Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

PH.D.-STIPENDIE I ØKONOMISTYRING

Aalborg Universitet, Institut for Økonomi og Ledelse

Aalborg, Nordjylland

Indrykket
25-02-2020

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Økonomi og Ledelse er en stilling som ph.d.-stipendiat i Økonomistyring ledig til besættelse fra 1. august 2020 eller snarest derefter.

STILLINGSBESKRIVELSE

Stipendiet er tilknyttet et forskningsprojekt om økonomistyring og organisering i pengeinstitutter, og er finansieret af BIG Fonden, der er stiftet af BankInvest. Projektet har professor Per Nikolaj Bukh og lektor Niels Sandalgaard som projektledere.

Forskningsprojektets fokus er økonomistyring i pengeinstitutter, herunder, hvordan forskelle i strategi og organisering af de kundevendte aktiviteter har betydning for budgetstruktur, og for hvordan budgetmål fastlægges og anvendes. Desuden er der fokus på, hvordan forskellige former for økonomistyring interagerer med virksomhedens kreditstyring og den samlede risikostyring. Der foreligger en udvidet projektbeskrivelse, som kan rekvireres ved henvendelse til lektor Niels Sandalgaard, nis@business.aau.dk.

Ansøgere, der har erhvervsøkonomisk eller anden relevant samfundsvidenskabelig baggrund, vil blive foretrukket. Kendskab til den finansielle sektor samt erfaringer med gennemførelse af empiriske undersøgelser vil være en fordel, men er ikke et krav. Det er et krav, at du kan læse dansk og forstå dansk samt i rimelig grad kan kommunikere på dansk.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at ph.d.-stillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er ph.d.-stillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at ph.d.-stillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er ph.d.-stillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor.  

Kvalifikationskrav

Ph.d.-studiet er fastsat til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato, (udtalelse fra specialevejleder, verificeret udskrift fra studiejournal, specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).

Stipendiet gennemføres i henhold til Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne (ph.d.-bekendtgørelsen), og det er en forudsætning for tildeling, at der samtidig sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole. Jævnfør ph.d.-bekendtgørelsen skal ph.d.-uddannelsen omfatte blandt andet: Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.

Se venligst de generelle adgangskrav til ph.d.-stillinger på ph.d.-skolens hjemmeside.

Ansøgningen skal indeholde

  • Motiveret ansøgning.

  • Application form

  • Projektbeskrivelse/skitse indeholdende: forskningsprojektets titel, skitse for studieforløbet samt en redegørelse for overordnede problemområder (ca. 5 sider).

  • Angivelse af, hvilket sprog ph.d.-afhandlingen ønskes udarbejdet i.

  • CV.

  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer i form af kandidateksamensbevis og karakterudskrift.

  • Ansøgere der ønsker at skrive afhandlingen på engelsk, og som ikke har engelsk som modersmål eller gennemført en engelsksproget kandidatuddannelse, skal fremvise dokumentation for bestået sprogtest med følgende minimum-score IELTS (band score): 7, TOEFL (paper-based): 600, TOEFL (internet-based): 100. Sprogtesten må maksimalt være fem år gammel

  • Medforfattererklæring. Fremsendes der publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedhæftes medforfattererklæring, hvoraf ansøgerens andel i fællesarbejdet klart fremgår. Erklæringen skal være underskrevet af medforfatterne.

  • Ansøgning om eventuel merit.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående søg online funktion. Bemærk zip-filer understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.

Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning.

Fakultetet gør opmærksom på, at ansøgers projektbeskrivelse kan blive tjekket for plagiat i IT-systemet iThenticate.

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Lektor Niels Sandalgaard, mail nis@business.aau.dk, telefon 99408252.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til Mette Bjerring, mail mb@adm.aau.dk

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter af 18. september 2015, og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

STILLINGSNUMMER

2020-224-02670

ANSØGNINGSFRIST

30/03/2020


Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Aalborg Universitet, Institut for Økonomi og Ledelse

Adresse 1
Fibigerstræde 4
9220 Aalborg
Danmark
Praktisk information
Oprettet
25-02-2020
Udløber
30-03-2020
Kviknummer
LJA-79490402
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Finans, økonomi og regnskab, Forskning og undervisning
Ansøg nu
Lignende job

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

Del dette job

Virksomhedsinformation

Aalborg Universitet, Institut for Økonomi og Ledelse

Adresse
Fibigerstræde 4
9220
Aalborg
Danmark
Praktisk information
Indrykket
25-02-2020
Ansøgningsfrist
30-03-2020
Kviknummer
LJA-79490402
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Finans, økonomi og regnskab, Forskning og undervisning
Beliggenhed