Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Leder til Familierådgivningscentret, Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune

Syddjurs, Østjylland

Indrykket
15-10-2019

Familierådgivningscentrets leder igennem 8 år har søgt nye udfordringer, hvorfor vi søger en ny centerleder, der kan fortsætte den positive udvikling af myndighedsområdet for Børn og unge med særlige behov.

Vi har været i gang med en omfattende omstillingsproces af familieområdet i de seneste 5 år, hvor Familierådgivningscentret er blevet styrket betragteligt. Udviklingen fortsætter med fokus på at finde den rette model for Syddjurs Kommune med afsæt i de mange erfaringer, vi har gjort os under vejs.

Familierådgivningscentret består af 1 centerleder og 4 teams med hver sin teamleder. To teams varetager de sociale børne- og ungesager, mens 1 team varetager børnehandicapområdet. Derudover er der et team, der varetager de tidlige indsatser. Her er der desuden tilknyttet fem socialfaglige rådgivere, som betjener kommunens skoler.  

Centeret har 45 medarbejdere, og behandler løbende ca. 1.200 børnesager. Heraf skønnes ca. 300 sager at koble sig til tidlige indsatser ( 11).

Familiecenteret indgår som en vigtig afdeling i Social og Familie, der omfatter følgende afdelinger:

 • Familierådgivningscentret

 • Center for børn, Unge og Familier (Udfører på børne- og ungeområdet)

 • Sundhedsplejen

 • Socialcentret (myndighed på voksenområdet)

 • Center for Bo- og aktivitetstilbud (Udfører voksen-handicap)

 • Center for Social Rehabilitering (Udfører socialpsykiatri og udsatte voksne)

 • Styrket Helhed (beskæftigelsesrettet indsats efter både Serviceloven og LAB-loven)

 • Rusmiddelcentret

 

Derudover er der til Social og Familie tilknyttet fælles sekretariat og stab, som betjener afdelingerne. Herunder Familierådgivningscentret. Her er bl.a. tilknyttet en juridisk konsulent og en anbringelseskonsulent, som begge støtter op omkring familieområdets beslutningsprocesser i forhold til kontraktforhandlinger, matchning, jura osv.

Familierådgivningscenterlederen

Med direkte reference til Social og Familiechefen vil du som centerleder få direkte faglig- og personalemæssig ledelse af de 4 teamledere. Du vil få ansvaret for at videreudvikle de centrale processer i din afdeling, sikre en stabil og effektiv drift samt at fastholde medarbejdernes høje motivation og høje faglige kompetencer. Du vil indgå i områdets ledergruppe, hvor du i fællesskab med de øvrige ledere skal sikre både en forsvarlig økonomi og et tværgående samarbejde.

Du kan forvente at komme til en veldrevet organisation med et veludbygget samarbejde med eksempelvis Børn og Læring samt Erhverv og Beskæftigelse.

For den rette person vil der være højt til loftet. Vi er en mindre kommune med forholdsvist korte beslutningsprocesser.

Du bliver en del af et lederteam med 8 afdelingsledere foruden Social og Familiechefen.

Om dig

Vi søger en leder med solid ledelseserfaring og stor erfaring med myndighedsområdet for udsatte børn og unge. Du har en uddannelse som Socialrådgiver, jurist eller lignende. Du har kommunal indsigt, er dygtig til at orientere dig i en politisk ledet organisation, og er dygtig til at balancere mellem et strategisk og et operationelt fokus. Det er en fordel, hvis du har erfaring med ledelse af ledere, men ingen betingelse. Det er væsentligt, at du har en pragmatisk tilgang, er struktureret, og har en god portion nysgerrighed overfor nye måder at gøre tingene på. 

Du har gennem din erfaring opbygget en robusthed, der gør, at du kan håndtere en hverdag hvor det opgaveorienterede konfliktniveau til tider kan være højt. Du er som leder rolig, afbalanceret og et stabilt centrum i afdelingen.

Du har en tydelig men også involverende ledelsesstil, er en dygtig kommunikator og forstår, at ordentlighed og saglighed er vigtige værdier for dit ledelsesvirke. 

