Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Jurist eller chefjurist til Jurateamet i Odsherred Kommune

Odsherred Kommune

Odsherred, Vestsjælland

Indrykket
13-01-2023

Ansættelsessted

Højby

 

Ansøgningsfrist

07.02.2023

 

Kontaktpersoner

Thure Jørgensen

Centerchef

23 47 94 13

thuj@odsherred.dk

 

Jurateamet i Odsherred Kommune søger en jurist med erfaring inden for planlove, byggelovgivning, naturbeskyttelse og -benyttelse, miljøret og øvrigt lovgivning inden for det tekniske område i en kommune.

 

Hvis du er på chefkonsulentniveau i faglig tyngde og livserfaring, er det også muligt at få titel af chefjurist med tilhørende fagligt og koordinerende ansvar uden personaleansvar. Det kræver generelt brede kompetencer inden for kommunalret, forvaltningsret, aftaleret, persondataret og gerne procesret og lyst og evner til at være en nærværende og udviklingsorienteret faglig sparringspartner for dine juridiske kolleger i teamet, for din leder og for resten af organisationen.

 

Det tekniske område spiller en stor rolle i Odsherred i Nordvestsjælland, som er en kommune med kyst til tre sider, Danmarks første geopark og flere sommerhuse end noget andet sted i landet. Så der er nok at lave.

 

Jurateamet består af dig og af tre jurister, hvoraf den ene også er arkivar. Til daglig kalder vi teamet for Jura+, fordi informationssikkerhedskoordinatoren og borgerrådgiveren også er en del af fællesskabet i teamet, deltager i teammøder og bidrager til og nyder godt af den juridiske faglighed.

 

Dine fremtidige kolleger siger, at det er et job, hvor ikke to dage er ens, hvor der er mulighed for at arbejde mobilt og på forskellige tidspunkter, masser af frihed og ansvar, og hvor du kan bruge din faglighed inden for mange forskellige områder.

 

Stilling og arbejdsopgaver

Som jurist i Jurateamet i Center for Organisation bliver du placeret centralt i den kommunale organisation tæt på borgmesteren, Direktionen og den øvrige øverste ledelse.

 

Dine opgaver bliver i hovedtræk at:

 • Yde juridisk rådgivning, konsulentbistand og sparring inden for det tekniske område samt, hvis evnerne og erfaringen som nævnt ovenfor er til det, også på andre områder og over for nærmeste kolleger

 • Sikre læring gennem - og lokalt ejerskab til - juridiske problemstillinger

 • Tage et særligt selvstændigt ansvar for de mere udfordrende sager, som ikke kan håndteres andre steder

 • Bidrage til organisationens udvikling, fx ved tværgående projekter om juridiske emner eller ved undervisning

 • Være juridisk konsulent på andre områder end dine egne ved kollegers ferie, fravær eller travlhed

 • Indgå i en løbende samtale med kolleger og med sekretariatschefen om drift og udvikling inden for dine ansvarsområder

 • Forudse og forebygge juridiske uklarheder, uhensigtsmæssigheder og konflikter

 • Bidrage til teamets udvikling både fagligt, metodisk og socialt

 

De mange og omskiftelige opgaver kræver, at du kan vige fra en planlagt dagligdag og dagsorden på grund af andre sager, som lige nu og her er vigtigere. Du vil få en meget stor berøring med hele den kommunale organisation i dit daglige arbejde, særligt det eller de fagområder du får et særligt ansvar for.

 

Odsherred Kommune er en tilpas størrelse organisation til, at samarbejde og relationer betyder meget for, om vi lykkes eller ej. Der er en kultur, hvor det tit er nemmest bare at komme forbi eller lige maile eller ringe. Det er en arbejdsplads, hvor nysgerrighed på hinandens arbejdsopgaver og interesser er værdsat, fordi vi hver dag øver os på at blive bedre til at løse opgaverne både effektivt og sammen.

 

Faglige, organisatoriske og personlige kompetencer

Vi går efter en person, som:

 • Løser sine opgaver med respekt og ordentlighed og går foran som eksempel på den gode sagsbehandling

 • Formår at "skære" en sag til og og har blik for både helheden og detaljer

 • Er dygtig til at formidle og undervise til både ikke-jurister og jurister på et godt og flydende dansk

 • Også ser jura som en måde at organisationsudvikle på: der er juridiske færdigheder at forfine i alle led, fremtidige problemer at forebygge, arbejdsgange at forbedre og systemer at udbrede

 • Indgår i Jura+ med en lyst til at lære og lære fra sig

 • Har situationsfornemmelse, organisationsforståelse og politisk flair

 • Er god til at holde mange sager i luften på samme tid og i stand til at prioritere i en hektisk hverdag

 • Kan se muligheder i at arbejde sammen med kolleger inden for direktionsbetjening, HR, digitalisering, informationssikkerhed, borgerrådgivning og kommunikation

 • Har eller gerne vil opbygge et juridisk netværk i andre kommuner, i foreninger, hos advokatfirmaer o.l.

