Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Leder til Center for Social Rehabilitering, Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune

Syddjurs, Østjylland

Indrykket
26-08-2019

Vi sætter et nyt hold på det specialiserede voksenområde i Syddjurs Kommune, og søger en erfaren lederprofil med solidt kendskab til området.

 

Vi er i gang med en omfattende omstillingsproces på socialområdet. I forbindelse med budget 2019 vedtog byrådet en kapacitetsudvidelse med henblik på, at flere udsatte og sindslidende borgere kan få tilbudt ophold og støtte i kommunen. Vi har et stærkt fokus på social rehabilitering og tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse. Ligeledes har vi et stærkt fokus på det tværgående samarbejde med familieområdet, som er en del af Social og Familie. Vi har derudover også et tæt samarbejde med Sundhed og Omsorg samt Erhverv og Beskæftigelse

 

Vi har som noget forholdsvist nyt indført et visitationsudvalg med bred deltagelse af udførerenhederne, socialområdets tilbudskonsulent, socialrådgivere m.fl. I visitationsudvalget inviterer vi desuden vores øvrige samarbejdspartnere med omkring bordet, når det er relevant. Vores fokus er at skabe den bedste sammenhængende løsning, som tager højde for både socialfaglige mål og økonomi. Vi har for nylig gennemgået alle kommunens sociale sager i eksterne tilbud, og udvidet med nye botilbudspladser på autisme- og psykiatriområderne, samt udvidet bostøtten med fokus på den nære psykiatri.

 

Vi er i planlægningsfasen med en ny organisering, hvor der påtænkes en højere grad af samtænkning af bostøtte med samværs- og aktivitetstilbud på centrale adresser i kommunen.

 

Center for Social rehabilitering består af en centerleder, tre teamledere, en koordinator samt en administrativ medarbejder. Der er i alt ca. 75 medarbejdere fordelt i fire teams:

 

 • Bostøtten, med almindelig 85 bostøtte samt et botilbud ( 85) og aflastningspladser ( 84)

 • Autismeenheden med to midlertidige botilbud ( 107) og et bostøtteteam

 • 24/7 Bostøtte, som er et tilbud med døgndækning

 • Midtpunktet, som er et samværs- og aktivitetstilbud ( 104)

 

 

Stillingen som leder af Center for Social Rehabilitering er en del af en styrkelse af den nære psykiatri, og vores strategi omkring udbygning af egne tilbud med henblik på at sikre tidlige, sammenhængende og effektive indsatser i de borgernære miljøer.

 

Center for Social Rehabilitering indgår som en vigtig afdeling i Social og Familie der omfatter følgende afdelinger:

 

 • Center for Social Rehabilitering

 • Socialcentret (Myndighed på voksenområdet)

 • Center for Bo- og aktivitetstilbud (Udfører voksen-handicap)

 • Styrket Helhed (beskæftigelsesrettet indsats efter både Serviceloven og LAB-loven)

 • Rusmiddelcentret

 • Familierådgivningscentret (Myndighed på børne- og ungeområdet)

 • Center for børn, Unge og Familier (Udfører på børne- og ungeområdet)

 • Sundhedsplejen

 

 

Derudover er der til Social og Familie tilknyttet fælles sekretariat og stab, som betjener afdelingerne. Herunder også Center for Social Rehabilitering.

 

Centerlederen

Centerlederen får direkte faglig- og personalemæssig ledelse af fire teamledere og det overordnede ansvar for den strategiske ledelse af Center for Social Rehabilitering. Du får det fulde ansvar for at videreudvikle de centrale processer i din afdeling, sikre en stabil og effektiv drift samt at fastholde medarbejdernes høje motivation og høje faglige kompetencer. Du vil indgå i områdets ledelse, hvor du i fællesskab med de øvrige ledere skal sikre både en forsvarlig økonomi, et øget tværgående samarbejde og de bedste mulige løsninger for kommunens udsatte borgere.

 

Samtidigt med denne stilling, opslås 2 centerlederstillinger for henholdsvis vores Familierådgivningscenter (børneområdet) samt Socialcentret (voksenområdet). Derfor vil du blive en del af et nyt hold der sammen med de øvrige ledere skal tegne fremtiden for Social og Familie i Syddjurs Kommune.

 

Der forventes at være et tæt samspil mellem dig og din nye kollega i Socialcentret omkring den fortsatte omstillingsproces.

 

Om dig

Vi søger en leder med solid ledererfaring og med stor indsigt i dette område. Det er væsentligt, at du har erfaring med at lede en større organisation med en bred vifte af rådgivnings- og aktivitetstilbud. Du evner at orientere dig i en politisk ledet organisation, og er dygtig til at balancere mellem et strategisk og et operationelt fokus. Det er en fordel, hvis du har erfaring med ledelse af ledere. Det er væsentligt, at du har en pragmatisk tilgang, er struktureret, og har en god portion nysgerrighed overfor nye måder at gøre tingene på.

 

Du er dygtig til at håndtere den kompleksitet området indeholder og du spiller medarbejdernes faglighed på banen, gennem en tillidsbaseret ledelsesstil. Du har en tydelig men også involverende ledelsesstil, er en dygtig kommunikator og forstår at ordentlighed og saglighed er vigtige værdier for dit ledelsesvirke.

