Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ph.d. i Socialvidenskab og kønsforskning: Tvangsadoption i Danmark og Norge

Roskilde Universitet

Roskilde, Midtsjælland

Indrykket
07-04-2020

Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet og Senter for Kjønnsstudier, Universitetet i Stavanger, søger ph.d. i socialvidenskab og kønsforskning fra 1.september 2020 eller snarest muligt derefter. Stillingen som ph.d. er tidsbegrænset til 3 år. Ph.d.-projektet vil udmunde sig i to ph.d.-grader fra hvert af de to universiteter (en dobbelt-grad).

Den kommende Ph.d. vil være ansat, og opholde sig, først 1,5 år i Danmark og siden ansat, og opholde sig, 1,5 år i Norge. Projektet vejledes af hhv. Professor Hanne Marlene Dahl og Professor Lene Myong.

Overordnet beskrivelse af ph.d.-projektet

Titlen på ph.d.-projektet er: Tvangsadoption i Danmark og Norge

Siden 2000 har der været en stigende interesse for tvangsadoption som socialpolitisk tiltag i både Danmark og Norge. Antallet af tvangsadoptioner i Norge er langt højere end i Danmark, men både tidligere regeringer og den nuværende danske regering har gennem en årrække arbejdet for at lempe reglerne for tvangsadoption, ofte med norsk praksis som forbillede. Sideløbende med denne udvikling har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol inden for de seneste år fældet dom over Norge i en række sager, som omhandler tvangsadoption. Til trods for dette findes der meget begrænset grundforskning om tvangsadoption som (samtids)historisk fænomen og socialpolitisk instrument i Danmark og Norge.

Anvendelsen af tvangsadoption rejser spørgsmål som: Hvordan skal vi forstå den øgede brug af tvangsadoption i konteksten af velfærdsstatens kønnede og racialisede omsorgs- og familiepolitikker? Hvorfor ser vi en stigende interesse for tvangsadoption efter 2000 i både Danmark og Norge? Hvordan og med hvilke effekter har policy på dette område rejst mellem de nationale kontekster? Og hvordan har de offentlige debatter om tvangsadoption udspillet sig? Hvilke aktører og evt. professioner gør sig gældende på dette felt og på hvilke måder? Hvilke vidensregimer og diskursive normer om familieliv, omsorg og opvækst informerer tvangsadoption som interventionsform?

Et komparativt ph.d.-projekt om tvangsadoption som intervention og socialpolitisk tiltag i Danmark og Norge skal bidrage til at udvikle ny og kritisk viden. Det forventes, at projektet i et vist omfang inddrager feministisk omsorgsteori. Samtidig forventes det også, at projektet har et selvstændigt, empirisk grundlag. Det kan være policy dokumenter, arkivmateriale, mediedebatter, forarbejder til lovgivning, kvalitative interviews med stakeholders, rapporter og undersøgelser af tvangsadoption, etc.

Ph.d.-skolerne

Du vil blive indskrevet som ph.d.-studerende ved hhv. Ph.d.-skolen for Samfundsvidenskab og Erhverv og Forskerskole i radikal tverrfaglighet: Ulikheter, Temporaliteter, Eksistenser, Materialiteter.

Ph.d.-skolen for Samfundsvidenskab & Erhverv (ISE) er en aktiv forskerskole. Vi tilbyder kompetenceudvikling og ph.d.-forskning i et multidisciplinært, internationalt og professionelt forskningsmiljø. Den ph.d.-studerende vil blive del af programmet Socialvidenskab. Her studeres de dynamiske processer, der sker mellem folk og institutioner. Du får færdigheder, der gør dig i stand til at analysere sociale og samfundsmæssige problemstillinger og finde løsninger på det moderne samfunds udfordringer. 

Du vil som ph.d.-studerende være tilknyttet forskningsmiljøet Magt, identitet og kritik. Læs mere: https://ruc.dk/doctoral-school-social-sciences-and-business.

Forskerskolen i radikal tverrfaglighet (ITEM) er et tværinstitutionelt samarbejde mellem Senter for kjønnsstudier og Arkeologisk Museum ved UiS. Forskerskolen tilbyder en arena for kritisk grundforskning, som er dedikeret til tværfaglig vidensproduktion og med et stærkt fokus på etisk refleksion. Det er en prioritet for ITEM at sikre et trygt arbejdsmiljø, som er baseret på samarbejde og udveksling. Til hverdag vil den ph.d.-studerende blive tilknyttet det tværfaglige forskningsmiljø ved Senter for kjønnsstudier.

