Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sekretariatschef - Organisationen Teknisk Landsforbund

Teknisk Landsforbund

København, Storkøbenhavn

Indrykket
01-11-2019

Teknisk Landsforbund (TL) er en faglig organisation for medlemmer indenfor teknik, design og byggeri. Under TL hører også Teknikernes A-kasse (TAK), der forsikrer medlemmerne mod ledighed og hjælper dem videre i job.

TL blev stiftet i 1919 og har siden vokset sig til at have ca. 30.000 medlemmer og 120 ansatte fordelt over hele landet.

Det lokale arbejde varetages af de 9 lokalafdelinger.

Vores medlemmer kommer fra mange forskellige faggrupper inden for teknik, design og byggeri.

Fælles for medlemmerne er deres kreativitet og evne til at skabe. Det er det, som Teknisk Landsforbund har til formål at understøtte og synliggøre.

Hovedbestyrelsen har truffet en række beslutninger om Et stærkere TL/TAK, og det indebærer bl.a. fire præmisser for, hvordan TL skal styrkes fremadrettet:

 • Medlemmet i centrum

 • Flere betalende medlemmer

 • Politisk styring med tillid

 • Orgaiserende og bæredygtige lokalafdelinger

 

Det er sekretariatschefens opgave at sikre implementeringen og operationaliseringen af de fire præmisser. Derudover er der andre faktorer, der påvirker organisationen, fx stigende krav til IT (TL overgår til nyt medlemssystem i november 2019), nye typer af opgaver, øget tværfaglighed i opgaveløsningen, lovgivningsændringer osv.  IT og digitalisering er en vigtig del af forbundets fremtidige udvikling. Der er med andre ord tale om en bred portefølje af opgaver og ansvarsområder. Det bliver sekretariatschefens opgave at sikre, at TL på såvel kort som lang sigt er en attraktiv faglig organisation for medlemmerne og en stærk stemme i debatten.

Sekretariatschefen vil få ansvaret for den administrative ledelse af hele organisationen. Ledelsesopgaven i hhv. A-kassen, Faglig Afdeling, Økonomi & Intern Service, IT og HR varetages af afdelingscheferne i tæt samarbejde med sekretariatschefen.

Det vil desuden være sekretariatschefens ansvar at fortsætte effektiviseringen af arbejdsgange i samarbejde med den øvrige ledelse og iværksætte nødvendige tiltag. Det kan fx være:

 • Sikre medlemmerne en ensartet og høj kvalitet i opgaveløsningen gennem målrettet arbejde med kerneopgaven

 • Sikre en smidig opgaveløsning mellem forbundskontor og lokalafdelinger

 • Tilrettelægge tværgående og specialiseret opgaveløsning

 • Promovere A-kassen selvstændigt

 • Implementere den organisatoriske handleplan fra dialogisk APV

 • Sikre trivsel og godt arbejdsmiljø i hele organisationen

 

I praksis vil der være mange forskellige typer af opgaver knyttet til stillingen af såvel ledelsesmæssig som udviklingsmæssig karakter. Ledelsesmæssigt er det opgaven at skabe klarhed, vise vejen og kommunikere præmisserne på en involverende og motiverende måde samt at give opbakning og støtte til arbejdet i lokalafdelingerne og Hovedbestyrelsen. Det forventes, at sekretariatschefen formår at lede med tillid og åbenhed, og at vedkommende kan begå sig i det politiske landskab på en smidig og imødekommende måde.

På det udviklingsmæssige område er det afgørende, at vedkommende fremtræder som en samlende kraft i hele forbundet i dialog med såvel den politiske som den administrative ledelse. Sekretariatschefen forventes i høj grad at sikre, at politiske beslutninger udmøntes administrativt i hele organisationen, centralt som lokalt. Det har topprioritet, at TLs udvikling er i tråd med medlemmernes behov. Den administrative organisation skal styrkes gennem kompetenceudvikling, og sekretariatschefen skal sikre succes med de tværfaglige projekter, skabe sammenhold og vise vejen frem i en omskiftelig tid.

Sekretariatschefen refererer til forbundsformanden, og vedkommende forventes at indgå i et tæt samspil med formanden ift. den fortsatte udvikling af TL.

Ansvarsområder

 • Varetage den daglige ledelse af lederne og motivere den samlede organisation til vækst og udvikling

 • Understøtte den politiske dagsorden gennem koordinering af de administrative områder og arbejdsgange

 • Drive forandringer, sikre fremdrift og videreudvikle den smidige, professionelle og effektive opgaveløsning i A-kassen og forbundet

 • Fastholde og videreudvikle medlemstilfredsheden

 

Succeskriterier

 • Sikre fortsat medlemsudvikling

 • Et budget i balance

 • Medlemstilfredshed

 • Medarbejdertrivsel

 • Fremdrift og udmøntning af politiske beslutninger

 

Formelle kompetencer og erfaringer

Sekretariatschefen forventes at have:

 • Solid erfaring med forandringsledelse i politisk ledede organisationer

 • Relevant akademisk uddannelsesbaggrund, gerne med videreuddannelse indenfor ledelse, strategi og administration

 • Erfaring med ledelse af ledere i krydsfeltet mellem politik og administration

 • Viden om faglige, økonomiske og organisatoriske tendenser indenfor området

 

Personlige kompetencer

Den ideelle sekretariatschef forventes at:

 • Fremstå som en samlede figur med integritet, ledelsesmæssigt mod og handlekraft. Udviser tålmodighed og respekt for de politiske processer

 • Være samarbejdsorienteret og indgå i tæt samspil med ledergruppen, lokalafdelingerne, Hovedbestyrelsen og Forbundsformanden

 • Have mod til at eksekvere, træffe de nødvendige beslutninger og forfølge strategien og håndtere eventuelle konflikter undervejs

 • Være tillidvækkende og troværdig i sin lederstil. I stand til at uddelegere og bruge sin ledergruppe aktivt

 • Kommunikere tydeligt, åbent og sikrer rette information til rette tid og sted, og herigennem være i stand til at få følgeskab

 

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker på funktionærvilkår og uden højeste arbejdstid. Løn- og ansættelsesvilkår sker efter en politisk vedtaget lønpolitik.

Spørgsmål og kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til i fortrolighed at rette henvendelse til Forbundsformand Lone Engberg Thomsen på +45 21 28 28 68 eller let@tl.dk.

Ansøgningsfristen udløber den 15. november 2019.

Der forventes afholdt samtaler i uge 47 2019 med henblik på ansættelse pr. 1. januar 2020.


Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Teknisk Landsforbund

Adresse 1
Nørre Voldgade 12
1358 København
Danmark
Web
Praktisk information
Oprettet
01-11-2019
Udløber
15-11-2019
Kviknummer
LJA-77002998
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Finans, økonomi og regnskab, Kontor og administration, Politik, kultur og samfund, Strategi og udvikling
Ansøg nu
Lignende job

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

Del dette job

Virksomhedsinformation

Teknisk Landsforbund

Adresse
Nørre Voldgade 12
1358
København
Praktisk information
Indrykket
01-11-2019
Ansøgningsfrist
15-11-2019
Kviknummer
LJA-77002998
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Finans, økonomi og regnskab, Kontor og administration, Politik, kultur og samfund, Strategi og udvikling
Beliggenhed