Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Forskningsleder søges til VIAs social- og samfundsfaglige forskningscenter

VIA University College

Aarhus, Østjylland

Indrykket
14-11-2022

Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund er VIAs social- og samfundsfaglige forskningscenter. Gennem en bred vifte af aktiviteter tilvejebringer og formidler vi viden, der kan understøtte social- og samfundsfaglige uddannelser, professioner og praksisser. Vi interesserer os for mødet mellem borger og professionel, for velfærdssamfundets sociale og politiske rammevilkår, for udsathed, handicap og socialpsykiatri og for, hvordan ledelse og organisering gør en forskel for sociale relationer. Vi har i centret berøring med flere velfærdsområder og har særligt fokus på socialt og socialpædagogisk arbejde, inklusion af marginaliserede grupper, ledelse af velfærdsprofessionelle og samskabelse mellem organisationer i offentligt og privat regi såvel som i civilsamfundet.

I forsknings- og udviklingsaktiviteterne samarbejder vi tæt med praksis, med VIAs uddannelser og andre forskningscentre samt med forskningsinstitutioner og organisationer inden for vores fokusområder. Vores forskning er praksisnær og stiler altid efter at gøre en mærkbar forskel. Vi formidler viden bredt til mange målgrupper, herunder akademiske publikationer, podcasts til fagprofessionelle og borgerinvolverende workshops.

Centeret er organiseret i fire forskningsprogrammer med hver deres indholdsmæssige fokusområder:

 • Program for arbejdsmarked og udsathed i socialt arbejde
 • Program for organisation, koordination og borgerinddragelse
 • Program for ledelse og organisationsudvikling
 • Program for samfund og mangfoldighed.

Desuden er vi i gang med at udvikle et nyt program for socialfaglig forskning, hvor vi vil styrke forskning inden for fx temaerne handicap, udsathed og socialpsykiatri.

Vi søger

Vi søger en dygtig og fagligt velfunderet forskningsleder, som kan:

 • varetage den nære faglige forskningsledelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter, herunder de medarbejdere, som er tilknyttet aktiviteterne
 • være med til at understøtte centerets udvikling, konsolidering og strategiske realisering
 • bidrage til udviklingsopgaver internt i organisationen i samarbejde med VIAs uddannelser og fællesområdet,
 • understøtte større og mindre forsknings-, analyse- og udviklingsprojekter i centerets fire programmer, herunder facilitere samarbejdsrelationer på tværs af hele VIAs organisation såvel som med eksterne samarbejdspartnere,
 • indgå i samarbejde med den administrative stab og VIAs mange uddannelsesmiljøer samt vores eksterne samarbejdspartnere
 • være med til at tegne og løfte centeret, så det realiserer ambitionen om at blive toneangivende inden for praksisnær samfunds- og socialfaglig forskning
 • hjemtage ekstern finansiering til forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for det social- og samfundsfaglige område.

Generelle forventninger

Vi forestiller os at du:

 • har en stærk faglig profil inden for forskningscenterets område
 • har interesse i at arbejde på tværs af centerets programmer og VIAs uddannelser
 • har solide metodiske kompetencer og gode formidlingsevner på både dansk og engelsk
 • har en relevant akademisk uddannelse på ph.d.-niveau
 • har erfaring med forskningsledelse og ledelse af tværgående samarbejdsprojekter
 • har indsigt i et eller flere af forskningscenterets fem programområder
 • er motiveret og engageret som medarbejder og kollega
 • bidrager positivt til udviklingen af vores kollegiale og forskningsfaglige miljø
 • kan arbejde selvstændigt såvel som indgå i teams på tværs af centerets programmer og hele organisationen.

Vi kan tilbyde

Vi tilbyder en spændende forskningslederstilling i et forskningscenter i udvikling og med strategisk bevågenhed. Du vil i tæt samarbejde med forskningschefen få stor indflydelse på centerets udvikling og den forskning, vi beskæftiger os med og bliver en del af centerets ledelsesteam. Internt får du en nøglerolle som forskningsfagligt bindeled på tværs af centeret, og du får en bred samarbejdsflade med centerets øvrige forskningsledere, docenter, programmedarbejdere samt uddannelsesledere bredt i VIA. Eksternt spiller du en nøglerolle i forhold til at øge kendskabsgraden til centerets forskning, indgå i relevante netværk og samarbejder med praksis.

Dit arbejde bliver meningsskabende og værdifuldt som bidrag til videngrundlaget på en række konkrete uddannelser og i professionel praksis.

Stillingen er uden personaleansvar.

Løn- og ansættelsesforhold

Jobbet er på fuld tid med løn- og ansættelsesforhold efter gældende aftaler og overenskomst inkl. pensionsbidrag. Dit hovedarbejdssted bliver VIA Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, men der må forventes aktiviteter i hele Region Midtjylland.

Er du interesseret?

Hvis du er interesseret i stillingen, opfordrer vi dig til at kontakte forskningschef Sanne Haase for mere information om stillingen. Sanne kan træffes på telefon 87551726 eller mail saha@via.dk.

Ønsker du at søge stillingen vedhæft da følgende materialer til din ansøgning:

-       CV indeholdende relevant dokumentation for uddannelse, forskningsmæssig erfaring, publikationer samt erhvervs- eller undervisningsmæssig erfaring.

Ansøg via vores online rekrutteringssystem. Vi skal have din ansøgning senest 15.12.2022.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 51.

Stillingen ønskes besat pr. 01.02. 2022 eller snarest derefter.

 

Om VIA University College

VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden.

Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. For det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.

VIA i runde tal: 18.800 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 30.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.040 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FNs verdensmål i undervisningen.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitik

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

VIA University College

Adresse 1
Hedeager 2
8200 Aarhus N
Danmark
Praktisk information
Oprettet
14-11-2022
Udløber
15-12-2022
Kviknummer
LJA-84247754
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Analyse og information, Forskning og undervisning, Ledelse, Strategi og udvikling
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

VIA University College

Adresse
Hedeager 2
8200
Aarhus N
Danmark
Praktisk information
Indrykket
14-11-2022
Ansøgningsfrist
15-12-2022
Kviknummer
LJA-84247754
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Analyse og information, Forskning og undervisning, Ledelse, Strategi og udvikling
Beliggenhed