|   
Gem annonce

Kontorchef til Kontor for Dagtilbud

Børne- og Undervisningsministeriet

København, Storkøbenhavn

Indrykket
06-07-2020

Børne- og Undervisningsministeriet søger en kontorchef til Kontoret for Dagtilbud i Afdelingen for Dagtilbud og Grundskoler i departementet.

Dit nye arbejdsområde

Kontoret for Dagtilbud, der organisatorisk er placeret i Afdelingen for Dagtilbud og Grundskoler i Børne- og Undervisningsministeriets departement. Vi samarbejder med andre ministerier og det øvrige departement og styrelser om at udføre en lang række opgaver inden for politikudvikling, minister- og folketingsbetjening og lovgivningsarbejde. Aktuelt arbejder vi bl.a. med minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn, ligesom vi fortsat bidrager til implementeringen af aftalen om Stærke dagtilbud, delaftaler om parallelsamfund samt 1.000-dages-programmet. Vi deltager endvidere i internationalt arbejde på dagtilbudsområdet igennem fx nordisk netværk og undersøgelser i OECD-regi.

 

I Kontor for Dagtilbud beskæftiger vi os konkret med de organisatoriske, institutionelle og indholdsmæssige rammer for og udviklingen af tilbud til de 0-6-årige børn med henblik på at fremme deres læring, trivsel, udvikling og dannelse, forebyggelse af negativ social arv, familiernes fleksibilitet og viden i praksis.

 

Kontoret samarbejder desuden tæt med de centrale parter på dagtilbudsområdet, herunder blandt andet Kommunernes Landsforening, BUPL, FOA, BKF, Forældrenes Landsorganisation (FOLA) og Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO).

 

Du får ansvar for:

 • At bidrage til ministerbetjening og politikudvikling af dagtilbud, private pasningsordninger mv.

 • Den daglige ledelse af kontorets medarbejdere og opgaver i tæt samarbejde med Center for Grundskole i Afdelingen for Dagtilbud og Grundskoler.

 • At udvikle kontorets opgaveløsning løbende

 • At sikre et stærkt samarbejde internt og eksternt med andre ministerier, centrale parter mv.

 

Om dig

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant baggrund, gerne akademisk

 • Har solid erfaring fra en statslig arbejdsplads eller en anden politisk styret organisation. Særligt kendskab til dagtilbudsområdet vil være en fordel.

 • Har erfaringer med både politikudvikling, implementering og driftsopgaver samt forstår og kan understøtte sammenhængen mellem disse.

 • Er god til at sætte retning og prioriterer løbende feedback og tydelig kommunikation til medarbejdere

 • Har overblik og evne til at prioritere

 • Har politisk tæft og personlig gennemslagskraft

 • Har gode kommunikative evner såvel mundtligt som skriftligt

 • Er lydhør og har evne til at indgå i dialog med mange forskellige interessenter på forskellige organisatoriske niveauer

 • Kan være med til at sikre et aktivt, tværgående samarbejde med andre afdelinger og styrelser i ministeriet og andre ministerier

 

Børne- og Undervisningsministeriets opgaver løses i stigende omfang i projektgrupper, fleksible netværk mv. Du skal derfor kunne indgå i teambaseret ledelse og anden tværgående opgavevaretagelse og i øvrigt medvirke til at fremme tværgående samarbejdsformer mellem ministeriets forskellige enheder og faggrupper.

 

Det er vigtigt for os, at den samlede chefgruppe kan supplere hinanden fagligt, og at du kan lede i overensstemmelse med koncernens ledelsespolitik, herunder være rollemodel i arbejdet med ministeriets mål og retning og efterleve ministeriets værdier enkelthed, handlekraft, kreativitet og ordentlighed.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Vi ønsker at besætte stillingen snarest muligt. Stillingen er indplaceret i lønramme 37/løngruppe 1. Du vil som udgangspunkt blive ansat på kontraktvilkår efter Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen kan besættes på åremål, og der vil kunne ydes tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse på tjenestemandsvilkår være en mulighed. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen. Som led i rekrutteringen må der forventes at indgå test.

 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til afdelingschef Lotte Groth-Andersen på 4132 4704.

 

Sådan søger du

Send din ansøgning, cv og eksamensbevis til os via stillingsopslaget på vores hjemmeside på http://www.uvm.dk/job senest søndag den 30. august 2020. Hvis du er tjenestemand, skal din ansøgning stiles til Dronningen. Som led i rekrutteringen må der forventes at indgå test.

 

Børne- og Undervisningsministeriet ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets, og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Børne- og Undervisningsministeriet

Adresse
Frederiksholms Kanal 21
1220 København
Danmark
Praktisk information
Oprettet
06-07-2020
Udløber
30-08-2020
Kviknummer
LJA-80603286
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Kontor og administration, Ledelse
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Børne- og Undervisningsministeriet

Adresse
Frederiksholms Kanal 21
1220
København
Danmark
Praktisk information
Indrykket
06-07-2020
Ansøgningsfrist
30-08-2020
Kviknummer
LJA-80603286
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Kontor og administration, Ledelse
Beliggenhed
Gem annonce
   |