Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Leder af Social Balance - koordination af indsatser i socialt udfordrede bydele

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe, Storkøbenhavn

Indrykket
13-05-2019

Gladsaxe Kommune søger dig, der kan koordinere og styrke en bred vifte af indsatser, som har det til fælles, at de skal styrke den sociale balance i socialt udfordrede dele af byen. Visionen er, at alle bydele i Gladsaxe skal være i social balance. Bydelene skal være attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet.

Overordnet er din opgave at stå i spidsen for at løfte en dagsorden, som har stor poltisk bevågenhed. Du skal sikre fremdrift og koordination mellem mange indsatser og samarbejdsparter.

Stillingen er attraktiv for dig, der er en erfaren og alsidig generalist, og som ønsker at få sin alsidighed sat i spil i et job der både foregår ved skrivebordet og i samarbejde med en bred vifte af interessenter. Du skal lede arbejdet med at realisere strategien og stillingen indebærer ikke personaleledelse.

Hovedopgaver og funktioner

Du får mest af alt en funktion som koordinator og hovedopgaverne kan overordnet opstilles således:

  • betjene styregruppen for social balance (SOB) gennem udarbejdelse af beslutningsoplæg mv.
  • faglig koordinering af aktiviteter mv. i Enheden for Social Balance, herunder "programledelse" i forhold til udviklingindsatser (igangsættelse, styring, opfølgning mv.), fokus på fælles motivation i enheden, skabe et udviklingsmiljø mv.
  • koordinering med øvrige initiativer i organisationen gennem bl.a. løbende dialog med eksempelvis chefer og projektledere, der har ansvar for delprojekter
  • netværksledelse blandt kolleger og med eksterne parter i form af boligorganisationer, lokale aktører mv.

 

Dine kompetencer og din måde at arbejde på

Du skaber relationer, og det styrker fremdriften. Du har formentligt allerede haft succes med at binde en lang række interessenter sammen på tværs af hierarkier og organisatoriske skel. Du er en kompetent netværksleder, der kan agere i spændet mellem hierarki og netværk på et rådhus og blandt kolleger decentralt i kommunen.

Samtidig kan du motivere mange forskellige aktører til at bidrage og samarbejde på en involverende måde, som er med til at skabe fremdrift. Du har organisatorisk gehør og forstår, hvad der er på spil for andre samarbejdspartnere, fx almene boligselskaber, beboerdemokratiet. Du kan forstå og møde andres perspektiver og forene dem med det, vi gerne vil opnå som kommune. Du kan invitere dig selv ind til et dialog om tiltagenes fremdrift, mål og metoder, og samtidig overlade detaljerne til dem, der har ansvaret for opgaven. Du kan gennem din faglige ledelse og evne til at motivere skabe et udvilingsmiljø blandt kompetente kolleger i Enheden for Social Balance.

Du kan skabe afklaring, fælles forståelse og overblik. Du har en præcis pen og er god til at formulere dig både på skrift og i tale på måder, så forskellige parter føler sig forstået, så din kommunkation skaber grobund for opbakning.

En af dine første opgaver bliver at facilitere en grundlæggende drøftelse i styregruppen af ambitionerne med social balance og sikre, at vi tænker data ind som en grundlæggende del af fundamentet for udviklingen. Du har forståelse for, hvornår du indgår i f.eks. et beslutningsrum, et fagligt udviklingsrum eller i en rådgivende situation.

Du har analyse- og sekretariatskompetencer. Du skal sørge for, at styregruppen for Social Balance (består af direktørkredsen og relevante fagchefer) bliver klædt på til at træffe beslutninger om de ressourcer og indsatser, der skal til for at styrke den sociale balance. Du skal blandt andet stå for styregruppens møder og lave relevante og fokuserede dagsordener. Sammen med enheden for Social Balance skal du bidrage med eksempelvis beslutningsgrundlag og forslag til tilpasning af viften af indsatser samt statusnotater til eksempelvis økonomiudvalget.

Du har erfaring med at skabe og formidle overblik over en stor portefølje og dens interessenter. Du må gerne have erfaring med at skrive ansøgninger om midler fra fonde eller puljer.

