Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kontorchef der vil udvikle ejendomme, optimere og sikre effektiv administration

Bygningsstyrelsen

København, Storkøbenhavn

Indrykket
16-03-2023

Kan du skabe samfundsværdi gennem statens ejendomsportefølje?

Bygningsstyrelsen søger en kontorchef, som får ansvaret for at fremtidssikre udviklingen af ejendomsporteføljen, digitalisere og effektivt administrere statens portefølje af kontor- og universitetsejendomme.

Bygningsstyrelsen er statens ejendomsvirksomhed og administrerer den statslige huslejeordning. Vi arbejder for at sikre de bedst mulige rammer for universiteter og statslige arbejdspladser og samtidig reducere statens lokaleomkostninger og klimabelastningen for at opnå bæredygtige bygninger i staten.  Vores ejendomsportefølje er fordelt i hele landet og omfatter over 3 mio. kvm. statsejede kontor- og universitetsejendomme samt 1,3 mio. kvm. kontorlokaler, som ejes af private udlejere.

Center for udlejning har bl.a. ansvaret for køb og salg af statsejendomme, udvikling af porteføljen, rådgivning af statens institutioner om lokalisering, indleje af private lejemål, de indledende faser i byggeri samt administration af ejendomme og lejemål. Centeret arbejder målrettet på at digitalisere arbejdsprocesser og bruge data aktivt i opgaveløsningen, herunder i proaktiv rådgivning af styrelsens kunder.

Du får ansvaret for tre teams, der er ansvarlige for:

 • Analyser og udvikling af den samlede ejendomsportefølje, herunder køb og salg samt etablering af statslige kontorknudepunkter i de større byer. Derudover også kundedialogen med styrelsens universitetskunder.
 • Digitalisering af tegninger og ejendomsdata, samt samarbejde med hele styrelsen om etablering af dataunderstøttede processer og forretningsgange.
 • Effektiv kontraktadministration og husleje med ind- og udbetalinger for ca. 4 mia. kr. årligt.

Centeret varetager store statslige investeringer, og opgaveløsningen er ofte tæt sammenhængende med politiske initiativer, hvorfor der er et løbende tæt samarbejde med Transportministeriet og Finansministeriet.  

Centerets organisering er ny og træder i kraft ved din tiltrædelse. Du vil derfor få stor indflydelse på den konkrete udmøntning, og du vil skulle bruge dine kompetencer inden for forandringsledelse på at få organiseringen implementeret i bund.

Forventninger til dig

Vi forventer, at du skaber resultater gennem dit personlige lederskab, hvor du inddrager interessenter, sikrer høj faglighed og klare rammer. Du arbejder struktureret, sikrer løbende erfaringsopsamling og optimerer på forretningsprocesser. Du har politisk tæft, strategisk udsyn og særdeles gode samarbejdsevner.

Den rette kandidat forstår at forene Bygningsstyrelsens ledelsesværdier om tillid, helhedssyn, ambition og ordentlighed i sit lederskab.

Du kommer til at indgå i Bygningsstyrelsens ledelsesgruppe, og vi forventer, at du varetager tværgående opgaver og påtager dig et tværgående ledelsesansvar for at løse styrelsens opgaver samt deltager i det ledelsesmæssige arbejde og udvikling på tværs.

Den rette kandidat vil have faglige kompetencer, erfaringer og dokumenterede resultater inden for flere af følgende områder:

 • Ejendomsfagligt velfunderet og kan agere professionelt som statens største ejendomsforvalter
 • Kan udarbejde strategi og analyse inden for ejendomsudvikling
 • Finansiel og juridisk forståelse for investeringer og forhandling af store kontrakter
 • Effektivisering af arbejdsprocesser med brug af data og digitalisering
 • Erfaring fra en politisk styret organisation eller fra langvarigt samarbejde med sådanne
 • Håndtering af kunder og interessenter
 • Drive eller indgå i netværk bredt orienteret mod omverdenen både nationalt og internationalt

Som person forventer vi, at du:

