Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Fagligt stærk jurist eller socialrådgiver til nyoprettet borgerrådgiverfunktion

Assens Kommune

Assens, Fyn

Indrykket
18-11-2021

Vil du være med til at etablere og implementere en helt ny borgerrådgiverfunktion i Assens Kommune? Har du mod på at varetage en unik funktion, hvor du skal stå til rådighed for vores borgere i forhold til at rådgive og vejlede dem i kontakten til kommunen, samtidig med at du også vil have en vejledende og tilsynsførende funktion af administrationen med et læringsperspektiv for øje? Står du på en stærk faglighed og besidder bred juridisk viden om retsgrundlaget for de kommunale afgørelser? Kan du nikke ja til ovenstående? Så har vi et spændende job til dig!

 

I Assens Kommune ønsker Byrådet at give borgerne adgang til en let tilgængelig og uafhængig borgerrådgiver. Derfor oprettes der nu en borgerrådgiverfunktion efter styrelseslovens 65e, og vi søger efter den helt rette person, der vil få en enestående mulighed for at være med til at etablere og varetage en helt særegen funktion.

 

Fagligt stærk og værdig sagsbehandling

I Assens Kommune tager vi i den daglige sagsbehandling afsæt i Værdigrundlag for god sagsbehandling, og værdierne er centrale, når vi løbende udvikler vores opgaveløsning. Vi ser med stor vigtighed på det at sikre fagligt stærk og værdig sagsbehandling og har bl.a. fokus på at sikre inddragelse og tydelig kommunikation til de borgere, vi er i kontakt med, ligesom vi er optaget af borgernes oplevelse af mødet med kommunen. Derfor foretager vi bl.a. en årlig borgerundersøgelse af mødet med sagsbehandlerne.

 

Uafhængig rådgivning og vejledning

Der kan opstå situationer, hvor borgere kan få brug for uafhængig rådgivning og vejledning, bistand til at forstå en afgørelse, hjælp til at navigere i det kommunale system eller bistand i en situation, hvor samarbejdet mellem borger og kommunen er gået i hårdknude. Netop her kan en borgerrådgiver spille en helt central og afgørende rolle. Det er en unik funktion og et meningsgivende arbejde, hvor man som rådgiver får mulighed for at hjælpe den enkelte borger og samtidig får en central rolle i det løbende arbejde med at udvikle kommunens sagsbehandling til gavn for borgerne.

 

En ny funktion under udvikling

Da borgerrådgiverfunktionen er ny i Assens Kommune, står vi netop nu over for at formulere vedtægter. De beskriver bl.a.:

 • at det overordnede formål med funktionen er at styrke relationen mellem borgerne og kommunen, bl.a. gennem øget vejledning og rådgivning. Borgerrådgiveren varetager desuden opgaver vedrørende tilsyn med administrationen. Tilsynsfunktionen skal ses i et konstruktiv læringsperspektiv i forhold til, hvordan den kommunale sagsbehandling kan forbedres til gavn for borgerne.

 • at borgerrådgiveren refererer til Assens Byråd og i det daglige fungerer uafhængigt af både Byråd, de stående udvalg og administrationen.

 • at funktionen omfatter alle kommunens fagområder.

 • at borgerrådgiveren kan rådgive og vejlede borgerne samt foretage undersøgelse af kommunens sagsbehandling, personalets adfærd, udførelsen af praktiske opgaver (faktisk forvaltningsvirksomhed) og afgive udtalelser herom.

 • at borgerrådgiveren forelægger en årlig beretning for Byrådet, hvor der redegøres for borgerrådgiverens aktivitet m.v. Som et centralt element heri kan borgerrådgiveren komme med konstateringer omkring den kommunale sagsbehandling, som borgerrådgiveren vurderer som værende ikke-tilfredsstillende og i forlængelse heraf komme med anbefaling til tilpasninger.

 • at borgerrådgiveren bidrager ift. sparring og undervisning til relevante fagområder omkring sagsbehandling, borgerbetjening etc.

 

Funktionen er som sagt ny, og det betyder, at du som vores nye borgerrådgiver vil få en unik mulighed for og indflydelse på tilrettelæggelse af funktionen under hensynstagen til de overordnede rammer.  

 

Det er intentionen, at borgerrådgiveren skal være let tilgængelig for borgerne, og det er derfor forventningen, at der arbejdes med en arbejdsadresse på Assens Rådhus med kendte træffetider. Der vil være mulighed for hjemmearbejdsdage.

 

Selv om borgerrådgiveren ikke har reference til administrationen og i det daglige fungerer uafhængigt heraf, vil du få en vis grad af organisatorisk/administrativ forankring med henblik på at sikre generelle gode arbejdsvilkår, herunder kollegafællesskab m.v.

 

Efter den første tid i stillingen

Den nyoprettede funktion gør, at borgerrådgiveren i den første tid vil få en særlig opgave i at danne et godt fundament for funktionens virke. Derfor forventes det, at du i et aktivt samspil med Byrådet og den øverste administrative ledelse bidrager med følgende i løbet af de første 6-12 måneder:

 • at borgerrådgiveren bidrager til den praktiske tilrettelæggelse og etablering af funktionen, herunder model for fysisk tilstedeværelse, eventuelt skiftende arbejdssteder m.v., samt opbygning af administrativ struktur i funktionen.

 • at borgerrådgiverfunktionen bliver kendt i Assens Kommune iblandt borgere og administration, og at det fremgår klart, hvordan borgerrådgiveren kan hjælpe.

