Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Institutleder ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi

Syddansk Universitet

Odense, Fyn

Indrykket
08-08-2019

Ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi (IVØ) på Syddansk Universitet i Odense er en stilling som institutleder ledig til besættelse snarest. Instituttet beskæftiger ca. 80 medarbejdere, der fordeler sig både på forskere, ph.d.-studerende og administrative medarbejdere.

 

Instituttets forsknings- og undervisningsaktiviteter er organiseret i fire grupper: Finance, Accounting, Econometrics and Economic History, Microeconomics and Management Science. De fire grupper udgør fundamentet for instituttets virke.

 

Instituttet udbyder en række forskellige uddannelser. De primære uddannelser er HA, cand.merc., oecon, scient.oecon. og cand.merc.aud. IVØ uddanner kandidater til både det offentlige og private arbejdsmarked, og instituttet har en lang tradition for forskningsbaseret undervisning i høj kvalitet med fokus på pædagogisk udvikling. Undervisningen foregår i Odense, Kolding, Slagelse og Sønderborg, og der anvendes IT til understøttelse af læring og opbygning af de studerendes kompetencer. IVØ underviser tillige på SDUs kompetencegivende efter- og videregående uddannelser.

 

Instituttet har et stærkt internationalt fokus i den bedrevne forskning og undervisning. Der er tillige fokus på bl.a. på at tiltrække eksterne midler og samarbejdspartnere, da IVØ ønsker at huse forskningscentre på tværs af institutter. Der er ligeledes fokus på at udbygge relevante dele af uddannelsesporteføljen. Samtidigt skal det sikres, at alle de fire grupper er eller udvikler sig til at være stærke forskningsenheder. Med udviklede stærke grupper bør forskningen give afkast også i en bredere forstand i form af forskningsbaserede uddannelser samt formålstjenlighed og synlig relevans for samfundet. Det samfundsvidenskabelige Fakultet har en vision om at dyrke relevans og værdiskabelse, jf. vision

 

Instituttet har de senere år været inde i en udvikling med fokus på at skabe et internationalt miljø med høje akademiske standarder, og har tillige øget hjemtagningen af eksterne midler. Samtidigt har instituttet været inde i en fokuseret kontraktiv udvikling, som har givet en reduktion i antallet af medarbejdere og studerende. Instituttet er desuden påbegyndt en transformation, der skal sikre en god balance mellem de fire forskningsgrupper ved IVØ. Institutlederen forventes at stå i spidsen for en fortsættelse af denne udvikling og transformation.

 

Det Samfundsvidenskabelige Analysecenter, en fakultær enhed, der udfører forskningsbaserede analyser og konsulentarbejde for private og offentlige virksomheder og organisationer, er ligeledes forankret ved IVØ.

 

Institutlederen har efter delegation fra rektor og dekan følgende primære ansvarsområder:

 • at varetage den daglige ledelse af instituttet

 • at sikre høj kvalitet, fremdrift og sammenhæng i forskning og undervisning

 • at udøve personaleledelse og - udvikling

 • at forvalte instituttets ressourcer inden for de tildelte rammer

 • at udvikle og implementere strategier indenfor forskning, undervisning og samfundsrelevans

 • at sikre et optimalt arbejds-, forsknings- og uddannelsesmiljø

 • at sikre et forpligtende samarbejde og netværk med andre universitære enheder og relevante aktører i det omgivende samfund

 

Ledelsesmæssige og personlige kompetencer

 • Have erfaring med personaleledelse, strategisk ledelse og administration, gerne fra universitetsverdenen eller en forskningsinstitution

 • Kunne bidrage til at instituttet er en god og velfungerende arbejdsplads

 • Kunne samle mennesker og meninger på tværs af faglig kompleksitet og geografisk spredning

