Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Præsident for Østre Landsret

Danmarks Domstole, Østre Landsret

København, Storkøbenhavn

Indrykket
27-03-2020

Landsretspræsidenten er dommer og er som landsrettens øverste administrative chef ansvarlig for rettens bevillingsmæssige og administrative forhold. Landsretspræsidenten skal i den forbindelse sørge for en effektiv og hensigtsmæssig drift af retten og skal tage de fornødne initiativer til sikring heraf.

 

Landsretspræsidenten træffer efter forhandling med landsrettens dommere bestemmelse om sagernes fordeling og deres administrative behandling og har herudover en lang række andre beføjelser, som for en dels vedkommende handler om tværgående anliggender ved Danmarks Domstole.

 

De administrative og ledelsesmæssige opgaver i landsretten omfatter blandt andet organisering af arbejdet i retten, personaleledelse, kommunikation i forhold til pressen, rettens professionelle samarbejdspartnere, brugere og andre interessenter, bevillingsstyring, budgetlægning og budgetopfølgning, regnskab og bevillingsafregning, personale- og lønadministration, it-drift og bygningsadministration.

 

Ved besættelse af byrets- og landsdommerstillinger i Østre Landsrets kreds afgiver landsretspræsidenten udtalelse til brug for Dommerudnævnelsesrådets drøftelser. Landsretspræsidenten afgiver endvidere udtalelse om landsrettens vurdering af konstituerede dommeres virke i landsretten.

 

Det er desuden landsretspræsidenten, der udtaler sig på landsrettens vegne i høringssager om lovgivningsspørgsmål og andre retlige spørgsmål.

 

Udover de opgaver, der knytter sig til landsrettens egne forhold, har landsretspræsidenten forskellige opgaver i forhold til byretspræsidenterne og byretterne, ligesom landsretspræsidenten har det overordnede ansvar for administrationen af lægdommerordningen i landsretskredsen. Endvidere deltager landsretspræsidenten i en række mødefora m.v. for hele organisationen Danmarks Domstole.

 

Landsretspræsidenten bistås i det daglige arbejde af en administrationschef, en sekretariatschef og forskellige administrative enheder, herunder et præsidentsekretariat.

 

Østre Landsret har ca. 165 ansatte, heraf 58 landsdommere.

 

Læs mere om Østre Landsret på www.domstol.dk/oestrelandsret

 

Kvalifikationer

Som landsretspræsident skal du

  • være dommer eller kvalificeret til at blive dommer, jf. retsplejelovens 42 og 43

  • nyde kollegial og faglig respekt blandt landsrettens øvrige dommere

  • have gode evner for strategisk ledelse og formå at omsætte Danmarks Domstoles overordnede mål og værdier til konkrete handlingsplaner for landsrettens arbejde

  • have gode evner for organisering af arbejdet i en stor organisation med mange fagprofessionelle

  • have gode evner for personaleledelse, herunder i forhold til ledelsen af dommerne med respekt for de særlige forhold, der er en følge af dommernes judicielle uafhængighed

  • have økonomisk indsigt og forståelse

  • være god til at træffe beslutninger og til at føre dem ud i livet

  • være en stærk kommunikator

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse som landsretspræsident sker på tjenestemandsvilkår.

 

Stillingen som landsretspræsident er klassificeret i lønramme 41. Til stillingen er endvidere knyttet et personligt tillæg og et topcheftillæg. Den samlede løn i stillingen udgør for tiden 136.570,09 kr. pr. måned (1. april 2020-niveau).

 

Pensionsbidraget udgør 17,1 % af det personlige tillæg og 16,8 % af topcheftillægget. For begge tillæg gælder det, at en tredjedel regnes som egetbidrag.

 

Yderligere oplysninger om de formelle krav for udnævnelse i dommerstillinger m.v. kan ses under punktet Job i topmenuen på www.domstol.dk.

 

Ansøgning

Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under Job.

 

Du skal vedlægge curriculum vitae, en evt. landsretsudtalelse, et vellignende digitalt foto samt evt. yderligere udtalelser. Ansøgninger skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 23. april 2020.

 

Ansættelsessamtaler i Dommerudnævnelsesrådet forventes at blive afholdt den 13. maj 2020 og eventuelt også den 25. juni 2020. Indkaldelse til samtaler må påregnes at ske med kort varsel.

 

Et konsulentfirma kan medvirke under ansættelsesproceduren. Til brug for gennemførelse af et eventuelt testforløb skal fortrolig e-mail-adresse samt telefonnummer oplyses i ansøgningen.

 

De ansøgere, der har været til samtale, vil modtage særskilt information om den videre procedure ved stillingsbesættelsen samt om et eventuelt testforløb efter Dommerudnævnelsesrådets møde den 13. maj 2020.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til HR-chef i Domstolsstyrelsen Tina Henriksen på tlf. 99 68 42 12.

 

Dommerudnævnelsesrådet forventes at træffe endelig beslutning om, hvem der indstilles til stillingen på sit møde den 25. juni 2020. Rådets indstilling offentliggøres på hjemmesiden den 26. juni 2020, kl. 14.00. De ansøgere, der har været til samtale i rådet, orienteres telefonisk mellem kl. 13.00 og kl. 13.30.

 

Dommerudnævnelsesrådet afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Yderligere oplysninger om rådet findes på www.dommerudnaevnelsesraadet.dk. Du kan desuden læse mere om behandlingen af dine personoplysninger her.

 

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold m.v.

 

Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af tjenestemandslovens 5, stk. 4, inden ansøgningsfristens udløb skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne efter tjenestemandslovens 5, stk. 3, ikke gengives offentligt. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved udlevering.

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Danmarks Domstole, Østre Landsret

Adresse 1
Bredgade 59
1260 København
Danmark
Praktisk information
Oprettet
27-03-2020
Udløber
23-04-2020
Kviknummer
LJA-79969115
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Jura, HR og personale, Ledelse
Ansøg nu
Lignende job

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

Del dette job

Virksomhedsinformation

Danmarks Domstole, Østre Landsret

Adresse
Bredgade 59
1260
København
Danmark
Praktisk information
Indrykket
27-03-2020
Ansøgningsfrist
23-04-2020
Kviknummer
LJA-79969115
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Jura, HR og personale, Ledelse
Beliggenhed