arbejder vi for at skabe det optimale faglige grundlag for, at ministeren, regeringen og Folketinget kan træffe de rigtige beslutninger på undervisningsområdet. Vores arbejdsopgaver spænder fra betjening af ministeren til udvikling af uddannelsers indhold, mål og kvalitet alt sammen med et fælles mål om at skabe fagligt stærke uddannelser til alle.

Del dette job

Kontakt

Undervisningsministeriet - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Adresse 1
Frederikholms Kanal 26
1220 København
Danmark
Adresse 2
Frederikholms Kanal 26
1220 København
Danmark
Praktisk information
Oprettet
31-01-2019
Udløber
18-02-2019
Kviknummer
LJA-70244344
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Konsulent og rådgivning, Økonomi og regnskab
Ansøg nu
Lignende job

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

Del dette job

Virksomhedsinformation

Undervisningsministeriet - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Adresse
Frederikholms Kanal 26
1220
København
Danmark
Praktisk information
Indrykket
31-01-2019
Ansøgningsfrist
18-02-2019
Kviknummer
LJA-70244344
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Konsulent og rådgivning, Økonomi og regnskab
Beliggenhed