Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Institutleder ved Institut for Management og Business

Syddansk Universitet

Odense, Fyn

Indrykket
28-04-2021

Ved Institut for Management og Business på Syddansk Universitet, Odense er en stilling som institutleder ledig til besættelse pr. 1. august 2021 eller efter nærmere aftale.

 

Instituttet er et nyt erhvervsøkonomisk institut, der etableres senest pr. 1. september 2021. Instituttet er en sammenlægning af det nuværende Institut for Marketing og Management samt dele af Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi. Instituttet kommer således til at bestå af de nuværende forskningsgrupper Accounting, Centre for Integrative Innovation Management, Consumption, Culture and Commerce, Finance, International Business & Entrepreneurship, Management of People samt Strategic Organization Design. Instituttets forsknings- og undervisningsaktiviteter er organiseret i disse syv forskningsgrupper, der udgør fundamentet for instituttets virke, og som understøttes administrativt af instituttets sekretariat. Hver forskningsgruppe ledes af en forskningsgruppeleder.

 

Instituttet beskæftiger ca. 100 medarbejdere, der fordeler sig på forskere, ph.d.-studerende og administrative medarbejdere, derudover et varierende antal deltidsansatte. Hovedparten har tjenestested på Campus Odense, men der er også ansatte med tjenestested på Campus Kolding og Campus Slagelse.

 

Instituttet kommer til at varetage undervisning på en række studier, primært de erhvervsøkonomiske og økonomiske dagstudier (HA, cand.merc., cand. merc.aud,, oecon., og scient.oecon.) samt Market and Management Anthropology og negot studierne, men også på ingeniøruddannelserne samt på HD- og masteruddannelserne som eksempelvis MBA og MPI. Undervisningen foregår i Odense, Kolding, Slagelse og Sønderborg. Instituttet bliver den største aktør i den nyetablerede SDU Business School, og institutlederen skal fremme instituttets virke i denne.

 

Uddannelsesområdet varetages i det daglige af en viceinstitutleder for uddannelse, der er stedfortræder for institutlederen. Instituttets administration ledes af en sekretariatsleder, der tillige fungerer som sparringspartner for institutlederen.

 

Der søges derfor en institutleder, som kan stå i spidsen for opbygningen af det nye institut. Institutlederen skal være med til at definere instituttets værdier og være kulturbærer. Dette skal ske med respekt og forståelse for forskningsgruppernes forskelligartethed videnskabeligt og strategisk. Institutlederen skal understøtte udviklingen af forskningsområderne i stærke forskningsenheder i et internationalt miljø med høje akademiske standarder. Ambitionen hermed er, at forskningen giver afkast også i en bredere forstand i form af forskningsbaserede uddannelser samt formålstjenlighed og synlig relevans for samfundet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har en vision om at dyrke relevans og værdiskabelse, jf. vision.

 

Tjenestestedet er Campus Odense, og institutlederen forventes at have sin daglige gang på instituttet.

 

Forskningsgruppelederne, viceinstitutlederen og sekretariatslederen udgør sammen med institutlederen instituttets ledelsesgruppe, der ledes af institutlederen.

 

Den nye institutleders opgave er at:

 • Varetage den overordnede ledelse af et samlet og slagkraftigt erhvervsøkonomisk institut

 • Udvikle instituttets strategi og sikre implementering heraf, herunder instituttets rolle i den kommende SDU Business School

 • Understøtte udviklingen af en identitet og kultur samt være fanebærer for disse

 • Understøtte og sikre høj kvalitet, fremdrift og sammenhæng i forskning og uddannelse og have opmærksomhed på den samfundsmæssige nytte heraf

 • Have fokus på arbejdet med at opnå ekstern finansiering på instituttet

 • Have det overordnede ansvar for instituttets økonomi og administration samt udøve personaleledelse og - udvikling

 • Sikre et forpligtende samarbejde og netværk med andre universitære enheder og relevante aktører i det omgivende samfund 

Ledelsesmæssige og personlige kompetencer:

 

Det forventes at institutlederen:

 • Af egen drift kan igangsætte udviklingsinitiativer på instituttet og i særlig grad understøtter udviklingsinitiativer i forskningsgrupperne

