Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Jurist og generalist til Center for Vedvarende Energi, KBH

Energistyrelsen

København, Storkøbenhavn

Indrykket
05-07-2019

Interesserer du dig for den grønne omstilling, har du lyst til at arbejde med et område med stor politisk bevågenhed og indgå i teamet, der skal udvikle de fremtidige rammer for bæredygtig udnyttelse af bioenergi i Danmark? Så er en stilling i enheden for bioenergi Energistyrelsens Center for Vedvarende energi måske noget for dig. 

 

Om stillingerne og dig
Vi søger en erfaren jurist og en dygtig akademiker og til Energistyrelsens bioenergiteam, som bl.a. arbejder med reguleringen af biomasse, biogas og biobrændstoffer til energiproduktion og transport. 

Vi søger også en kompetent og erfaren jurist med konkret erfaring med at skrive love, bekendtgørelser og vejledninger og tyngde til selvstændigt at kunne drive juridiske analyser af komplekse problemstillinger, der fordrer en vis teknisk forståelse eller interesse.

Vi søger en bred akademisk profil, der kan være ingeniør, økonom, generalist med flair for analyse og teknik eller omvendt én med en naturvidenskabelig basis og flair og interesse for politik og administration.

Du kan se frem til et job med stor mening og stor politisk bevågenhed. Stillingerne indebærer tæt dialog og samarbejde med andre fagcentre i Energistyrelsen, Klima-, Energi og Forsyningsministeriets departement, andre ministerier og eksterne aktører, f.eks. brancheorganisationer. Da området er præget af EU-regulering, vil du også skulle samarbejde med EU-Kommissionen og komme til at deltage i komitéarbejde i EU samt andre samarbejdsfora med kollegaer fra andre EU-medlemslande.

Jurist
Stillingen som jurist er en fast stilling.

Som jurist vil du især i den førstkommende tid arbejde med opfølgning (høringsnotat, ikrafttrædelse, bekendtgørelser) på et nyt og kompliceret lovforslag på biogasområdet, der implementerer en række politiske beslutninger truffet i Energiforligskredsen i foråret. Derudover vil juridisk analyse og implementering af bæredygtighedskriterier for biomasse og biogas (jf. VE-direktivet) være en stor fællesopgave i enheden. Det samme gælder opfølgning på Energiaftalen 2018 med analyse og implementering af flere udbud. Endelig forestår der et omfattende arbejde med juridiske analyser knyttet til revision af VE-loven, som går på tværs af hele VE-centeret og flere centre i Energistyrelsen.

Vi lægger vi vægt på, at du:

 • har nogen erfaring med at skrive love, bekendtgørelser og vejledninger
 • kendskab til national og europæisk VE-lovgivning, udbudsret og/eller statsstøtteret er en fordel, men ikke et krav
 • har mod på at sætte dig ind i bioenergiområdet og flair for at forstå teknikken
 • interesserer dig for det politiske og har lyst til at tænke i gode langsigtede løsninger i arbejdet med at omdanne politiske beslutninger til lovgivning og virkelighed
 • har lyst til at anvende dine juridiske kompetencer i et tværfagligt felt og har gode samarbejdsevner ift. eksterne og interne parter
 • er professionel og befinder dig godt med embedsmandsrollen
 • har sans for detaljen og flair for at strukturere processer
 • har gode formidlingsevner både i skrift og i tale og kan med blik for modtageren formidle komplekse problemstillinger på en kortfattet og let forståelig måde samt behersker dansk skriftligt såvel som mundtligt på et højere niveau.

Generalist
Stillingen som generalist er i udgangspunktet en midlertidig stilling på 1 år.

Som generalist vil du især komme til at arbejde med anvendelsen af biobrændstoffer og biogas i transportsektoren såvel som analyse og implementering af bæredygtighedskriterier for biomasse og biogas. Som generalist vil en vigtig hovedopgave vil være at bidrage til udviklingen af Danmarks fremtidige politik for CO2-reduktioner i transportsektoren, herunder især implementeringen af det nye EU-direktiv om vedvarende energi, som indeholder ændrede regler for vedvarende energi anvendt i transportsektoren.

