Gem annonce

Fagkonsulenter i matematik (hhx/htx), kommunikation og it (htx), historie (stx/hf), religion og mediefag

Børne- og Undervisningsministeriet

København, Storkøbenhavn

Indrykket
03-02-2021

Har du lyst til at stå i spidsen for udviklingen af et eller flere af fagene matematik (hhx/htx), kommunikation og it (htx), historie (stx/hf), religion eller mediefag? Og bidrage til udvikling af de gymnasiale uddannelser generelt? Har du fagligt og pædagogisk overblik og overskud?

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) søger fagkonsulenter til de gymnasiale uddannelser. Som fagkonsulent vil du blive tilknyttet Team fag og uddannelse i Kontor for Gymnasier og skal primært have ansvar for et eller flere af fagene:

 • Matematik (hhx/htx)

 • Kommunikation og it (htx)

 • Mediefag

 • Historie (stx/hf)

 • Religion

 

Om kontoret

Kontoret har ansvaret for en række centrale opgaver relateret til udvikling og administration af uddannelserne og fagene på det gymnasiale område, herunder regelgrundlag i form af bekendtgørelser, læreplaner og vejledninger, udgående og understøttende indsatser i form af kurser for lærere i de gymnasiale fag samt ledere på de gymnasiale institutioner. Kontoret fører desuden tilsyn med de gymnasiale uddannelser og varetager de fleste af Børne- og Undervisningsministeriets institutions- og borgerrettede opgaver på det gymnasiale område.

Kontoret består af 48 medarbejdere, heraf 16 faste medarbejdere, 2 studenter, 28 fagkonsulenter samt 2 medarbejdere tilknyttet Europaskolerne. Kontorets medarbejdere er organiseret og arbejder i to teams, hvortil der er knyttet en personaleansvarlig teamleder.

Om arbejdsopgaverne

Som fagkonsulent er du embedsmand og bliver stillet over for mange forskellige arbejdsopgaver. Hovedopgaven er at stå i spidsen for drift og udvikling af det eller de fag, du er fagkonsulent i. Derudover skal du bidrage til tværgående opgaver, betjening af ministeren samt til den generelle drift og udvikling af de gymnasiale uddannelser i store såvel som små sager.

Som fagkonsulent skal du blandt andet bidrage til:

 • den faglige udvikling og kvalitetssikring af det eller de fag du bliver fagkonsulent i, herunder ansvar for de årlige kurser om Faglig udvikling i praksis (FIP), oplæg på de fagdidaktiske moduler ifm. pædagogikumuddannelsen m.v.

 • tilsyn med undervisning og prøver

 • løsning af administrative opgaver i tilknytning til prøver og eksamen

 • kvalitetssikring, gennemførelse og evaluering af prøver, herunder ansvar for opgavekommissionernes arbejde

 • implementering af ministeriets regler og retningslinjer.

 • betjening af minister og folketing.

 

Der er tale om en tidsbegrænset deltidsansættelse, hvor beskikkelsesgraden kan variere afhængig af blandt andet, hvor mange fag eller andre arbejdsopgaver fagkonsulenten dækker. Du arbejder som udgangspunkt hjemmefra, og der afholdes månedsvis et fælles fagkonsulentmøde med fysisk fremmøde i København. Derudover skal du forvente en del rejsetid i forbindelse med konferencer, skolebesøg, møder og lignende.

Du skal være indstillet på, at der i beskikkelsesperioden kan ske ændringer i arbejdsopgaverne.

Om dig

Du brænder for den faglige udvikling i de gymnasiale uddannelser og ønsker at stå i spidsen for et eller flere af fagene i opslaget.

En fagkonsulent i de gymnasiale uddannelser skal:

 • have ansættelse som underviser på en gymnasial uddannelse

 • have et solidt fagligt og didaktisk fundament i sine fag

 • have lyst til og gerne erfaring med at stå i spidsen for fagligt og/eller pædagogisk udviklingsarbejde

 • have indsigt i og visioner for det faglige samspil, for eksempel i de flerfaglige forløb og i de store skriftlige opgaver

 • være resultatorienteret og have overblik, gennemslagskraft og gode samarbejdsevner

 • have let ved at kommunikere og være klar og præcis i mundtlig og skriftlig kommunikation

 • kunne arbejde med korte tidsfrister og med krav om både enkelhed og præcision, omhu og handlekraft

 • gerne have bred erfaring som mundtlig og eventuelt skriftlig censor

 • gerne have erfaring som pædagogikumvejleder, kursusleder eller tilsynsførende.

 

I din ansøgning skal du oplyse, inden for hvilke gymnasiale fag dine faglige og pædagogiske kompetencer ligger, samt hvor du er ansat. Det er en betingelse for din ansættelse, at din arbejdsgiver accepterer din beskikkelse som fagkonsulent.

Løn- og ansættelsesvilkår

Som fagkonsulent skal du stille en del af din arbejdstid til rådighed for STUK. Eksempelvis skal en fagkonsulent, der er ansat med en beskikkelsesgrad på 40 procent, stille 769,6 timer af sin fulde årlige arbejdstid på 1.924 timer til rådighed for STUK. Resten af arbejdstiden bevares ved den institution, hvor du er ansat.

Beskikkelsen sker frem til den 1. august 2022 med mulighed for forlængelse i to perioder af tre år.

Under beskikkelsen bliver du i din overenskomststilling med et udligningstillæg, der svarer til forskellen mellem din overenskomstløn inklusive skoletillæg og garantilønnen i lønramme 34 (for tiden 455.933 kroner årligt). Hertil kommer et arbejdstimetillæg pr. beskikkelsestime (for tiden 73,71 kroner i 31. marts 2012 niveau) samt et årligt gymnasietillæg (for tiden 42.500 kr. i 31. marts 2012-niveau).

Du får en hjemmearbejdsplads og mobiltelefon stillet til rådighed. Din beskikkelsesgrad i STUK vil være på mellem 30-65% alt efter hvilke og hvor mange fag, du beskikkes i.

Du vil skulle starte den 1. august 2021.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Sune Weile på telefon 2557 4154 eller kontorchef Jens Refslund Poulsen på telefon 2565 9206. Du kan også læse mere om Børne- og Undervisningsministeriet på vores hjemmeside uvm.dk. Du kan også læse mere om enheden her https://www.stukuvm.dk/.

Sådan søger du

Send din ansøgning, cv og eksamensbevis elektronisk senest mandag den 1. marts 2021. Du søger stillingen via vores hjemmeside www.uvm.dk/job. Vi forventer at holde første samtale i uge 10.

Du får flere oplysninger, hvis du indkaldes til anden samtale, hvor der også vil indgå besvarelse af en case.

Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Børne- og Undervisningsministeriet

Adresse
Frederiksholms Kanal 21
1220 København
Danmark
Praktisk information
Oprettet
03-02-2021
Udløber
01-03-2021
Kviknummer
LJA-81665436
Jobtype
Deltid
Kontrakt/Projekt
Arbejdsområde
Analyse og information, Forskning og undervisning, Kontor og administration, Politik, kultur og samfund, Strategi og udvikling
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Børne- og Undervisningsministeriet

Adresse
Frederiksholms Kanal 21
1220
København
Danmark
Praktisk information
Indrykket
03-02-2021
Ansøgningsfrist
01-03-2021
Kviknummer
LJA-81665436
Jobtype
Deltid
Kontrakt/Projekt
Kategori
Analyse og information, Forskning og undervisning, Kontor og administration, Politik, kultur og samfund, Strategi og udvikling
Beliggenhed
Gem annonce