Vi forventer, at:

 • Du er en stærk faglig ledelsesprofil og teamplayer

 • Du er strategisk tænkende

 • Du har erfaring med børneområdet og myndighedsområdet

 • Du har erfaring med tværfagligt samarbejde på det specialiserede socialområde, herunder i mere komplekse sager

 • Du er god til at se sammenhænge mellem faglighed og økonomi, og tænke i utraditionelle løsninger

 • Du tør gå forrest

 • Du brænder for faglig ledelse

 • Du brænder for at skabe de bedste og mest borgernære løsninger indenfor en stram økonomi og er vedholdende

 • Du har gode samarbejdsevner og er fleksibel

 • Du kan arbejde selvstændigt og med en tilgang til arbejdsopgaverne, som er præget af initiativ og målrettethed

 • Du skaber respekt omkring din faglighed og åbne tilgang

 • Du er god til at prioritere din tid og kan tåle et til tider højt arbejdspres

 • Du kan tåle modvind og stå fast uden at miste blikket for din ledelsesopgave

 • Du er loyal, troværdig og tillidsvækkende i samarbejdet med såvel interne og eksterne samarbejdspartnere

 

Forventninger til dig som centerleder

Stillingen som centerleder har mange facetter og fokus områder. Nedenfor finder du de væsentlige forventninger vi har til ledelsesopgaver og til dig som kommende nøglefigur i Familierådgivningscenteret.

Forventede resultater på kort sigt (De første 6 mdr.):

 • Der er fortsat følgeskab til familieområdets strategiske fokus med baggrund i en tydelig retning og formidling på alle niveauer

 • Du har opnået et solidt og positivt samarbejde med dine teamledere, medarbejdere, lederkolleger og samarbejdspartnere

 • Du har overblik over økonomien i samarbejde med vores økonomikonsulenter og dine nærmeste lederkolleger. Herunder har du styr på de processer, som fremadrettet skal skabe et budget i balance

 • Der er fortsat kvalitetssikring af de sager, som forelægges visitationsudvalget således, at sagerne er veloplyste, og at relevante samarbejdspartnere har været inddraget og indgår i løsningerne for borgerne (Én plan)

 • Der er fortsat kvalitetssikring af de sager, som forelægges Børn- og Ungeudvalget

 • Du har sammen med chefen og dine lederkolleger i Social og Familie lagt en strategi med temaet Én indgang for borgeren

 

Forventede resultater på længere sigt:

 • Organiseringen omkring Én indgang for borgeren er implementeret

 • Sagerne på visitationsmøder bærer fortsat tydeligt præg af, at den faglige ledelse er synlig

 • Du har sammen med Sekretariatet godt styr på en gennemsigtighed. Herunder ved at bidrage til jævnlige tilbagemeldinger til chef, koncernledelse og udvalg omkring forventede resultater og status på processen

 

Yderligere vigtige informationer

For at danne dig et skarpere billede af Kommunen og opgaven som centerleder, kan du finde yderligere oplysninger gennem nedenstående links:

Sektorplan for familieområdet:

https://www.syddjurs.dk/politik/politikker-og-strategier/sektorplan-familieomraadet-2016-2020

Syddjurs Kommunes Ledelses- og Medarbejdergrundlag:

https://www.syddjurs.dk/lmg

Organisering og ledelse:

https://www.syddjurs.dk/om-kommunen/organisation-og-ledelse

Det praktiske

Løn efter konkret forhandling og overenskomst. Forventet lønniveau på ca. 580.000 kr. årligt, hvortil kommer pension.

Familierådgivningscentret har base i administrationsbygningen i Hornslet på adressen Tingvej 17, 8543 Hornslet. 

Ansøgningsfrist er den 10. november 2019 og Første samtale afholdes den 13. november 2019.

Anden samtale den 21. november. De ansøgere som går videre til anden samtalerunde, vil blive bedt om at deltage i en test inden anden samtale.

Du forventes at kunne tiltræde stillingen den 1. januar 2020.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos chef for Social og Familie Christina Kaae 5185 9526.

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v..

Du kan søge jobbet ved at klikke på Send ansøgning. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal gerne være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på www.syddjurs.dk/job.


Del dette job

Alternativ adresse



Kontakt

Syddjurs Kommune

Adresse 1
Tingvej 17
8543 Hornslet
Danmark
Adresse 2
Tingvej 17
8543 Syddjurs
Danmark
Praktisk information
Oprettet
15-10-2019
Udløber
10-11-2019
Kviknummer
LJA-76503153
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Jura, HR og personale, Ledelse
Ansøg nu
Lignende job

HK i Norge, Region Agder og Rogaland

Kulturdepartementet

Del dette job

Virksomhedsinformation

Syddjurs Kommune

Adresse
Tingvej 17
8543
Syddjurs
Danmark
Praktisk information
Indrykket
15-10-2019
Ansøgningsfrist
10-11-2019
Kviknummer
LJA-76503153
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Jura, HR og personale, Ledelse
Beliggenhed