Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sektionschef søges til studiestøtteenhed på Københavns Universitet

Københavns Universitet

København, Storkøbenhavn

Indrykket
04-09-2020

Er du optaget af, hvordan KU giver studerende med funktionsnedsættelse den bedste hjælp til deres uddannelse? Og har du lyst til at være med til at etablere og drive en KU-studiestøtteenhed? Vi søger en erfaren leder, der, under forudsætning af fornøden bevilling, kan gå forrest i etableringen og ledelsen af en ny studiestøtteenhed, der får en central rolle i at understøtte studiegennemførslen for universitetets studerende med psykiske og/eller neurologiske funktionsnedsættelser jf. lovgivningen om specialpædagogisk støtte (SPS) under Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

 

Enhedens opgaver og ansvar

KU søger p.t. om at blive leverandør af studiestøtte til universitetets studerende som led i udbuddet af specialpædagogisk støtte for studerende med psykiske eller neurologiske funktionsnedsættelser. Vinder KU udbuddet, vil KU være leverandør af studiestøtte fra 1. januar 2021. Derfor forbereder vi oprettelsen af en studiestøtteenhed, der skal fungere som selvstændig og økonomisk uafhængig leverandør af studiestøtte.

 

Den nye enhed skal levere afklarings- og studiestøtteforløb med eller uden forløb med studiementorer og faglige støttelærere til ca. 650 studerende med psykiske eller neurologiske funktionsnedsættelser.

 

Enheden skal udover yde studiestøtte til de studerende, kvalitetssikre og koordinere studiestøtteforløbene og opkvalificere studiementorer og faglige støttelærere, så disse er klædt på til opgaven. Enheden har derfor også ansvaret for rekruttering, ansættelse, aflønning og opkvalificering af de 100-200 studiementorer, som vi forventer at tilknytte enheden.

 

Ledelsesopgaven

Som leder får du ansvaret for at opbygge og etablere studiestøtteenheden med 20 medarbejdere, der alle vil være nyansatte i studiestøtteenheden på KU. Derudover hører personaleansvaret for enhedens studiementorer formelt også under dig.

 

Det er dit ansvar, at det faglige indhold af den leverede studiestøtte samt koordinering og sikring af den daglige drift lever op til STUKs krav og de KU-interne aftaler.

 

Dine primære opgaver vil være

 • Udvikling og tilrettelæggelse af de overordnede rammer for enhedens arbejde

 • Sikring af den faglige kvalitet i studiestøtten og udvikling iht. leverandøraftalen med STUK, herunder dialog med STUK

 • Ansvar for enhedens økonomi

 • Koordinering af tværgående og strategiske opgaver i enheden og i samarbejde med fakulteterne

 • Samarbejde og dialog med relevante parter og interessenter internt og eksternt på KU, særligt ift. samarbejde, vidensdeling og effektive sagsgange mellem SPS-administrationen og støtteenheden

 • Dialog og samarbejde med KU's organisation og eksterne samarbejdspartnere mhp. at sikre en relevant og studienær studiestøtteindsats og relevant vidensflow mellem støtteenhed og resten af universitet, herunder afrapportering på studiestøtteenhedens arbejde til KU's studierelaterede fora.

 

Krav og forventninger til dig

Din største og første opgave bliver at skabe enheden fra bunden med bistand fra kolleger i Uddannelser & Studerende. De faglige rammer og indhold for enhedens arbejde er beskrevet i KUs faglige fundament for studiestøtte, samt i leverandøraftalen med STUK, ligesom der i januar måned er planlagt et opkvalificeringsforløb for enhedens studiestøttevejledere.

 

Vi forventer, at du hurtigt får enheden i drift, så KU kan levere studiestøtte af høj faglig kvalitet fra start.

