Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Skarpe og strukturerede jurister til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Børne- og Undervisningsministeriet

København, Storkøbenhavn

Indrykket
19-10-2021

Interesserer du dig for god undervisning, eksamener og skoledrift, og vil du bruge dine evner til at styrke kvaliteten på landets skoler og ungdomsuddannelser? Eller kunne du tænke dig at deltage i arbejdet med overenskomster på Børne- og Undervisningsområdet? Er du samtidig både skarp og velstruktureret i din arbejdstilgang, så er du måske vores nye kollega i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

 

Vi søger lige nu jurister til vores Kontor for Frie Skoler, Kontor for Prøver, Eksamen og Test og Center for Institutionsdrift og Tilsyn.

 

Om os

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tilbyder et spændende og udfordrende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du vil få en alsidig hverdag, hvor du vil komme tæt på beslutningsprocesserne, og du vil få gode kolleger i et engageret arbejdsmiljø både fagligt og socialt. Du får desuden mulighed for at anvende og videreudvikle processuelle og forvaltningsretlige kompetencer.

 

Det juridiske arbejde er forankret i de enkelte fagkontorer, men samtidig er det vigtigt, at der er et stærkt tværgående juridisk fagmiljø og plads til mobilitet og faglig udvikling. Vi tilbyder derfor et stærkt juridisk netværk på tværs af styrelsens kontorer, hvor vi drøfter komplekse problemstillinger, og hvor der også er mulighed for konkret sidemandsoplæring. I det juridiske netværk mødes nyansatte såvel som erfarne jurister om fagligt relevante temaer, ligesom der gennemføres jura-introforløb, interne minikurser og eksterne kurser.

 

Det er endvidere muligt at blive midlertidigt udlånt til en juridisk task force, der rådgiver og bistår styrelsens direktion og i øvrigt internt i styrelsen med forslag til løsning af krævende og principielle juridiske opgaver.

 

Om arbejdsopgaverne i Kontor for Frie Skoler 

I kontoret er vi ansvarlige for tilsynet med frie og private skoler og efterskoler. Tilsynet på det frie område har gennemgået en stor udvikling gennem de seneste år, og vi er i fuld gang med at føre ny lovgivning ud i praksis. Vi har derfor brug for en stærk sagsbehandler, der både kan få noget over disken, men som også kan grave sig ned i løsningen af de juridiske knuder, vi møder i praksis.

 

Du vil blive tilknyttet et af kontorets to teams på hver ca. 10 medarbejdere, hvor kerneopgaven er at føre det statslige tilsyn med undervisningskvaliteten og skoledriften på landets frie og private skoler og efterskoler. Vi fører tilsyn med, at skolerne lever op til lovgivningen på området og kvaliteten af undervisningen.

 

Du vil primært komme til at arbejde med sagsbehandling af kontorets tilsynssager, herunder:

 

 • Gennemførelse af tilsynsbesøg mv. i samarbejde med kontorets pædagogiske konsulenter

 • Skrivning af afgørelser i komplicerede tilsynssager

 • Skrivning af skabeloner/forelæg for afgørelser i lettere tilsynssager

 • Udvikling af praksis og sagsgange for tilsynet

 • Juridiske undersøgelser og notater

 • Skriftlig og telefonisk vejledning af skoler og borgere

 

Herudover vil dine opgaver kunne omfatte:

 • Ændringer og affattelse af bekendtgørelser og vejledninger

 • Bidrag til lovgivning samt øvrig ministerbetjening og politikudvikling

 

Du må forvente nogen rejseaktivitet i forbindelse med tilsynsbesøg på skoler rundt om i landet.

 

Om arbejdsopgaverne i Kontor for Prøver, Eksamen og Test

Kontoret har det samlede ansvar for prøver, eksamen og test på alle uddannelsesområder under Børne- og Undervisningsministeriet. Vi arbejder blandt andet med de nationale test i folkeskolen, folkeskolens prøver, prøver i erhvervsuddannelserne, almen voksenuddannelse og forberedende voksenundervisning, samt prøver og eksaminer på de gymnasiale uddannelser. I alt bliver det til mere end 1.500.000 prøve- og testbegivenheder om året. Vi arbejder på tværs af mange faggrupper, både med indholdet (i samarbejde med fagkonsulenter, læringskonsulenter og opgavekommissioner) og med værktøjer og processer, som understøtter prøve- og testafholdelse.

 

Som vores nye jurist ansættes du i folkeskoleenheden, men du vil også få ansvar for opgaver, der går på tværs af kontorets tre enheder.

 

Du vil først og fremmest beskæftige dig med:

 

 • Bekendtgørelsesarbejde, herunder gennemføre en større revision af prøvebekendtgørelsen samt revision af vejledninger mv.

 • Ministerbetjening, herunder folketingsbesvarelser, juridisk rådgivning etc.

 • Hjælp til styrelsens øvrige kontorer for så vidt angår regelfortolkning på prøveområdet

 • Ophavsret, herunder samarbejde med CopyDan

 • Udbud og aktindsigtssager mv.