 • Er professionel og serviceminded

 • Er arbejdsom, selvstændig og kvalitetsbevidst

 • Kan stå fast på det juridisk rigtige, og også sige okay, hvad gør vi så?

 • Det, vi leder efter, er kort sagt en jurist/chefjurist, som er dygtig, produktiv og omgængelig, og som både selvstændigt og i samarbejde med andre forstår at prioritere i en stor variation af sager.

 

Jurateamets opgaver

Jurateamet er et opgave- og arbejdsfælleskab, et centralt tandhjul med mange andre tandhjul omkring sig, så det betyder meget, at vi ved, hvad hinanden laver, og at også du bringer dig selv og dine opgaver i spil. Jurateamets opgaver er:

 • Juridisk rådgivning og sparring over for hele organisationen

 • Juridisk sagsbehandling og/eller koordinering af sager, som vedrører byråd, udvalg, borgmester eller direktion, eller er særligt komplicerede, fx sager hvor modparten er repræsenteret ved en advokat, sager ved domstolene, i ankeorganer, i Tilsynet, ved Ombudsmanden e.l.

 • Sagsfremstillinger til politisk niveau og til direktionen og chefgruppen om juridiske problemstillinger

 • Vejledninger, notater, paradigmer m.v.

 • Tovholder på og udbredelse af juridiske hjælperedskaber

 • At afholde kurser, både online og fysiske

 • Sparring til juristkolleger andre steder i organisationen

 • Bistand til informationssikkerhedskoordinator og borgerrådgiver efter behov

 

Det er dog også en del af virkeligheden, at en del opgaver skal løses kvikt og selvstændigt, og at der ikke altid er andre at spørge. Der er heller ikke flere i teamet, end at du engang imellem skal være parat til at bevæge dig ud af de mere ukendte grene af din faglighed. Og fleksibiliteten har en pris, fordi nogle juridiske problemstillinger haster og har det med at opstå om aftenen og søndag kl. 16.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår følger af gældende overenskomst og af erfaring.

 

Stillingen er som udgangspunkt på fuld tid og omfattet af Lokalaftale for fleksibel arbejdstid (4-dages arbejdsuge). Det betyder, at arbejdstiden er i gennemsnit 37 timer om ugen for fuldtidsansatte, og heraf udgør arbejdstiden mandag til torsdag 32 timer i gennemsnit. De 5 resterende timer op til 37 timer kan du som medarbejder lægge valgfrit uden for den planlagte arbejdstid. I praksis betyder det, at du de fleste fredage vil have mulighed for at holde fri.

 

I øvrigt er der flekstid og dobbeltrettede fleksible vilkår, hvor vi prøver at sætte streg under ordet work-life-balance. Du kan arbejde hjemme efter nærmere aftale. Der er også motionsklub, kunstforening, feriefondshuse og kaffe i automaten.

 

Videreuddannelse og kompetenceudvikling er en naturlig del af stillingen.

 

Du kan læse mere om Odsherred Kommunes service og om kommunen som arbejdsplads på odsherred.dk. Du kan læse mere om Odsherred som område på visitodsherred.dk og geoparkodsherred.dk.

 

Ansøgningsfrist og ansættelsessamtaler

Ansøgningsfristen er tirsdag den 7. februar 2023 kl. 20. Vi holder ansættelsessamtaler 21. februar med mulighed for en 2. samtale den 23. februar. Vi stiler efter ansættelse fra 1. april 2023.

 

Ansættelsesudvalget består af en juristkollega, af en leder fra det tekniske område og af sekretariatschefen, hvor sidstnævnte er formand for udvalget.

 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Thure Jørgensen på thuj@odsherred.dk eller 23 47 94 13. Skriv evt. en besked, og bed om at blive ringet op.

 

Du kan kun søge jobbet gennem hjemmesiden.

 

Centret

Jurateamet ligger i Center for Organisation, som er et af to stabscentre i kommunen. Det andet er Økonomi og Ejendomme. Medarbejderne i teamet refererer til sekretariatschefen, som refererer til kommunaldirektøren. Ud over Jurateamet består centret af afdelingen HR, Løn og Personalejura, afdelingen Digitalisering og IT samt af Kommunikationsteamet og af Sekretariatet. I alt er vi ca. 60 ansatte, som alle har hjemme på rådhuset i Højby, men har hele kommunen som arbejdsplads.

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Odsherred Kommune

Adresse 1
Nyvej 22
4573 Højby
Danmark
Praktisk information
Oprettet
13-01-2023
Udløber
07-02-2023
Kviknummer
LJA-84424882
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Jura, HR og personale, Konsulent og rådgivning, Miljø og energi, Politik, kultur og samfund, Strategi og udvikling
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Odsherred Kommune

Adresse
Nyvej 22
4573
Højby
Danmark
Praktisk information
Indrykket
13-01-2023
Ansøgningsfrist
07-02-2023
Kviknummer
LJA-84424882
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Jura, HR og personale, Konsulent og rådgivning, Miljø og energi, Politik, kultur og samfund, Strategi og udvikling
Beliggenhed