Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Genopslag - Institutleder til Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Grønlands Universitet

Nuuk

Indrykket
12-10-2021

Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik, Ilisimatusarfik søger en erfaren og engageret institutleder med en stærk faglig og ledelsesmæssig stærk profil. Stillingen er ledig til besættelse den 1. november 2021 eller efter nærmere aftale.

 

Ved Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik er der omkring 40 ansatte og forskere og vi indgår i forsknings- og undervisningssamarbejde med partnere i Danmark, det øvrige Norden samt i resten af Europa og i Nordamerika.

 

Institut for Samfund, Økonomi og Journalistisk har 5 uddannelsesretninger og rummer følgende 4 afdelinger:

 • Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi

 • Afdeling for Jura,

 • Afdeling for Journalistik

 • Afdeling for Socialt Arbejde

Institutleder refererer til rektor. Institutlederen kan samtidig være afdelingsleder ved et af instituttets 4 afdelinger

 

Det forventes at Institutlederen

 • Kan fungere som en samlende leder figur på instituttet og kan træffe beslutninger på baggrund af dialog.

 • Er visionær og handlekraftig og have evnerne til at udvikle instituttet frem mod et attraktivt forsknings- og uddannelsesmiljø iht. universitetets strategi.

 • Kan lede og samarbejde med afdelingslederne.

 • Kan motivere og støtte et engageret medarbejderteam til udvikling og kvalificering.

 • Skal sætte sig ind i instituttets uddannelser, studieordninger og forskning, og have indsigt i det grønlandske samfund og besidde et internationalt udsyn, da det er væsentlige faktorer i Ilisimatusarfiks uddannelsesprofiler.

 • Skal sikre en effektiv og velfungerende administrativ styring af instituttets aktiviteter.

 • Skal prioritere og aktivt bidrage til et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

 

Kvalifikationskrav

Den kommende institutleder skal bl.a. kunne dokumentere:

 • Relevant ledelsesmæssig erfaring inden for forskning, uddannelse og samspil med samfundet.

 • Anerkendelse som forsker med ph.d. indenfor mindst et af instituttets fagområder samt solid undervisningserfaring.

 • Gode samarbejdsevner. Den kommende institutleder skal kunne arbejde fleksibelt i forhold til instituttets daglige opgaver og miljø.

 • Erfaring med og indsigt i personaleledelse samt økonomistyring og budgetlægning.

 • Om muligt, gode sprogkundskaber i grønlandsk, dansk og engelsk.

 

Opgaver

Inatsisartutlov nr. 12 af 12. juni 2019 om Ilisimatusarfik fastsætter institutlederens opgaver:

 • Institutlederen ansætter og afskediger instituttets øvrige ansatte bortset fra afdelingsledere.

 • Institutleder varetager i henhold til retningslinjer, der er godkendt af rektor og efter indstilling fra institutrådet, instituttets daglige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver.

I samarbejde med Institutrådet og institutledelsen er institutlederen ansvarlig for:

 • At afgive indstillinger til rektor og Akademisk Råd om de generelle retningslinjer for forskning og forskningsbaseret uddannelse, studieordninger for uddannelserne, forsøgsordninger vedrørende uddannelserne, nedsættelse af fagkyndige udvalg m.m

 • Instituttets forslag til budget

 • Udarbejde generelle retningslinjer vedrørende studenteroptag, meritoverførsler, tildeling af akademiske grader m.m.

 • Studieledelse, mv.

Ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:

Bilag 1: Curriculum Vitae.

Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.

Bilag 3: Publikationsliste.

 

Kontakt/information:

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte rektor Gitte Adler Reimer på tlf. + 299 385602. Ønsker du yderligere information om Grønlands Universitet, kan du læse mere på www.uni.gl

Ansøgningsfrist: 26. oktober 2021 12:00


Ansættelsesprocedure

Rektor nedsætter et rådgivende udvalg som orienteres om indkomne ansøgninger og som rådgiver om hvilke kandidater der skal indkaldes til samtale.

 

Om Ilisimatusarfik.

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 10 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

 

Ilisimatusarfik består af 4 institutter:

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie

 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere

 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen

 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

 

Om Fællesadministrationen:

Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes.

Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.

 

Ansættelsesvilkår

Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 38

 

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

 

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

 

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursus beviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke Send ansøgning.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 


Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Grønlands Universitet

Adresse 1
Postboks 1061
3900 Nuuk
Danmark
Praktisk information
Oprettet
12-10-2021
Udløber
26-10-2021
Kviknummer
LJA-82794531
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Finans, økonomi og regnskab, Forskning og undervisning, Ledelse, Politik, kultur og samfund
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Grønlands Universitet

Adresse
Postboks 1061
3900
Nuuk
Grønland
Praktisk information
Indrykket
12-10-2021
Ansøgningsfrist
26-10-2021
Kviknummer
LJA-82794531
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Finans, økonomi og regnskab, Forskning og undervisning, Ledelse, Politik, kultur og samfund
Beliggenhed