Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ph.d.-stipendier i retsvidenskab

Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Aalborg, Nordjylland

Indrykket
02-05-2018

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Juridisk Institut er 3 stillinger som ph.d.-stipendiat i retsvidenskab ledige til besættelse fra 1. august 2018 eller snarest derefter. Stillingerne er ledige for en periode på 3 år.

 

Stillingsbeskrivelse

Der opslås hermed 3 ph.d.-stipendier inden for det retsvidenskabelige område. Stipendierne er knyttet til Juridisk Institut, og forskningsprojekterne skal ligge inden for et eller flere retsvidenskabelige områder. Der skal udarbejdes projektforslag som grundlag for ansøgningen. Forslag inden for formueret, herunder immaterialret, samt udlændingeret foretrækkes. Der kan søges sparring hos Juridisk Instituts forskere ifm. udarbejdelse af forslag. Kontakt formidles gennem institutleder Ulla Steen, se kontaktoplysninger nedenfor.

 

Ved bedømmelse af ansøgere lægges særlig vægt på, at det pågældende emnevalg egner sig til et ph.d.-projekt. Der lægges endvidere vægt på ansøgers evne til at formulere sig skriftligt, og kandidatspeciale eller andet større skriftligt arbejde skal derfor vedlægges ansøgningen. Det forventes, at ansøger har opnået karakteren 10 eller højere i sit skriftlige speciale, ligesom det generelt forventes, at ansøger har gode karakterer. 

 

Aalborg Universitet, Juridisk Institut, deltager aktivt i Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram (JURFORSK) og ansøgerne vil få mulighed for at deltage med fremlæggelser på nordiske forskerseminarer, alt afhængigt af det relevante retsområdes nordiske netværk.

 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at ph.d.-stillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er ph.d.-stillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor.

 

Kvalifikationskrav

Ph.d.-studiet er fastsat til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato, (udtalelse fra specialevejleder, verificeret udskrift fra studiejournal, specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).

 

Stipendiet gennemføres i henhold til Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne (ph.d.-bekendtgørelsen), og det er en forudsætning for tildeling, at der samtidig sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole. Jævnfør ph.d.-bekendtgørelsen skal ph.d.-uddannelsen omfatte blandt andet: Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.

 

 Se venligst de generelle adgangskrav til ph.d.-stillinger på ph.d.-skolens hjemmeside.

 

Ansøgningen skal indeholde

 

  • Motiveret ansøgning

  • Projektbeskrivelse/skitse indeholdende: forskningsprojektets titel, skitse for studieforløbet samt en redegørelse for overordnede problemområder (ca. 5 sider)

  • Angivelse af, hvilket sprog ph.d.-afhandlingen ønskes udarbejdet i

  • CV.

  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer i form af kandidateksamensbevis og karakterudskrift

  • Ansøgere fra lande uden for Skandinavien, som ikke har engelsk som modersmål eller gennemført en engelsksproget kandidatuddannelse, skal fremvise dokumentation for bestået sprogtest med følgende minimum-score IELTS (band score): 7, TOEFL (paper-based): 600, TOEFL (internet-based): 100. Sprogtesten må maksimalt være to år gammel

  • Medforfattererklæring. Fremsendes der publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedhæftes medforfattererklæring, hvoraf ansøgerens andel i fællesarbejdet klart fremgår. Erklæringen skal være underskrevet af medforfatterne

  • Ansøgning om eventuel merit

 

 

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående søg online funktion. Bemærk zip-filer understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.

 

Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning.

 

Fakultetet gør opmærksom på, at ansøgers projektbeskrivelse kan blive tjekket for plagiat i IT-systemet iThenticate.

 

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Ulla Steen, mail usteen@law.aau.dk eller telefon 2381 8454.

 

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til Malene Steen på fakultetskontoret på mail mast@adm.aau.dk eller telefon 9940 7959.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter af 18. september 2015, og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster.

 

Stillingsnummer

2018-224-01767

 

Ansøgningsfrist

15/06/2018

Del dette job

Kontakt
Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Fibigerstræde 5
9220 Aalborg Øst
Praktisk information
Oprettet
02-05-2018
Udløber
15-06-2018
Kviknummer
LJA-60256896
Jobtype
PhD
Arbejdsområde
Forskning og undervisning
Ansøg nu
Job i virksomheden

Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Del dette job

Virksomhedsinformation

Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Adresse
Fibigerstræde 5
9220
Aalborg Øst
Danmark
Praktisk information
Oprettet
02-05-2018
Udløber
15-06-2018
Kviknummer
LJA-60256896
Jobtype
PhD
Fag
Forskning og undervisning
Beliggenhed