 • Er en tydelig og stærk kommunikator, der er i stand til at sikre transparente beslutningsprocesser
 • Kan skabe et velfungerende samarbejde, accept og opbakning til fælles løsninger og resultater i centeret gennem dialog og medinddragelse
 • Kan udvikle teamledere og medarbejdere, og skabe motivation og trivsel
 • Engagerer ledelseskolleger, kan lede gennem andre og bidrager til det tværgående samarbejde i hele styrelsen
 • Er en beslutningsdygtig leder, der kan navigere i høj kompleksitet og bevare overblikket i pressede situationer
 • Har situationsfornemmelse og politisk manøvredygtighed

Vi forventer, at du har en kandidatuddannelse inden for samfundsvidenskab, gerne med økonomisk retning og gerne suppleret med ledelsesmæssig efteruddannelse.

Samarbejdet i centerledelsen

Du leder centeret sammen med centerchef Thea Marie Dam, der har ansvar for lokalisering og udlejning på kontorområdet, ejendomsjura og indleje af private lejemål. I centerledelsen forventer vi, at du bidrager til tillidsbaseret og åbent samarbejde, hvor I tager fælles ansvar for udviklingen og driften af centeret og bidrager til realiseringen af Bygningsstyrelsens strategiske pejlemærker.

I arbejder efter de samme mål, I følger sammen op på jeres fælles KPI'er, og I prioriterer og træffer beslutninger i fællesskab. I er fælles om at bemande opgaverne med de rette kompetencer og ressourcer, samle op på ny viden og understøtte medarbejderne i, at der sker løbende læring og udvikling.

Du refererer til vicedirektøren for Center for Udlejning og Center for økonomi og IT Kristian Lyk-Jensen, der vil være din personaleleder.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er klassificeret i lønramme 37 og indplaceres i løngruppe 1. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter principperne og rammerne i rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen ønskes besat på åremål på overenskomstvilkår. Vi forestiller os en årlig løn inkl. pension på 1,0 - 1,2 mio. kr. inkl. pension, afhængig af kompetencer og erfaring.

Bygningsstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet, og dit ansættelsesområde vil derfor være ministeriet med tilhørende styrelser. Dit arbejdssted vil være på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København V.

I Bygningsstyrelsen har vi en aktivitetsbaseret kontorindretning. Det betyder, at vores kontormiljøer er indrettet i forskellige zoner, der hver på deres vis understøtter de forskellige arbejdsopgaver, du løser i løbet af din arbejdsdag. På samme måde ser vi hjemmet som endnu en mulig arbejdszone, som kan benyttes til de opgaver, der bedst løses her. Vi har valgt den aktivitetsbaserede indretning og en positiv tilgang til delvis hjemmearbejde, fordi vi ønsker at styrke vores samarbejde og videndeling, skabe bedre mulighed for fordybelse samt understøtte et godt arbejdsmiljø med høj trivsel og fleksibilitet i hverdagen.

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Kristian Lyk-Jensen på tlf. 4170 1061.

Send os din ansøgning, CV og eksamenspapirer senest den 10. april 2023.

Du søger stillingen ved at gå ind på www.bygst.dk/job/. Vi forventer at holde 1. runde af samtaler den 14. og 17. april, og kandidater til 2. runde skal være indstillet på at gennemføre testforløb med person- og logikanalyse gennem Statens Center for Rekrutteringstest og 2. samtalerunde den 25. april. Vi forventer at afslutte rekrutteringsprocessen inden udgangen af april måned med henblik på tiltrædelse senest 1. juni 2023.

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Bygningsstyrelsen

Adresse 1
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København
Danmark
Praktisk information
Oprettet
16-03-2023
Udløber
10-04-2023
Kviknummer
LJA-84619238
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Analyse og information, Kontor og administration, Ledelse, Politik, kultur og samfund, Strategi og udvikling
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Bygningsstyrelsen

Adresse
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577
København
Danmark
Praktisk information
Indrykket
16-03-2023
Ansøgningsfrist
10-04-2023
Kviknummer
LJA-84619238
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Analyse og information, Kontor og administration, Ledelse, Politik, kultur og samfund, Strategi og udvikling
Beliggenhed