Gem annonce

Institutleder ved Institut for Entreprenørskab & Relationsledelse på SDU

Syddansk Universitet..

Kolding, Syd- og Sønderjylland

Sønderborg, Syd- og Sønderjylland

Slagelse, Vestsjælland

Indrykket
18-03-2020

Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse (IER) søger ny institutleder med passion for samarbejde og udvikling pr. 1. september 2020.

IER er et erhvervsøkonomisk institut under det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet. Instituttet har til huse på campus i Kolding, Sønderborg og Slagelse og har ca. 80 medarbejdere forskere og administrative medarbejdere.

IER er karakteriseret ved en tydelig kobling og synergi imellem forskning, uddannelser, formidling og samfundsmæssig relevans samt et tæt samarbejde imellem fagområder og interaktion med eksterne samarbejdspartnere fra virksomheder og offentlige organisationer, lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Instituttet har adskillige uddannelser på både bachelor- og kandidatniveau samt HD og master. Det er instituttets vision, at de studerende gennem vores uddannelser udvikler kompetencer til at arbejde med forskningsbaseret viden i praksis. Uddannelserne hos IER er derfor præget af et samspil med erhvervslivet på flere forskellige måder og områder. Du kan læse mere om instituttets uddannelser her.

Forskningen på IER er forankret i to forskningsgrupper: Entreprenørskab og Organisation samt Business-to-business Marketing og Supply Chain Management.

På instituttet er der en lang tradition for at samarbejde problemorienteret på tværs af de traditionelle forskningsområder. Det viser sig i en lang række af eksternt finansierede forskningsprojekter.

En del af forskningsaktiviteterne foregår på individuel basis, men meget ofte i samarbejde med andre, nationale og internationale forskergrupper. Du kan læse mere om instituttets forskningsgrupper her. En række af de igangværende forskningsprojekter kan ses i menupunktet til højre, og et historisk tilbageblik kan findes i forskningsarkivet.

Dine primære opgaver er at:

 • Sætte den strategiske retning for instituttet og sikre implementering i tæt samarbejde med forskningsledere, vice-institutleder for uddannelse og medarbejderne

 • Forestå den daglige ledelse af instituttet

 • Repræsentere instituttet i fakultetets institutlederkreds

 • Understøtte og sikre forskning på højt internationalt niveau og fortsat udvikling og styrkelse af instituttets uddannelser

 • Udbygge den lokale og regionale forankring

 • Understøtte tiltrækningen af eksterne midler

 • Sikre at SDUs verdensmålsstrategi implementeres på instituttet

 

Ledelsesmæssige og personlige kompetencer. Du skal:

 • Have erfaring med personaleledelse, strategisk ledelse og administration gerne fra universitetsverdenen eller en forskningsinstitution

 • Kunne bidrage til at instituttet er en god og velfungerende arbejdsplads

 • Kunne samle mennesker og meninger på tværs af faglig kompleksitet og geografisk spredning

 • Kunne håndtere og respektere heterogenitet i forskningsmiljøer

 • Være synlig, have gode lytte-, samarbejds- og kommunikationsevner

 • Være beslutningsdygtig og resultatorienteret

 • Kunne sikre at instituttets medarbejdere orienteres om vigtige anliggender og beslutninger om forhold, der har betydning for instituttets udvikling og drift

 • Kunne formå at skabe engagement og motivation hos medarbejdere og samarbejdspartnere

 • Have indsigt i og forståelse for de krav og udfordringer, som det moderne universitet står overfor

 • Kunne opdyrke og pleje netværk samt kunne samarbejde med det omkringliggende samfund

 

Dine faglige kompetencer:

Institutlederen skal være en anerkendt forsker på minimum lektorniveau inden for et af instituttets centrale fagområder, og ansøgeren skal ligeledes have en solid undervisningserfaring. Ansøgeren skal endvidere kunne dokumentere ledelsesmæssig erfaring inden for forskning og/eller undervisning. Det forventes, at ansøgeren har erfaring med personaleledelse, da dette er en væsentlig del af institutlederens opgaver. Det er ydermere et krav, at ansøgeren besidder solide dansk- og engelskkundskaber i både skrift og tale.

Ved vurdering af hvorvidt en ansøger opfylder universitetslovens krav om anerkendte forskere, lægges det til grund, at ansøgeren dels skal have bedrevet forskning på et videnskabeligt plan i en årrække og dels skal være bedømt som kvalificeret af et fagkyndigt udvalg i forbindelse med en ansøgning til et lektorat på et universitet, en seniorforskerstilling på en sektorforskningsinstitution eller til en stilling på tilsvarende niveau ved en udenlandsk forskningsinstitution. Hvis en ansøger ikke er i besiddelse af en sådan fagkyndig bedømmelse, nedsætter dekanen et udvalg, der sammensættes som et bedømmelsesudvalg, der skal bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan leve op til de nævnte krav.

Ansættelsen er omfattet af AC-overenskomsten med tilhørende protokollater, herunder protokollat om institutledere og dekaner ved universiteterne. Ansættelse sker på åremål med mulighed for forlængelse.

Der er tale om en fuldtidsstilling med mulighed for forskning og/eller undervisning efter nærmere aftale med dekanen.

Institutlederen har tjenestested ved instituttet, campus Kolding, og institutlederen forventes at have en høj grad af tilstedeværelse på tjenestestedet. Flere oplysninger om instituttet og Det samfundsvidenskabelige Fakultet findes på universitetets hjemmeside www.sdu.dk.

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen og om Institut for Entreprenørskab & Relationsledelse kan fås ved henvendelse til dekan Jens Ringsmose, tlf.: +45 65503295, e-mail: jri@sam.sdu.dk

I forbindelse med behandling af indkomne ansøgninger nedsættes et udvalg, der har til formål at vurdere ansøgernes faglige og ledelsesmæssige kompetencer.

Dekanen ansætter institutlederen på grundlag af en redegørelse fra udvalget.

Ansøgere skal sende en motiveret ansøgning, CV, publikationsliste samt dokumentation for akademiske grader inkl. lektorbedømmelse.

Ansøger bedes vedlægge ansøgningen et visionspapir (max tre sider), der beskriver visioner for instituttet og nogle tanker om, hvordan disse visioner spiller sammen med fakultetets strategiske ambitioner vedrørende relevans, gennemslagskraft og værdiskabelse.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket "Ansøg online". Uploadede filer skal være i Adobe PDF (ulåst).

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs vejledning til ansøgere.

Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Syddansk Universitet..

Danmark
Praktisk information
Oprettet
18-03-2020
Udløber
21-04-2020
Kviknummer
LJA-79861189
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning, Ledelse, Strategi og udvikling
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Syddansk Universitet..

Praktisk information
Indrykket
18-03-2020
Ansøgningsfrist
21-04-2020
Kviknummer
LJA-79861189
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Forskning og undervisning, Ledelse, Strategi og udvikling
Beliggenhed
Gem annonce