Læs mere om ITEM: https://www.uis.no/forskning-og-ph-d/ph-d-utdanning/ph-d-program-i-samfunnsvitenskap/forskerskole-i-radikal-tverrfaglighet/

Læs mere om Senter for kjønnsstudier: https://www.uis.no/forskning-og-ph-d-studier/vi-forsker-paa/samfunn-kultur-og-religion/kjoenn-og-identitet/nettverk-for-kjoennsforskning/

Ansvar og opgaver

Ph.d.-stillingen er en uddannelsesstilling, og hovedopgaverne i stillingen er fastsat i kapitel 3 i Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152430)

Se også den norske forskrift om ansættelsesvilkår for stillinger som stipendiat 1-3:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102/KAPITTEL_1#%C2%A71-2

Kvalifikationer

Du skal have en kandidatgrad eller tilsvarende i samfundsvidenskab. Det er et krav, at du kan læse og forstå dansk og norsk både skriftligt og mundtligt.

Endelig lægger vi vægt på, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner. Vi forventer, at du deltager i instituttets daglige aktiviteter og har lyst til at deltage i samarbejder både inden for dit fagområde og på tværs af fag.

Bedømmelse

I bedømmelsen vedrørende ansættelse vil der blive lagt vægt på;

 

I bedømmelsen vedrørende indskrivning vil der herudover blive lagt vægt på;

 • Uddannelseskompetencer og eventuelle yderligere faglige kvalifikationer

 • Karakter for specialet og på kandidatuddannelse eller tilsvarende uddannelse skal begge eller hver for sig mindst udgøre 10 eller højere (det som tilsvarer B eller højere i Norge).

 • Kvalitet og relevans i projektbeskrivelsen

 • I din projektbeskrivelsen skal indgå overvejelser om relevans, teoretisk rammevalg, metode og etik, samt valg af empirisk materiale.

 • Omfanget af din projektbeskrivelsen må ikke overstige 5 sider

 • Kvalitet og relevans af de metodologiske og teoretiske valg

 • Konsistens og sammenhæng mellem projektet og valget af metode og teori

 • Om projektet forekommer realistisk og muligt at gennemføre

 • Tilstrækkelige kvalifikationer og erfaringer til at kunne gennemføre ph.d.-projektet

 • Relevansen af projektet for ph.d.-skolerne

 

Mere information

For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt Professor Hanne Marlene Dahl på (+45) 4674 2922 eller hmdahl@ruc.dk. Hvis du har faglige spørgsmål kan du kontakte Professor Lene Myong på (+47) 5183 1509 eller lene.myong@uis.no eller Professor Hanne Marlene Dahl.

For tekniske eller administrative spørgsmål bedes du kontakte Ph.d.-koordinator Annika Mogensen på (+45) 4674 3499 annikam@ruc.dk.

Ansættelsesvilkår

Der er tale om en ansættelse på fuldtid, 37 timer om ugen med reference til:

På Roskilde Universitet: Institutleder Peter Kragelund

På UiS: dekan Gro Ellen Mathisen

Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten og Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Udvælgelse til faglig bedømmelse

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og senere sin bedømmelse.

Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.

Ansøgning

Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/

Ansøgningen skal være på dansk, norsk eller engelsk og indeholde:

 

 • Ansøgning

 • CV

 • Dokumentation for uddannelse inkl. karakterudskrift fra kandidatuddannelse eller tilsvarende

 • Din beskrivelse af ph.d.-projektet

 • Din tidsplan for ph.d.-projektet

 • Hvis relevant: Dokumentation for eventuel forskningserfaring, erhvervserfaring eller publikationer

 

Ansøgningsfristen er 20. maj 2020

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning. 

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.


Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Roskilde Universitet

Adresse 1
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Danmark
Praktisk information
Oprettet
07-04-2020
Udløber
20-05-2020
Kviknummer
LJA-80064182
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Roskilde Universitet

Adresse
Universitetsvej 1
4000
Roskilde
Danmark
Praktisk information
Indrykket
07-04-2020
Ansøgningsfrist
20-05-2020
Kviknummer
LJA-80064182
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Forskning og undervisning
Beliggenhed