 • Kunne håndtere og respektere heterogenitet i forskningsmiljøer

 • Have gode samarbejds- og kommunikationsevner

 • Være beslutningsdygtig og resultatorienteret

 • Kunne sikre at instituttets medarbejdere orienteres om vigtige anliggender og beslutninger om forhold, der er vigtige i relation til instituttets udvikling og drift

 • Kunne formå at skabe engagement og motivation hos medarbejdere og samarbejdspartnere

 • Have indsigt i og forståelse for de krav og udfordringer, som det moderne universitet står overfor

 • Være pragmatisk, robust og driftssikker

 

Faglige kompetencer

Institutlederen skal være en anerkendt forsker på minimum lektorniveau inden for et af instituttets centrale fagområder, og ansøgeren skal ligeledes have en solid undervisningserfaring. Ansøgeren skal endvidere kunne dokumentere ledelsesmæssig erfaring inden for forskning og/eller undervisning. Det forventes, at ansøgeren har erfaring med personaleledelse, da dette er en væsentlig del af institutlederens opgaver. Det er ydermere et krav, at ansøgeren besidder solide dansk- og engelskkundskaber i både skrift og tale.

 

Ved vurdering af hvorvidt en ansøger opfylder universitetslovens krav om anerkendte forskere, lægges det til grund, at ansøgeren dels skal have bedrevet forskning på et videnskabeligt plan i en årrække og dels skal være bedømt som kvalificeret af et fagkyndigt udvalg i forbindelse med en ansøgning til et lektorat på et universitet, en seniorforskerstilling på en sektorforskningsinstitution eller til en stilling på tilsvarende niveau ved en udenlandsk forskningsinstitution. Hvis en ansøger ikke er i besiddelse af en sådan fagkyndig bedømmelse, nedsætter dekanen et udvalg, der sammensættes som et bedømmelsesudvalg, der skal bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan leve op til de nævnte krav.

 

 

Ansættelsen er omfattet af AC-overenskomsten med tilhørende protokollater, herunder protokollat om institutledere og dekaner ved universiteterne. Ansættelse sker på åremål med mulighed for forlængelse.

 

Der er tale om en fuldtidsstilling med mulighed for forskning og/eller undervisning efter nærmere aftale med dekanen.

 

Institutlederen har tjenestested ved instituttet, campus Odense, og institutlederen forventes at have en høj grad af tilstedeværelse på tjenestestedet. Flere oplysninger om instituttet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet findes på universitetets hjemmeside www.sdu.dk.

 

I forbindelse med behandling af indkomne ansøgninger nedsættes et udvalg, der har til formål at vurdere ansøgernes faglige og ledelsesmæssige kompetencer.

 

Dekanen ansætter institutlederen på grundlag af en redegørelse fra udvalget.

 

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen og om Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi kan fås ved henvendelse til dekan Jens Ringsmose, tlf.: +45 65503295, e-mail: jri@sam.sdu.dk

 

Ansøgere skal sende en motiveret ansøgning, CV, publikationsliste samt dokumentation for akademiske grader inkl. lektorbedømmelse herunder undervisningskompetencer.

 

Ansøgningen sendes elektronisk via linket "Ansøg online". Uploadede filer skal være i Adobe PDF (ulåst).

 

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

 

Læs vejledning til ansøgere.

 

Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Syddansk Universitet

Adresse 1
Campusvej 55
5230 Odense M
Danmark
Praktisk information
Oprettet
08-08-2019
Udløber
17-09-2019
Kviknummer
LJA-74378016
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Finans, økonomi og regnskab, Ledelse, Finans, økonomi og regnskab
Ansøg nu
Lignende job

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

Del dette job

Virksomhedsinformation

Syddansk Universitet

Adresse
Campusvej 55
5230
Odense M
Danmark
Praktisk information
Indrykket
08-08-2019
Ansøgningsfrist
17-09-2019
Kviknummer
LJA-74378016
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Finans, økonomi og regnskab, Ledelse, Finans, økonomi og regnskab
Beliggenhed