Gem annonce

Konsulent med erfaring fra kommunale implementeringsopgaver

Børne- og Undervisningsministeriet

København, Storkøbenhavn

Indrykket
07-07-2020

Vil du være med til at understøtte kommunerne i at implementere indsatser for børn og unge i psykisk mistrivsel i rådgivningsenheden pædagogisk psykologisk rådgivning(PPR)?

Vil du være med til at styrke PPRs tilstedeværelse i hverdagen for børn og unge og muligheden for at tilbyde lettere behandling?

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søger to konsulenter til at understøtte kommunerne i at implementere lettere behandlingstilbud i regi af kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR) til gavn for børn og unge i psykisk mistrivsel.

 

Målet er at styrke og ensarte PPRs tilstedeværelse i hverdagen for alle børn og unge med mistrivsel, psykiske lidelser eller tegn herpå på tværs af landet. Kommuner vil kunne ansøge om midler fra en pulje, og styrelsen vil i samarbejde med Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen understøtte implementeringen af de projekter, der bevilges støtte til.

 

Du vil blandt andet skulle bidrage til at få faglige anbefalinger omsat til praksisudvikling samt planlægge og gennemføre for eksempel rådgivningsforløb og temadage. Du vil blive en del af de læringskonsulenter, der arbejder med inklusion og grundskole i Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte. Læringskonsulenter på grundskoleområdet understøtter kommuner og grundskoler i arbejdet med fag, test og prøver og rådgiver udfordrede skoler, der er udtaget i kvalitetstilsyn. Desuden arbejder læringskonsulenterne med at udvikle og understøtte inkluderende læringsmiljøer.

 

Om arbejdsopgaverne

Du vil skulle indgå i arbejdet med inklusion, og du vil især skulle arbejde med projektledelse, forandringsledelse og procesfacilitering med henblik på at styrke indsatsen i PPR. Dine opgaver vil blandt andet være at:

 • Projektlede og koordinere implementeringsaktiviteter på tværs af Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 • Planlægge og facilitere større faglige tværkommunale arrangementer

 • Planlægge og facilitere forandrings- og udviklingsprocesser i kommuner

 • Rådgive og vejlede kommuner, herunder omsætte specifikke anbefalinger til praksisudvikling

 • Indsamle og formidle erfaringer og viden fra kommunernes implementering af lettere behandlingstilbud både til den enkelte skole eller kommune og på nationalt plan

 • Udvikle værktøjer og redskaber, der kan understøtte kommunerne i implementeringsarbejdet

 

Om dig

Du har viden og erfaringer med at projektlede og implementere større initiativer på tværs af enheder og forvaltninger og har erfaring med at rådgive kommuner i det tværprofessionelle felt mellem skole-, social-, sundhedsområdet og PPR. Du har fx en baggrund eller erfaring fra den kommunale praksis og har desuden en samfundsvidenskabelig eller humanistisk kandidatuddannelse.

 

Vi forventer, at du har:

 • stærke projektledelses- og projektstyringskompetencer og erfaring med at facilitere og drive forandringsprocesser systematisk og med høj grad af dokumentation

 • selvstændighed, struktur, analyse og refleksion samt evne til at navigere, hvor mange forskellige interesser er på spil

 • erfaring med samarbejde på tværs af styrelser og/eller forvaltninger

 • erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation

 • gode skriftlige kompetencer fx erfaring med udarbejdelse af notater

 • erfaring med mundtlig formidling, herunder oplæg for større grupper

 • erfaring med at samle, omsætte og formidle viden til praksis, herunder erfaring med at planlægge og gennemføre workshops, netværksmøder og temadage.

 

Om Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte (CKS)

I centeret har vi fokus på at understøtte skoler og institutioner i deres arbejde med at fremme børn og unges faglige fremskridt og trivsel, herunder arbejdet med inkluderende læringsmiljøer. Centeret er organiseret i teams. Der er ca. 130 medarbejdere.

 

Som led i Bedre Balance II udflyttes centeret til Holbæk i foråret 2021.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Du bliver ansat som AC-fuldmægtig efter fællesoverenskomst for akademikere i staten. Der kan være mulighed for at forhandle tillæg afhængigt af dine kvalifikationer.

 

Stillingen er en projektansættelse, som udløber pr. 31. december 2022.

 

Stillingen er ledig til besættelse fra den 1. oktober 2020.

 

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte faglig koordinator Mia Devilli på telefon 33 92 50 02 eller teamleder Kristian Andersen på telefon 40499802. Du kan læse mere om Børne- og Undervisningsministeriet på vores hjemmeside www.uvm.dk.

 

Sådan søger du

Send din ansøgning, cv og eksamensbevis elektronisk senest søndag d. 16. august 2020. Du søger stillingen via vores hjemmeside www.uvm.dk/job. Der afholdes to samtalerunder. Første samtale holder vi den 19. august, og anden samtale afholder vi den 25. august. Hvis du gå videre til anden samtale, vil du blive stillet en caseopgave.

 

Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Børne- og Undervisningsministeriet

Adresse
Frederiksholms Kanal 21
1220 København
Danmark
Praktisk information
Oprettet
07-07-2020
Udløber
16-08-2020
Kviknummer
LJA-80612010
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Konsulent og rådgivning, Projektledelse og styring
Ansøg nu
Job i virksomheden

Del dette job

Virksomhedsinformation

Børne- og Undervisningsministeriet

Adresse
Frederiksholms Kanal 21
1220
København
Danmark
Praktisk information
Indrykket
07-07-2020
Ansøgningsfrist
16-08-2020
Kviknummer
LJA-80612010
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Konsulent og rådgivning, Projektledelse og styring
Beliggenhed
Gem annonce