 • Andre opgaver i relation til enhedens og kontorets arbejde, herunder behandling af klager, projektledelse mv.

 

Om arbejdsopgaverne i Center for Institutionsdrift og Tilsyn

Som ny jurist i Center for Institutionsdrift og Tilsyn vil du blive tilknyttet Team Jura og Institutionsledelse. Vi varetager juridiske opgaver vedrørende ministeriets regler for de selvejende uddannelsesinstitutioner i samarbejde med de øvrige teams i Centeret og på tværs af styrelsens øvrige kontorer. Opgaverne vedrører de selvejende institutioners bestyrelser, ledere og medarbejdere samt institutionernes øvrige drift. Vi udsteder centerets bekendtgørelser, cirkulærer og vejledende retningslinjer.

 

Du skal yde juridisk rådgivning i bred forstand inden for alle centerets fagområder. Rådgivningen er både af generel karakter samt bistand til løsning af konkrete sager og spænder således fra institutionsretlige og forvaltningsretlige spørgsmål til behandling af konkrete sager primært inden for det ansættelsesretlige område.

 

Du vil blandt andet skulle arbejde med:

 • At rådgive BUVMs selvejende institutioner i fortolkningen af kollektive overenskomster på området og øvrige ansættelsesretlige spørgsmål

 • Deltage i forhandlinger. mæglingsmøder og faglige voldgifter i sager på vores område

 • Arbejde med implementeringen af nye overenskomster

 • Bidrage til STUKs tilsyn med de selvejende institutioner

 • Skrive regler og vejledninger, der skal understøtte institutionernes administration

 • Rådgive og sagsbehandle forvaltningsretlige og offentligretlige spørgsmål, herunder sager om aktindsigt

 

Om dig

Du har en juridisk kandidatuddannelse samt kendskab til sagsbehandling og arbejdet i centraladministrationen eller en anden politisk ledet organisation.

 

I forhold til stillingerne i Kontor for Frie Skoler og Kontor for Prøver, Eksamen og Test, vil det endvidere være en fordel, hvis du har erfaring med tilsyn og/eller indsigt i undervisningsområdet samt erfaring med udbud og aftaler.

 

I forhold til stillingen i Center for Institutionsdrift og Tilsyn er det en fordel, hvis du er godt inde i forvaltningsretten, offentlighedsloven og har erfaring med sagsbehandling. Hvis du er nyuddannet, at du har beskæftiget dig med offentligretlige fag.

 

Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • Kan formulere dig tydeligt i skrift og tale

 • Har gode kommunikative evner og forstår at formidle ud fra et modtagerperspektiv

 • Har stærke analytiske evner og systematisk tilgang til opgaveløsningen

 • Er pragmatisk og udviklingsorienteret og kan tænke i nye og bedre løsninger

 • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og omhyggeligt

 • Har gode samarbejdsevner og godt humør, også når arbejdstempoet er højt

 • Har forståelse for arbejdet i en politisk ledet organisation, hvor opgaver til tider har korte frister

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Vi ønsker at besætte stillingerne snarest muligt og senest pr. 1. januar 2022.

 

Arbejdstiden er i gennemsnit 37 timer ugentligt. Du bliver som udgangspunkt ansat som fuldmægtig efter fællesoverenskomsten for akademikere i staten. For ansøger med rette kvalifikationer og kompetencer vil der være mulighed for ansættelse som specialkonsulent.

 

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte:

 

Teamleder Sofie Albér på telefon 3392 5310 (for stillingen i Kontor for Frie Skoler)

 

Specialkonsulent Vibeke Holm på telefon 3392 5175 (for stillingen i Kontor for Prøver, Eksamen og Test)

 

Teamleder Kirsten Overgaard Bach på telefon 2143 4044 (for stillingen i Center for Institutionsdrift og Tilsyn)

 

Du kan også læse mere om Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på stukuvm.dk eller om Børne- og Undervisningsministeriet på uvm.dk.

 

Sådan søger du

Send din ansøgning, CV og eksamensbevis via vores hjemmeside uvm.dk/job senest søndag den 21. november 2021. Du bedes anføre hvilken af stillingerne, du søger.

 

Vi forventer at holde samtaler i uge 46 og 47. Du får flere oplysninger, hvis du indkaldes til 2. samtale, hvor der også vil indgå besvarelse af en case.

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er en styrelse i Børne- og Undervisningsministeriets koncern. Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.


Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Børne- og Undervisningsministeriet

Adresse 1
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Danmark
Praktisk information
Oprettet
19-10-2021
Udløber
21-11-2021
Kviknummer
LJA-82840393
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning, Jura, HR og personale, Politik, kultur og samfund
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Børne- og Undervisningsministeriet

Adresse
Frederiksholms Kanal 25
1220
København K
Danmark
Praktisk information
Indrykket
19-10-2021
Ansøgningsfrist
21-11-2021
Kviknummer
LJA-82840393
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Forskning og undervisning, Jura, HR og personale, Politik, kultur og samfund
Beliggenhed