Gem annonce

Fagligt stærke medarbejdere til Koncern Økonomi i kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen

København, Storkøbenhavn

Indrykket
23-11-2022

Trives du i en dynamisk organisation med stor politisk bevågenhed? Er du engageret og selvstændig og vil du være med til at drive og styrke den fremtidige økonomistyring af fængsler og arresthuse mv. samt prøve kræfter med spændende og vigtige projekter på et af statens største driftsområder?

 

Så er du måske en af vores kollegaer i Koncern Økonomi i kriminalforsorgen. Vi søger to nye kollegaer til Budgetenheden - blandt andet til styring af vores investeringsområde og vores it-projektøkonomi. Stillingerne ønskes besat snarest muligt.

 

Dine opgaver

Vi søger aktuelt efter medarbejdere til varetagelse af følgende opgaver:

 • En erfaren medarbejder, der skal fungere som økonomisk sparringspartner for vores Center for IT og Digitalisering i direktoratet, herunder facilitering og styring af processerne omkring de generelle økonomiopgaver på it-området og varetagelse af økonomiopgaverne i forbindelse med store it-projekter i kriminalforsorgen.

 • En erfaren medarbejder, som skal være ansvarlig for kriminalforsorgens investerings- og anlægs-område, herunder kriminalforsorgens samlede investeringsramme som udgør ca. 4 mia. kr., udarbejdelse af aktstykker, budgettering og opfølgning på investerings- og anlægsprojekter, samt renter og afskrivninger.

 

Ansvaret for de to ovenstående opgaver kan med fordel varetages af samme medarbejder, men det er ikke et krav.

 

Herudover søger vi en medarbejder til mere generelle økonomistyringsopgaver - enten nyuddannet eller med et par års erfaring. Du vil få i denne stilling indgå i den samlede opgaveløsning i enheden samt have nogle faste og tilbagevendende opgaver, som du selv er ansvarlig for. Det kunne fx være økonomipartner for et center i direktoratet, hvor du bl.a. skal lægge budgetter og følge op herpå månedligt i samarbejde med bl.a. fagkontorer, den relevante centerdirektør samt dine kollegaer i Budgetenheden.

 

I begge stillinger vil du skulle arbejde med både drifts- og udviklingsopgaver, der skal understøtte en forbedret økonomistyring og prioritering af kriminalforsorgens ressourcer, så der sikres en transparent og effektiv ressourceanvendelse, der understøtter en målrettet varetagelse af kerneopgaven.

 

Du vil desuden skulle bidrage til store og små driftsudviklingsopgaver og forretningsanalyser, herunder implementering af nye styringskoncepter, styrket ledelsesinformation, økonomiske konsekvensberegninger, budgetanalyser, analyser af forretningsområder eller -emner mv.

 

Endvidere vil du skulle løse en række forskelligartede og ofte tværgående opgaver, der medfører, at du vil skulle samle trådene på tværs af kriminalforsorgen og orientere dig mod både dine kollegaer i Direktoratet for Kriminalforsorgen, i kriminalforsorgsområderne rundt i landet og i Justitsministeriets departement. Det er derfor vigtigt, at du er god til at samarbejde og skabe relationer.

 

Hvem er du?

For begge stillinger gælder det, at vi blandt andet lægger vægt på, at du:

 • tager ansvar for dine opgaver og deres fremdrift samt for at foreslå løsninger, der kan afslutte dem,

 • har interesse for og lyst til at arbejde med både tal og processer, dvs. at du er hverken bange for at dykke ned i data eller systemer eller for at lave procesplaner og skarpe notater,

 • både kan arbejde selvstændigt og i små og store grupper,

 • trives med en blanding af tilbagevendende driftsopgaver og løbende nye opgaver,

 • har analytisk sans, faglig nysgerrighed og gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner eller mod på at udvikle disse yderligere,

 • er god til at samarbejde, er fleksibel og at du sætter pris på et godt socialt liv i arbejdet.

 

Vi tilbyder

 • Udfordrende og varierende arbejdsopgaver, som indebærer en bred berøringsflade i organisationen, hvor ansvar og kompetencer følges ad.

