Gem annonce

Retspræsident for Retten i Hjørring

Dommerudnævnelsesrådet, Retten i Hjørring

København, Storkøbenhavn

Indrykket
10-01-2023

Ansøgningsfristen og dermed også Dommerudnævnelsesrådets behandling er af administrative grunde udskudt en måned.


Stillingen som retspræsident for Retten i Hjørring er ledig fra den 1. maj 2023.

 

Retspræsidenten er dommer og er som rettens øverste administrative chef ansvarlig for rettens bevillingsmæssige og administrative forhold. I den forbindelse skal retspræsidenten sørge for en effektiv og hensigtsmæssig drift og udvikling af retten og skal tage de fornødne initiativer til sikring heraf. Retspræsidenten træffer efter forhandling med rettens øvrige dommere bestemmelse om sagernes fordeling mellem dommerne og om sagernes administrative behandling.

 

De administrative og ledelsesmæssige opgaver i retten omfatter blandt andet organisering af arbejdet i retten, personaleledelse, kommunikation i forhold til pressen, rettens professionelle samarbejdspartnere, brugere og andre interessenter, bevillingsstyring, budgetlægning og budgetopfølgning, personaleadministration, it-drift og bygningsadministration.

 

Retspræsidenten bistås i det daglige arbejde med ledelsesmæssige, personaleadministrative og andre administrative opgaver af en administrationschef, og en administrationsafdeling med 3 kontorfunktionærer samt 2 vagter/servicemedarbejdere.

 

Retten har ca. 50 medarbejdere, bestående af 13 jurister, heraf 7 dommere inklusiv retspræsidenten, 35 kontorfunktionærer og 2 vagter/servicemedarbejdere.

 

Læs mere om Retten i Hjørring på www.domstol.dk/hjoerring/.

 

Kvalifikationer

Som retspræsident skal du:

  • være dommer eller kvalificeret til at blive dommer, jf. retsplejelovens §§ 42 og 43

  • nyde kollegial og faglig respekt blandt rettens øvrige dommere

  • have gode evner for strategisk ledelse samt formå at omsætte Danmarks Domstoles overordnede mål og værdier til konkrete handlingsplaner for rettens arbejde

  • have gode evner for organisering af arbejdet i en stor organisation med mange fagprofessionelle

  • have gode evner for personaleledelse, herunder særligt for ledelse af og samarbejde med dommere

  • have økonomisk indsigt og forståelse

  • være god til at træffe beslutninger og til at føre dem ud i livet

  • være en stærk kommunikator.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse som retspræsident sker på tjenestemandsvilkår.

 

Stillingen som retspræsident for Retten i Hjørring er klassificeret i lønramme 39. Til stillingen er endvidere knyttet et personligt tillæg. Den samlede løn i stillingen udgør for tiden 99.115 kr. pr. måned i aktuelt niveau (1. oktober 2022).

 

Pensionsbidraget udgør 17,1 pct af det personlige tillæg, hvoraf en tredjedel regnes som egetbidrag.

 

Yderligere oplysninger om de formelle krav for udnævnelse i dommerstillinger mv. kan ses under punktet Job i topmenuen på www.domstol.dk.

 

Ansøgning

Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under punktet Job i topmenuen.

 

Du skal vedlægge curriculum vitae, en evt. landsretsudtalelse, et vellignende digitalt foto samt evt. yderligere udtalelser. Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 15. marts 2023.

 

Ansættelsessamtaler i Dommerudnævnelsesrådet forventes at blive afholdt den 26. april 2023 og eventuelt også den 25. maj 2023. Indkaldelse til samtaler må påregnes at ske med kort varsel.

 

Et konsulentfirma kan medvirke under ansættelsesproceduren. Til brug for gennemførelse af et eventuelt testforløb skal fortrolig e-mail-adresse samt telefonnummer oplyses i ansøgningen.

 

De ansøgere, der har været til samtale, vil modtage særskilt information om den videre procedure ved stillingsbesættelsen samt om et eventuelt testforløb efter Dommerudnævnelsesrådets møde den 26. april 2023.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Dommerudnævnelsesrådets sekretariat på post@dommerudnaevnelsesraadet.dk.

 

Dommerudnævnelsesrådet forventes at træffe endelig beslutning om, hvem der indstilles til stillingen på sit møde den 25. maj 2023. Rådets indstilling offentliggøres på hjemmesiden den 26. maj 2023, kl. 14.00. De ansøgere, der har været til samtale, orienteres telefonisk mellem kl. 13.00 og kl. 13.30.

 

Dommerudnævnelsesrådet afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Yderligere oplysninger om rådet findes på www.domstol.dk/dommerudnaevnelsesraadet. Du kan desuden læse mere om behandlingen af dine personoplysninger her.

 

Yderligere oplysninger om de formelle krav for udnævnelse i dommerstillinger, proceduren ved stillingsbesættelse mv. kan ses på www.domstol.dk under "Job".

 

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.

 

Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 4, inden ansøgningsfristens udløb skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne efter tjenestemandslovens § 5, stk. 3, ikke gengives offentligt. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved udlevering.

 

Ansøgningsfrist

15-03-2023

 

Stillingskategori

Retspræsident

 

Ansættelsessted

Retten i Hjørring

 

Hjemmeside mv.

https://domstol.dk

LinkedIn

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Dommerudnævnelsesrådet, Retten i Hjørring

Adresse 1
Sct Knuds Park 8
9800 Hjørring
Danmark
Praktisk information
Oprettet
10-01-2023
Udløber
15-03-2023
Kviknummer
LJA-84413744
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Finans, økonomi og regnskab, Jura, HR og personale, Kommunikation og medier, Ledelse, Politik, kultur og samfund, Strategi og udvikling
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Dommerudnævnelsesrådet, Retten i Hjørring

Adresse
Sct Knuds Park 8
9800
Hjørring
Danmark
Praktisk information
Indrykket
10-01-2023
Ansøgningsfrist
15-03-2023
Kviknummer
LJA-84413744
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Finans, økonomi og regnskab, Jura, HR og personale, Kommunikation og medier, Ledelse, Politik, kultur og samfund, Strategi og udvikling
Beliggenhed
Gem annonce