 

Vi lægger vægt på følgende faglige kvalifikationer

 • Relevant, akademisk uddannelse suppleret med efter-/videreuddannelse inden for f.eks. offentlig ledelse, strategisk ledelse, økonomi, eller personaleledelse

 • Erfaring og kompetenceudvikling inden for det specialpædagogiske område eller psykiatrien

 • Solid og dokumenteret ledelseserfaring

 • Erfaring med budgettering og regnskabsopfølgning, gerne indsigt i fakturerings- og betalingsprocedurer og et vist IT-flair

 • God organisationsforståelse og erfaring med at begå sig i en kompleks, politisk ledet organisation og godt kendskab til videregående uddannelser

 

Vi lægger vægt på følgende personlige kvalifikationer

 • Evne til at skabe relationer og samarbejde med mange forskellige faggrupper og kulturer

 • Evne til at fungere som kompetent sparringspartner til fakulteterne

 • Evne til at lede og fordele arbejdet med henblik på udvikling af en stabil, leveringsdygtig og professionel drift med motiverede medarbejdere

 • Evne til at sætte en strategisk retning, tænke visionært og inspirere en gruppe af fagligt kompetente og engagerede medarbejdere

 • Evnen til at prioritere i en travl hverdag med mange deadlines

 • Gode relationskompetencer, herunder kontaktevne, tillid og empati, og gode kommunikative egenskaber i skrift og tale på dansk og i mindre omfang på engelsk

 • Politisk tæft og instinktiv forståelse for komplekse, politisk styrede organisationer

 • Empatisk og tillidsbaseret tilgang til arbejdslivet.

 

Om os

Studiestøtteenheden vil være en ny sektion i Uddannelser & Studerende (US) og udgør en del af KU's fællesadministration. Du kommer til at indgå i en ledergruppe bestående af syv sektionschefer, hvor vi lægger vægt på åbenhed, faglig sparring, og hvor du forventes at bidrage positivt og løsningsorienteret til de udfordringer, US og KU står over for. Du får reference til vicedirektøren for US. Du forventes særligt at indgå i et tæt samarbejde med sektionschefen for Studiestøtte & Studiemiljø, der har bestillerrollen i forhold til studiestøtteenhedens ydelser. I US er der cirka 100 medarbejdere.

 

Yderligere oplysninger om stillingen

Dit arbejdssted bliver primært Nørregade/Frue Plads i det centrale København, hvor US holder til i smukke, historiske bygninger. Se mere på www.us.ku.dk. Støtteenheden vil være fysisk til stede på de fleste af KUs campusområder, hvorfor du må forvente en del mødeaktivitet rundt om i København.

 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør for Uddannelser & Studerende Rie Snekkerup på telefon 21178275 eller rie.snekkerup@adm.ku.dk eller sektionschef Ursula Baumgarten på telefon 93514510 eller ursula.baumgarten@adm.ku.dk

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Du ansættes som chefkonsulent med personaleledelse efter gældende overenskomst for akademikere i staten Finansministeriet og Den akademiske centralorganisation. Du har mulighed for at forhandle tillæg efter dine kvalifikationer og erfaring.

 

Tiltrædelse snarest muligt og senest 1. december 2020. Støtteenheden skal være i drift pr. 1. januar 2021.

 

Vi holder 1. samtale i uge 40-41 og 2. samtale i uge 43. Imellem de to samtaler foretages en test.

 

Vi gør opmærksom på, at ansættelsen sker under forudsætning af, at KU bliver leverandør. Dette afgøres inden første samtalerunde. Hvis KU ikke bliver leverandør, oprettes studiestøtteenheden og stillingen ikke.

 

Din ansøgning

Er du interesseret i stillingen, skal du sende en ansøgning med CV og andre relevante dokumenter online via jobportalen. Søg stillingen ved at trykke på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget senest 27. september 2020.

 

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Københavns Universitet

København
Danmark
Tlf
+45 35 33 28 28
Praktisk information
Oprettet
04-09-2020
Udløber
27-09-2020
Kviknummer
LJA-81018856
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning, Ledelse
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Københavns Universitet

Tlf: +45 35 33 28 28
Praktisk information
Indrykket
04-09-2020
Ansøgningsfrist
27-09-2020
Kviknummer
LJA-81018856
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Forskning og undervisning, Ledelse
Beliggenhed