 • Har erfaring med personaleledelse, strategisk ledelse samt økonomi og administration, gerne fra universitetsverdenen eller andre forskningsinstitutioner

 • Har en synlig, motiverende og inddragende ledelsesstil, er samarbejdsorienteret og dygtig til at lytte og kommunikere

 • Kan samle mennesker og meninger på tværs af faglig kompleksitet og geografisk spredning

 • Har gode sprogkundskaber i dansk og engelsk og kan agere, både regionalt, nationalt og internationalt

 • Er beslutningsdygtig og kan implementere

 • Er pragmatisk, robust og driftssikker 

Faglige kompetencer

 

Det forventes, at institutlederen er en anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et eller flere af instituttets fagområder, og at han/hun har undervisningserfaring. Institutlederen skal endvidere kunne dokumentere ledelsesmæssig erfaring inden for forskning og / eller undervisning.

 

Ved vurdering af hvorvidt ansøger opfylder universitetslovens krav om anerkendte forskere, lægges det til grund, at ansøgeren dels har bedrevet forskning på et videnskabeligt plan i en årrække og dels er bedømt kvalificeret af et fagkyndigt udvalg i forbindelse med en ansøgning til et lektorat på et universitet, en seniorforskerstilling på en sektorforskningsinstitution eller en stilling på tilsvarende niveau ved en udenlandsk forskningsinstitution. Hvis en ansøger ikke er i besiddelse af en sådan fagkyndig bedømmelse, nedsætter dekanen et bedømmelsesudvalg, der skal bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan leve op til de nævnte krav.

 

Ansættelsen er omfattet af AC-overenskomsten med tilhørende protokollater, herunder protokollat om institutledere og dekaner ved universiteterne. Ansættelse sker på åremål med mulighed for forlængelse.

 

Der er tale om en fuldtidsstilling med mulighed for forskning og/eller undervisning efter nærmere aftale med dekanen.

 

Institutlederen har tjenestested ved instituttet, Campus Odense.

 

Flere oplysninger om det nuværende Institut for Marketing og Management findes på SDUs hjemmeside på dette link.

 

I forbindelse med behandling af indkomne ansøgninger nedsættes et udvalg, der har til formål at vurdere institutlederens faglige og ledelsesmæssige kompetencer.

 

Dekanen ansætter institutlederen på grundlag af en redegørelse fra udvalget.

 

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen og om det nye institut kan fås ved henvendelse til dekan Jens Ringsmose tlf.: +45 65503295 e-mail: jri@sam.sdu.dk   

 • Ansøgere skal sende motiveret ansøgning, CV, publikationsliste samt dokumentation for akademiske grader inkl. lektorbedømmelse.

 • Ansøger bedes vedlægge ansøgningen et visionspapir (max tre sider), der beskriver visioner for instituttet og nogle tanker om, hvordan disse visioner spiller sammen med fakultetets strategiske ambitioner vedrørende relevans, gennemslagskraft og værdiskabelse.

 • Ansøgningen sendes elektronisk via linket "Ansøg online". Uploadede filer skal være i Adobe PDF (ulåst). 

Læs vejledning til ansøgere.

 

Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb

 

Ansøgningsfrist er den 25. maj

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 4. juni 2021.

 

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

 

Send ansøgning

 

Ansøgningsfrist 2021-maj-25

 

Du kan søge om jobbet ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved at udfylde ansøgningsformularen

 


Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Syddansk Universitet

Adresse 1
Campusvej 55
5230 Odense M
Danmark
Praktisk information
Oprettet
28-04-2021
Udløber
25-05-2021
Kviknummer
LJA-82024898
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Finans, økonomi og regnskab, Forskning og undervisning, Jura, HR og personale, Kontor og administration, Ledelse
Ansøg nu
Lignende job

Universitets- Og Hogskoleradet

Universitets- Og Hogskoleradet

Del dette job

Virksomhedsinformation

Syddansk Universitet

Adresse
Campusvej 55
5230
Odense M
Danmark
Praktisk information
Indrykket
28-04-2021
Ansøgningsfrist
25-05-2021
Kviknummer
LJA-82024898
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Finans, økonomi og regnskab, Forskning og undervisning, Jura, HR og personale, Kontor og administration, Ledelse
Beliggenhed