 • at borgerrådgiveren får etableret et godt samspil med administrative ledelse, herunder at få skabt en arbejdsform, hvor borgerrådgivernes tilsynsfunktion med et konstruktiv læringsperspektiv bringes bedst mulig i spil.

 • at borgerrådgiveren finder en god balance i den dobbeltsidede rolle, hvor borgerrådgiver fungerer som både forvaltningens sparringspartner/katalysator for læring, samt som tilsynsfunktion.

 

Hvem er du

Der stilles store krav til en borgerrådgiver. Det er derfor vigtigt, at vores kommende borgerrådgiver står på en stærk faglighed og besidder bred juridisk viden om retsgrundlaget for de kommunale afgørelser dette for at kunne vejlede borgerne og være skarp på borgernes retssikkerhed.

 

Derfor forventer vi, at du har:

 • praksiserfaring, herunder erfaringer med og indsigt i den kommunale sagsbehandling og typiske problemstillinger. Praksiserfaringen er fordelagtigt fra en kommune eksempelvis inden for beskæftigelses- og/eller socialområdet eller Ankestyrelsen.

 • væsentlig kendskab til relevant lovgivning.

 • en relevant faglig baggrund, eksempelvis en juridisk kandidatuddannelse eller baggrund som socialrådgiver med særlig oparbejdet juridisk viden.

 • kursus/uddannelse eller god oparbejdet erfaring ift. samtaleteknik, konflikthåndtering etc.

 • stærke kommunikative evner mundtligt såvel som skriftligt da det er centralt, at borgerrådgiveren både kan oversætte fx en afgørelse for en borger, samt sammenfatte komplekse problemstillinger skriftligt.

 • evnen til at omsætte erfaringer og konstateringer til konkrete anbefalinger.

 • en konstruktiv tilgang til samarbejdet med administrationen med udgangspunkt i et læringsperspektiv. Borgerrådgiveren fører tilsyn med administrationen, og det er ønsket, at borgerrådgiverens konstateringer m.v. sættes aktivt i spil i forhold til den videre udvikling af den kommunale sagsbehandling. Det stiller naturligvis krav til, at borgerrådgiveren møder organisationen med et konstruktivt perspektiv og formår at videreformidle læringspunkter til organisationens medarbejdere på en hensigtsmæssig måde.

 

Med de juridiske og faglige kompetencer som grundsten er det samtidig vigtigt, at vores kommende borgerrådgiver besidder særlige personlige og relationelle kompetencer.

 

Derfor forventer vi også, at du har:

 • evnen og viljen til at sætte dig ind i en til tider kompliceret sag, herunder at se sagen fra både borgerens og organisationens perspektiv.

 • evnen til at være aktivt lyttende og tillidsskabende, så borgeren oplever at føle sig set, hørt og tryg i relationen. Det er dog samtidig vigtigt, at du også kan bistå borgeren i at forstå andre sider af egen sag.

 • evnen til tale med og møde alle typer af borgere fordomsfrit og med en naturlig og nysgerrig åbenhed.

 

Lidt om os

I Assens Kommune bor der godt 41.600 borgere, og Assens Kommune er samtidig kommunens største arbejdsgiver med godt 2800 medarbejdere.

 

Assens Kommune er organiseret i en relativ klassisk forvaltningsstruktur med tre fagdirektørområder foruden kommunaldirektøren. Se det samlede administrative organisationsdiagram.

 

I Assens Kommune har Byrådet vedtaget Vision 2030 Med vilje og hjerte. Visionen beskriver en fælles fremtid for, hvordan borgere, virksomheder og kommunen sammen skaber udvikling og det gode liv. Det er Byrådets vision, der sætter mål og retningen for kommunens fremtidige udvikling.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse.

 

Det er forventningen, at den nye borgerrådgiver tiltræder pr. 1. februar/marts 2022. Stillingen er for nuværende tidsbegrænset med udløb den 31. december 2024.

 

Ansættelsesproces

Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af borgmester, 3-4 byrådsmedlemmer, kommunaldirektør, byrådssekretariatschef, samt næstformand i HovedMED-udvalget.

 

Ansøgningsfristen er den 15. december 2021. Kandidater, der indkaldes til samtale, kan forvente at blive kontaktet den 20. december 2021.

 

Første samtale finder sted den 6. januar 2022, og anden samtale afholdes den 20. januar 2022. Begge samtaler afvikles på Assens Rådhus, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.

 

Som led i rekrutteringsprocessen foretages der mellem første og anden samtale en personprofilanalyse. Forud for 2. samtale vil kandidaterne få en personlig tilbagemelding på personprofilen den 13. januar 2022 på Assens Rådhus.

 

Efter afvikling af 2. samtalerunde vil ansættelsesudvalget indstille en kandidat til Økonomiudvalget med endelig godkendelse i Byrådet den 26. januar 2022.  

 

Vil du vide mere

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Byrådssekretariatschef Lene Wilhøft på tlf. 64 74 73 79.

 

Vi ser frem til at høre fra dig!

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Assens Kommune

Adresse 1
Rådhus Allè 5
5610 Assens
Danmark
Adresse 2
Rådhus Allè 5
5610 Assens
Danmark
Praktisk information
Oprettet
18-11-2021
Udløber
15-12-2021
Kviknummer
LJA-82972619
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Jura, HR og personale, Konsulent og rådgivning, Politik, kultur og samfund
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Assens Kommune

Adresse
Rådhus Allè 5
5610
Assens
Danmark
Praktisk information
Indrykket
18-11-2021
Ansøgningsfrist
15-12-2021
Kviknummer
LJA-82972619
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Jura, HR og personale, Konsulent og rådgivning, Politik, kultur og samfund
Beliggenhed