Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Retspræsident for Retten i Odense

Domstolsstyrelsen

Odense, Fyn

Indrykket
03-12-2021

Stillingen som retspræsident for Retten i Odense er ledig fra den 1. maj 2022.

Retspræsidenten er dommer og er som rettens øverste administrative chef ansvarlig for rettens bevillingsmæssige og administrative forhold. I den forbindelse skal retspræsidenten sørge for en effektiv og hensigtsmæssig drift og udvikling af retten og skal tage de fornødne initiativer til sikring heraf. Retspræsidenten træffer efter forhandling med rettens øvrige dommere bestemmelse om sagernes fordeling mellem dommerne og om sagernes administrative behandling.

De administrative og ledelsesmæssige opgaver i retten omfatter blandt andet organisering af arbejdet i retten, personaleledelse, kommunikation i forhold til pressen, rettens professionelle samarbejdspartnere, brugere og andre interessenter, bevillingsstyring, budgetlægning og budgetopfølgning, personaleadministration, it-drift og bygningsadministration.

Retspræsidenten bistås i det daglige arbejde af en administrationschef og administrationsafdelingen samt en sekretariatschef.

Retten har ca. 84 medarbejdere, heraf 12 dommere inklusiv retspræsidenten.

Læs mere om Retten i Odense på www.domstol.dk/odense

Kvalifikationer

Som retspræsident skal du:

  • være dommer eller kvalificeret til at blive dommer, jf. retsplejelovens 42 og 43

  • nyde kollegial og faglig respekt blandt rettens øvrige dommere

  • have gode evner for strategisk ledelse samt formå at omsætte Danmarks Domstoles overordnede mål og værdier til konkrete handlingsplaner for rettens arbejde

  • have gode evner for organisering af arbejdet i en stor organisation med mange fagprofessionelle

  • have gode evner for personaleledelse, herunder særligt for ledelse af og samarbejde med dommere

  • have økonomisk indsigt og forståelse

  • være god til at træffe beslutninger og til at føre dem ud i livet

  • være en stærk kommunikator.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse som retspræsident sker på tjenestemandsvilkår.

Stillingen som retspræsident er klassificeret i lønramme 39. Til stillingen er endvidere knyttet et personligt, stillingsmæssigt tillæg. Den samlede løn i stillingen udgør for tiden 95.869,40 kr. pr. måned (1. oktober 2021-niveau).

Pensionsbidraget af det personlige, stillingsmæssige tillæg udgør 17,1 %, hvoraf en tredjedel regnes som egetbidrag.

Yderligere oplysninger om de formelle krav for udnævnelse i dommerstillinger mv. kan ses under punktet Job i topmenuen på www.domstol.dk.

Ansøgning

Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under punktet Job i topmenuen.

Du skal vedlægge curriculum vitae, en evt. landsretsudtalelse, et vellignende digitalt foto samt evt. yderligere udtalelser. Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 6. januar 2022.

Ansættelsessamtaler i Dommerudnævnelsesrådet forventes at blive afholdt den 24. februar 2022 og eventuelt også den 17. marts 2022. Indkaldelse til samtaler må påregnes at ske med kort varsel.

Et konsulentfirma kan medvirke under ansættelsesproceduren. Til brug for gennemførelse af et eventuelt testforløb skal fortrolig e-mail-adresse samt telefonnummer oplyses i ansøgningen.

De ansøgere, der har været til samtale, vil modtage særskilt information om den videre procedure ved stillingsbesættelsen samt om et eventuelt testforløb efter Dommerudnævnelsesrådets møde den 24. februar 2022.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Dommerudnævnelsesrådets sekretariat på post@dommerudnaevnelsesraadet.dk.

Dommerudnævnelsesrådet forventes at træffe endelig beslutning om, hvem der indstilles til stillingen på sit møde den 17. marts 2022. Rådets indstilling offentliggøres på hjemmesiden den 18. marts 2022, kl. 14.00. De ansøgere, der har været til samtale, orienteres telefonisk mellem kl. 13.00 og kl. 13.30.

Dommerudnævnelsesrådet afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Yderligere oplysninger om rådet findes på www.domstol.dk/dommerudnaevnelsesraadet. Du kan desuden læse mere om behandlingen af dine personoplysninger her.

Yderligere oplysninger om de formelle krav for udnævnelse i dommerstillinger, proceduren ved stillingsbesættelse mv. kan ses på www.domstol.dk under "Job".

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.

Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af tjenestemandslovens 5, stk. 4, inden ansøgningsfristens udløb skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne efter tjenestemandslovens 5, stk. 3, ikke gengives offentligt. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved udlevering.


Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Domstolsstyrelsen

Danmark
Adresse 2
NULL
Danmark
Praktisk information
Oprettet
03-12-2021
Udløber
06-01-2022
Kviknummer
LJA-83050048
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Jura, HR og personale, Politik, kultur og samfund
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Domstolsstyrelsen

Praktisk information
Indrykket
03-12-2021
Ansøgningsfrist
06-01-2022
Kviknummer
LJA-83050048
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Jura, HR og personale, Politik, kultur og samfund
Beliggenhed