 

Du har gennem din erfaring opbygget en robusthed således at du som leder er rolig, afbalanceret og en stabilitet i afdelingen.

 

Vi forventer, at:

 

 • Du er en stærk faglig ledelsesprofil og teamplayer

 • Du er strategisk tænkende

 • Du har erfaring med socialområdet og myndighedsområdet

 • Du har erfaring med tværfagligt samarbejde på det specialiserede socialområde, herunder i mere komplekse sager

 • Du er god til at se sammenhænge mellem faglighed og økonomi, og at tænke i utraditionelle løsninger

 • Du tør gå forrest

 • Du brænder for faglig ledelse

 • Du brænder for at skabe de bedste og mest borgernære løsninger indenfor en stram økonomi og er vedholdende

 • Du har gode samarbejdsevner og er fleksibel

 • Du kan arbejde selvstændigt og med en tilgang til arbejdsopgaverne, som er præget af initiativ og målrettethed

 • Du skaber respekt omkring din faglighed og åbne tilgang

 • Du er god til at prioritere din tid og kan tåle et til tider højt arbejdspres

 • Du kan tåle modvind og stå fast, uden at miste blikket for din ledelsesopgave

 • Du er loyal, troværdig og tillidsvækkende i samarbejdet med såvel interne og eksterne samarbejdsparter

 

 

Forventninger til dig som centerleder

Stillingen som centerleder har mange facetter og fokusområder. Nedenfor finder du de væsentlige forventninger vi har til ledelsesopgaver og til dig som kommende nøglefigur i Center for Social Rehabilitering.

 

Forventede resultater på kort sigt (6 mdr.):

 

 • Der er skabt følgeskab med baggrund i en tydelig retning og formidling på alle niveauer

 • Du har opnået et solidt og synligt positivt samarbejde med dine medarbejdere, lederkolleger og samarbejdspartnere, herunder i regionspsykiatrien, frivillige organisationer m.v.

 • Du har fået etableret et godt samarbejde med KFUM`s Sociale Arbejde, som driver Kafé Kolind, hvor du forventes at sætte dig i bestyrelsen for cafeen

 • Du har overblik over økonomien, sammen med vores økonomikonsulenter og dine nærmeste lederkolleger. Herunder har du styr på de processer, som fremadrettet skal skabe et budget i balance

 • Du har sammen med chefen og dine lederkolleger i Social og Familie lagt en strategi med temaet Én indgang for borgeren

 

 

Forventede resultater på længere sigt:

 

 • Organiseringen omkring Én indgang for borgeren er implementeret

 • Ny organisering af bostøtte og samværs- og aktivitetstilbud er gennemført

 • Du har sammen med Sekretariatet godt styr på en gennemsigtighed. Herunder ved at bidrage til jævnlige tilbagemeldinger til chef, koncernledelse og udvalg omkring forventede resultater og status på processen

 

 

Yderligere vigtige informationer

For at danne dig et skarpere billede af Kommunen og opgaven som centerleder, kan du finder yderligere oplysninger gennem nedenstående links:

 

Sektorplan for socialområdet:

https://www.syddjurs.dk/politik/politikker-og-strategier/sektorplan-socialomraadet-2016-2020

 

Syddjurs Kommunes Ledelses- og Medarbejdergrundlag:

https://www.syddjurs.dk/lmg

 

Organisering og ledelse:

https://www.syddjurs.dk/om-kommunen/organisation-og-ledelse

 

Det praktiske

Center for Social rehabilitering har base på flere adresser i Syddjurs Kommune. Blandt andet Ebeltoft, Rønde og Hornslet. Dit konkrete arbejdssted vælger du selv. Løn og ansættelse sker efter konkret forhandling og gældende overenskomst, og vil afspejles i din erfaring og kompetencer.

 

Ansøgningsfrist er den 12. september 2019 kl. 10.00

og Første samtale afholdes den 17. og 18. september 2019. Anden samtale den 25. September. De ansøgere som går videre til anden samtalerunde, vil blive bedt om at deltage i en test inden anden samtale.

 

Du forventes at kunne tiltræde stillingen den 1. november 2019.

 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos chef for Social og Familie Christina Kaae 5185 9526.

 

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v..

 

Du kan søge jobbet ved at klikke på linket nedenfor.

 

Syddjurs Kommune har omkring 43.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske kommuner. Tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.

 

Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i kommunens vision Vi gør det sammen og i kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever i hverdagen internt og i mødet med borgere og samarbejdspartnere.


Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Syddjurs Kommune

Adresse 1
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft
Danmark
Tlf
87 53 50 00
Adresse 2
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft
Danmark
Praktisk information
Oprettet
26-08-2019
Udløber
12-09-2019
Kviknummer
LJA-75102134
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Ledelse, Politik, kultur og samfund
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Syddjurs Kommune

Adresse
Lundbergsvej 2
8400
Ebeltoft
Danmark
Tlf: 87 53 50 00
Praktisk information
Indrykket
26-08-2019
Ansøgningsfrist
12-09-2019
Kviknummer
LJA-75102134
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Ledelse, Politik, kultur og samfund
Beliggenhed