Organisering og samarbejdsrelationer

Arbejdet med Social Balance går på tværs af Gladsaxe Kommune, og er for nyligt blevet forankret hos økonomidirektøren, som dermed bliver din leder. Du får arbejdsplads i Center for Økonomi på rådhuset og kommer til at sidde i umiddelbar nærhed af din leder, med dagligt kollegaskab med medarbejdere i Økonomisk sekretariat, hvor du kommer til at indgå i koordinatornetværket.

Din leder, økonomidirektøren, bliver en tæt sparringspartner, for hvem arbejdet med Social Balance er et nyt fagområde. Du kan forvente, at din leder kan hjælpe dig med at finde ressourcer og sætte dig i forbindelse med relevante personer i organisationen. Du får en leder, der gerne vil involveres og som vil have fokus på, hvad der virker ift. at få de mange kommunale aktører til at trække i samme retning.

Sammen skal I også arbejde med at fornye en række partnerskabsrelationer til fx boligselskaber.

Selvstændighed og ledelse

Du skal i høj grad selv tilrettelægge dine arbejdsopgaver og måden, du løser dem på. Du skal lede arbejdet i enheden for Social Balance, der pt. består af fire medarbejdere, som er indlånt fra forvaltningerne gennemsnitligt to dage ugentligt. Det bliver dig der sikrer, at enheden kan levere overblik over alle relevante projekter og indsatser, også dem der er forankret andre steder end i enheden for Social Balance, sådan som det blandt andet fremgår af den økonomiudvalgssag, der er linket til i dette stillingsopslag. Medarbejderne i Social Balance besidder til sammen et solidt indblik i organisationen og i det hidtidige arbejde med Social Balance.

En af dine opgaver bliver at skabe en måde at måle og formidle udviklingen i centrale indikatorer, og her skal du blandt andet samarbejde med organisationens enhed for Datadrevet Forretningsudvikling. Styregruppen for Social Balance består som nævnt at direktørkredsen og relevante fagchefer, som på baggrund af dine og enhedens oplæg træffer beslutninger om prioriteringer, ressourcetilførsel og ikke mindst fælles retning for den samlede opgaveportefølje.

Din baggrund

Du har muligvis allerede prøvet kræfter med ledelse og er ellers en erfaren generalist med mange års erfaring med at arbejde tværgående i en politisk ledet organisation. Vi forestiller os, at du kommer fra en kommune og har kendskab til kommunale organiseringer, opgavefelter og forståelse for såvel politiske som administrative beslutningsgange.

Du har muligvis en akademisk uddannelse, men vi ved, at mange typer af faglige baggrunde kan føre til, at du har de rette kompetencer.

Bilag/links

Læs mere Gladsaxestrategien

Læs mere Strategi for Social Balance

Læs mere Strategi for Bagsværd i Balance

Læs mere Social Balance årsstatus 2018, punkt 5 på Økonomiudvalgets møde 5. februar 2019

Løn

Der er tale om en fuldtidsstilling og aflønningen sker efter gældende overenskomst og forhandling af individuelle tillæg efter principperne i Ny Løn.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil høre mere om stillingen, kan du kontakte Nanna Krog-Meyer, telefon 39 57 50 80 eller nankro@gladsaxe.dk (træffes dog ikke perioden 9.-21. maj 2019). Du kan også kontakte Anette Lykke Otto, der indgår i enheden for Social Balance, telefon 39 57 58 91 eller tmfaot@gladsaxe.dk

Ansøgningsfrist

Vi skal have modtaget din ansøgning senest 3. juni 2019 kl. 9.00.

Vi forventer at indkalde kandidater til samtale 6. juni 2019 og holder ansættelsessamtaler 11.-12. juni 2019. Der er mulighed for anden samtale 17. juni 2019

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Gladsaxe Kommune

Adresse 1
Rådhus Alle 7
2860 Gladsaxe
Danmark
Praktisk information
Oprettet
13-05-2019
Udløber
03-06-2019
Kviknummer
LJA-73327424
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Administration, Administration, Administration
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Gladsaxe Kommune

Adresse
Rådhus Alle 7
2860
Gladsaxe
Danmark
Praktisk information
Indrykket
13-05-2019
Ansøgningsfrist
03-06-2019
Kviknummer
LJA-73327424
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Administration, Administration, Administration
Beliggenhed