Samtidigt vil arbejdet omfatte administration og videreudvikling af den nuværende regulering på især biobrændstofområdet, som bl.a. omfatter krav om iblanding af biobrændstoffer, som overholder EUs bæredygtighedskriterier og tilsyn medselskaber, som er omfattet af reglerne i biobrændstofloven.

En anden vigtig hovedopgave vil være at bidrage til et omfattende analysearbejde forbundet med faktisk efterfølgende implementering af VE-direktivets bæredygtighedskriterier for bioenergi bredt set.

Vi lægger vi vægt på, at du:

 • har viden om bioenergi, herunder måske også transport, klimaeffekter og bæredygtighed
 • kendskab til EU-reguleringen af bioenergiområdet, herunder især biobrændstofområdet er selvsagt en fordel, men ikke et krav
 • har interesse for det politiske og lyst til at tænke i gode langsigtede løsninger i arbejdet med at omdanne politiske beslutninger og lovgivning til virkelighed
 • er professionel og befinder dig godt med embedsmandsrollen også i relation til eksterne interessenter og samarbejdspartnere
 • har analytiske evner, sans for detaljen og flair for at strukturere processer
 • har gode formidlingsevner både i skrift og i tale og kan med blik for modtageren formidle komplekse problemstillinger på en kortfattet og let forståelig måde samt behersker dansk skriftligt såvel som mundtligt på et højere niveau. har flair for og lyst til administration og håndhævelse af lovgivning
 • har lyst til at deltage i EU-arbejde og i samarbejde med andre EU-medlemsstater
 • er ansvarlig, selvstændig og løsningsorienteret
 • har gode samarbejdsevner, samt lyst og evne til at indgå i tværfagligt samarbejde med eksterne og interne parter

Du må gerne være nyuddannet, men du kan med fordel have nogle års erfaring med at arbejde i staten eller i en anden politisk styret organisation, alternativt fra energisektoren eller konsulentbranchen.  

Om os
Bioenergiteamet indgår i Energistyrelsens center for vedvarende energi. Her har vi en travl hverdag, men med en uformel omgangstone, gode og engagerede kolleger og en god dynamik. Der er fleksible arbejdstider og en høj grad af frihed under ansvar. 

I centeret arbejder vi som et hold og har en stærk kultur for samarbejde og tværfaglig sparring samt et fokus på ledelsestilgængelighed. Vi er professionelle i vores daglige kontakt med eksterne aktører, herunder vores departement, markedsaktører, pressen, konsulenter, borgere mv.  

I centret arbejder vi for at fremme den grønne omstilling til mere vedvarende energi på en samfundsmæssig optimal måde, hvor vedvarende energi i fremtiden forventes at kunne konkurrere på markedsvilkår. Vi er ca. 45 medarbejdere med forskelligartet uddannelsesmæssig baggrund - fx jurist, statskundskaber, økonom, ingeniør eller tilsvarende.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Der er cirka 500 årsværk beskæftiget i Energistyrelsen. Se mere om os på www.ens.dk eller se vores video.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker som fuldmægtig med rådighedforpligtigelse i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten.

Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner. Stillingen er placeret i København.

Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Astrid Rathe, telefon 25 40 88 55.

Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgning
Du søger via www.ens.dk/job. Benyt knappen "Søg stillingen" i forbindelse med stillingsopslaget. Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest 5. august 2019.

Samtaler forventes afholdt i midten af august (ultimo uge 33) med henblik på tiltrædelse hurtigst muligt.

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at besvare en case i forbindelse med rekrutteringsprocessen.


Del dette job

Kontakt

Energistyrelsen

Adresse 1
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København
Danmark
Tlf
33 92 67 00
Adresse 2
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København
Danmark
Praktisk information
Oprettet
05-07-2019
Udløber
05-08-2019
Kviknummer
LJA-74344371
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Jura, Miljø
Ansøg nu
Lignende job

Cabinet de Recrutement ETUDE ET PROJET

Spie Batignolles

Del dette job

Virksomhedsinformation

Energistyrelsen

Adresse
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577
København
Danmark
Tlf 33 92 67 00
Praktisk information
Indrykket
05-07-2019
Ansøgningsfrist
05-08-2019
Kviknummer
LJA-74344371
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Jura, Miljø
Beliggenhed