Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Docent til VIA University College, Center for Ledelse, Organisation og Samfund

VIA University College

Aarhus, Østjylland

Indrykket
14-01-2019

VIA University College søger en docent med forskningserfaring inden for ledelses- og organisationsforskning. Docenten skal bidrage til centerets forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for især ledelsesområdet, og vedkommende skal være i stand til selvstændigt og innovativt at udvikle ny viden og bringe viden i spil i praksis, grunduddannelser og efter- og videreuddannelser.

 

Ledelse af professionelle, af organisationer og af tværprofessionelle processer udvikles i disse år, blandt andet som følge af nye behov, nye opgaver og et øget politisk fokus, ikke mindst i den offentlige sektor.

Det er Centerets ambition at bidrage til denne udvikling, bl.a. ved at bedrive forskning i og med praksis.

 

Følgende emner vil bl.a. have høj prioritet i de kommende år:

 

 • Faglig ledelse, herunder fx skoleledelse og ledelse af dagtilbud

 • Tværprofessionel ledelse

 • Ledelse af udviklings- og forandringsprocesser

 • Ledelses- og styrings-paradigmer

 • Ledelse og organisation

 

 

Vi søger derfor en fagligt højt kvalificeret forsker med erfaring inden for et eller flere af disse områder. Vi vægter erfaring med både teoretisk og empirisk forskning højt, ligesom erfaring med eller interesse for anvendelses- og praksisrettet forskning også er væsentlig. Erfaring med undervisning, herunder undervisning inden for efter- og videreuddannelse, er en fordel.

 

Dine arbejdsopgaver

Vi forventer, at du som docent er i stand til at:

 

 • styrke forskningsmiljøet på VIA inden for ledelses- og organisationsforskning

 • levere afgørende bidrag til udviklingen af professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelse i VIA  samt levere undervisning på disse uddannelser

 • udvikle VIAs samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (nationalt og internationalt) og andre videnpartnere, som kan understøtte erhverv og professioner samt relevante forskningsmiljøer.

 

 

Som docent i VIA vil du som en del af dine arbejdsopgaver skulle:

 

 • initiere, iværksætte og gennemføre forskningsprojekter i samarbejde med andre forskningsaktive medarbejdere i VIA

 • initiere, iværksætte og gennemføre forskningsprojekter i samarbejde med relevante eksterne parter fra f.eks. region, kommuner og universiteter og bidrage til at rejse ekstern finansiering

 • lede og kvalitetssikre forskningsprojekter og være ansvarlig for en projektportefølje og tilhørende leverancer

 • sikre, at forskningsviden sættes i spil i forhold til uddannelse og profession og herved bidrage til udviklingen af uddannelsen

 • medvirke til at udvikle stærke forskernetværk nationalt og internationalt

 • undervise studerende.

 

 

Dine kompetencer

Vi forventer, at du har:

 

 • forskningskompetence på ph.d.-niveau og erfaring inden for praksisrelevant og anvendt forskning

 • fokumenteret anvendelsesorienteret viden, herunder såvel teoretisk som praktisk indsigt på højt niveau om ledelse og organisationer

 • erfaring med forskningsledelse

 • erfaring med forskningsprojekter, der skaber samspil mellem forskning og praksisudvikling

 • erfaring med projektledelse af forsknings- og udviklingsprojekter, herunder erfaring med at søge ekstern finansiering

 • erfaring med deltagelse i relevante nationale og internationale netværk

 • engagement i at bidrage til forskningsbaseret praksisudvikling i tæt samspil med praksis

 • erfaring med projektudvikling med interne og eksterne partnere, herunder at bidrage til at sikre ekstern finansiering

 • erfaring med og et stærkt engagement i forskningsformidling

 • vision om at skabe forskningsresultater i tæt kontakt med interessenter fra både professionsuddannelser og aftagermiljøer.

 

 

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomst.

 

Stillingen som docent er tidsbegrænset i 6 år med mulighed for forlængelse. Stillingen som docent er uden højeste arbejdstid.

 

Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse af det eksterne bedømmelsesudvalg, der nedsættes i forbindelse med besættelse af stillingen. Du kan læse mere om ansættelsesproceduren i bekendtgørelse BEK nr.1227 af 23/10/2018, som bl.a. omhandler docentbedømmelse af undervisere ved professionshøjskoler.

 

Ansættelsen er tillige omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole BEK nr. 1065 af 04/07/2016.

 

Se venligst link til bekendtgørelse om stillingsstruktur:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358

 

og link til bekendtgørelse om lektorkvalificering:

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203627

 

Er du interesseret?

Vil du vide mere om stillingen eller ansættelsesproceduren, er du velkommen til at kontakte forsknings- og udviklingschef Gitte Sommer Harrits, GISH@via.dk.

 

Ønsker du at søge stillingen vedhæft da følgende materialer til din ansøgning:

 

 • CV indeholdende dokumentation for uddannelse og forskning samt erhvervs- og undervisningsmæssig erfaring

 • Publikationsliste inkl. tre udvalgte publikationer, som du ønsker inddraget i bedømmelsen. Disse tre publikationer bør fremgå tydeligt på side 1 på publikationslisten i prioriteret rækkefølge

 • Ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalget vil inddrage disse tre publikationer og deres indbyrdes prioritering i bedømmelsen.

 

 

Publikationerne vedhæftes så vidt muligt i den elektroniske ansøgning. Er filerne for store, kan de mailes til hr@via.dk eller sendes i fysisk form i fem eksemplarer eller gemt på en USB-nøgle til VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, att. HR.

 

Ansøg stillingen via vores online rekrutteringssystem på www.via.dk/job.

 

Vi skal have din ansøgning senest mandag 18. februar 2019.

 

Efter den faglige bedømmelse afholdes ansættelsessamtaler med udvalgte og kvalificerede kandidater. Vi forventer at afholde 1. ansættelsessamtale i uge 21 og 2. ansættelsessamtale i uge 22 2019.

 

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2019 eller efter aftale med kandidaten.

 

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link:

http://www.via.dk/da/om-via/job/personoplysninger

 

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

 

Læs mere om VIA University College på www.via.dk

Del dette job

Kontakt

VIA University College

Adresse 1
Hedeager 2
8200 Aarhus N
Danmark
Adresse 2
Hedeager 2
8200 Aarhus N
Danmark
Praktisk information
Oprettet
14-01-2019
Udløber
18-02-2019
Kviknummer
LJA-69649894
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Ledelse
Ansøg nu
Job i virksomheden
Lignende job

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

Del dette job

Virksomhedsinformation

VIA University College

Adresse
Hedeager 2
8200
Aarhus N
Danmark
Praktisk information
Indrykket
14-01-2019
Ansøgningsfrist
18-02-2019
Kviknummer
LJA-69649894
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Ledelse
Beliggenhed