 • Et stærkt fagligt miljø med kvalificerede og tværfagligt orienterede kollegaer.

 • En uformel omgangstone med et åbent og trygt arbejdsmiljø.

 • Fleksible arbejdsforhold, hvor der tilstræbes en god balance mellem arbejdsliv og privatliv.

 

Vi er ambitiøse, men vi prioriterer tid til et godt grin og det gode samarbejde i kontoret og med dem, vi arbejder sammen med. Arbejdsopgaverne i kontoret er i konstant udvikling, og der vil være stor mulighed for faglig udvikling og ansvar. Der vil desuden være mulighed for selv at være med til at præge opgaveporteføljen efter interesser og kompetencer.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Der er tale om fuldtidsstillinger. Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC for akademikere i staten. Stillingerne besættes efter kvalifikationer og vil kunne være som fuldmægtig eller konsulent.

 

Arbejdspladsen er beliggende på Strandgade 100, 1401 København K.

 

Yderligere oplysninger

Hvis du vil høre mere om stillingerne, er du velkommen til at ringe til en af enhedsledere i Budgetenheden, Ida Bach Kunckel på telefon 7255 4398 eller Rasmus Degn på telefon 7255 4109.

 

Ansøgning

Stillingen søges elektronisk via knappen Søg stillingen.

 

Ansøgning, CV, oplysning om forudgående erfaring, dokumentation for uddannelse og eksamenskarakter samt andet relevant materiale sendes via link.

 

Ansøgningen skal være modtaget senest onsdag d. 7. december 2022. Vi forventer at afholde samtaler i uge 50.

 

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser.

 

Hvis du indkaldes til samtale, skal du til samtalen medbringe identifikation, f.eks. pas eller kørekort.

 

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 

Om Koncern Økonomi

Koncern Økonomi er en del af Center for Økonomi og Kapacitet i Direktoratet for Kriminalforsorgen. Koncern Økonomi består af tre teams, som beskæftiger sig med hhv. kapacitet, bemanding og controlling samt økonomistyring (Budgetenheden).

 

Vores hovedopgave i Budgetenheden er at sikre en sammenhængende koncernstyring af kriminalforsorgens finanslovsbevilling på ca. 4,5 mia. kr., herunder særligt omsætningen af den samlede bevilling til interne økonomirammer til fordeling mellem kriminalforsorgens underliggende områder mv. Dertil gennemfører vi den konkrete budgettering og opfølgning på direktoratets budgetter. Kriminalforsorgen en meget stor bygningsmasse samt væsentlige aktiver inden for blandt andet it- og sikringsudstyr.

 

Kriminalforsorgens kapacitet, bemanding og økonomi udfordres i disse år af et historisk højt antal indsatte i de danske fængsler og arresthuse. Det er en central opgave for os at bidrage med analyser og beslutningsoplæg til løsningen af udfordringerne.

 

Hjemmeside:

www.kriminalforsorgen.dk

 

Ansøgningsfrist:

07-12-2022

 

Arbejdssted:

Strandgade 100, 1401 København K

 

Kontakt os:

Ida Bach Kunckel

Enhedsleder

E-mail

72554398

 

Rasmus Degn

Enhedsleder

E-mail

72554109

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Kriminalforsorgen

Adresse
Strandgade 100
1401 København
Danmark
Praktisk information
Oprettet
23-11-2022
Udløber
07-12-2022
Kviknummer
LJA-84276355
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Akademisk arbejde, Analyse og information, Finans, økonomi og regnskab, Konsulent og rådgivning, Politik, kultur og samfund, Strategi og udvikling
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Kriminalforsorgen

Adresse
Strandgade 100
1401
København
Danmark
Praktisk information
Indrykket
23-11-2022
Ansøgningsfrist
07-12-2022
Kviknummer
LJA-84276355
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Akademisk arbejde, Analyse og information, Finans, økonomi og regnskab, Konsulent og rådgivning, Politik, kultur og samfund, Strategi og udvikling
Beliggenhed
Gem annonce