Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Direktør for Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Grønlands Selvstyre, Departementet for Sundhed

Indrykket
18-06-2020

Har du lyst til at lede Det Grønlandske Sundhedsvæsen, og er du en person, som kan motivere og kan få tingene ført ud i livet? Så er du måske vores nye leder.

Departementet for Sundhed søger en ny direktør for Det Grønlandske Sundhedsvæsen med start den 1. oktober 2020 eller hurtigst muligt derefter.

Sundhedsvæsenets direktør varetager sammen med chefsygeplejersken og cheflægen i Sundhedsledelsen det overordnede ansvar for det samlede sundhedsvæsens opgaveløsning, drift, udvikling, koordinering og økonomi. Du refererer direkte til Departementschefen i Departementet for Sundhed.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen driver Landshospitalet, Dronning Ingrids Hospital i Nuuk), 4 regionssygehuse, 12 sundhedscentre samt 55 sundhedsstationer/bygdekonsultationer i hele Grønland. Der er samlet ansat ca. 1600 personer som løser sundhedsopgaven på 72 forskellige matrikler. Sundhedsvæsenet har et samlet årligt budget på ca. 1,5 mia. kr.

Sundhedsvæsnet er opdelt i 5 Sundhedsregioner, 9 Kliniske Områder og 7 Stabsfunktioner hver med selvstændige ledelser der har reference til Sundhedsledelsen.

Der pågår for tiden et arbejde for at sikre en mere entydig organisering af ansvarsforholdene i hele sundhedssektoren. Der arbejdes på en struktur, hvor sundhedsvæsenet fokuserer på driften og Departementet for Sundhed varetager den overordnede planlægning og politisk betjening. Dette arbejde forløber sideløbende med den af Naalakkersuisut nedsatte Sundhedskommission.

 

Ansvarsområder

Direktøren for Det Grønlandske Sundhedsvæsen har blandt andet ansvaret for:

 • At styrke og fortsat udvikle en kultur og en praksis, hvor patienten sættes først og inddrages på forskellige niveauer

 • At kommunikere Det Grønlandske Sundhedsvæsens strategi, mål og resultater, samt de værdier sundhedsvæsenet bygger på

 • Sammen med den øvrige ledelse, at sikre en løbende opfølgning og udvikling af kvalitet, service og aktivitet herunder at være tydelig om retning og prioriteringer, når det er nødvendigt.

 • Sundhedsvæsenets driftsbudget og sikre, at planer, budgetter og fastlagte mål og resultater opfyldes inden for den givne økonomiske ramme.

 • At sikre at sundhedsvæsenet er en attraktiv arbejdsplads som har fokus på et godt arbejdsmiljø og kompetenceudvikling

 • At repræsentere sundhedsvæsenet i forhold til centrale myndigheder og samarbejdsparter i ind og udland.

 • Sundhedsvæsenets implementering af Steno Diabetes Center Grønland samt flere bygge- og anlægsprojekter.

 

Personlighed og erfaring

Vi forventer, at du har erfaring med ledelse på et strategisk niveau, erfaring med sundhedsvæsenets opgaver og har erfaring med at arbejde tæt på det politiske system. Du har en relevant akademisk baggrund eller tilsvarende, gerne med efteruddannelse i ledelse og i andre for stillingen relevante fagområder. Der vil blive lagt vægt på, at du har en stor personlig autoritet, er en stærk kommunikator og relationsskaber. Du har en åben, engagerende og motiverende lederadfærd, med evne til at udvikle og flytte organisationen gennem dialog og medinddragelse. Der vil blive lagt vægt på ansøgeres sproglige kompetencer i grønlandsk, dansk og engelsk samt kendskab til den grønlandske kultur og det grønlandske samfund. Disse kompetencer vægtes sammen med de øvrige krav til faglige og ledelsesmæssige kompetencer.

 

Du bør besidde evnen til at:

 • Motivere og inspirere en stor ledelsesgruppe og skabe en positiv og innovativ atmosfære og opmuntre andre til at forfølge de foreliggende mål.

 • Skabe resultater på baggrund af et godt samarbejde i et komplekst politisk og administrativt krydspres.

 • Møde mennesker på en ubesværet facon og motivere dem til at afsøge nye muligheder og til at opnå høje standarder.

 • Være proaktiv og energisk i arbejdssituationen, søge at få tingene gjort og på samme tid kunne håndtere en bred vifte af opgaver.

 • Have interesse i udviklingen af det grønlandske samfund med fokus på kompetenceopbygning.

 • Sidst men ikke mindst skal du besidde en udpræget loyalitet og troværdighed i samspillet med både det politiske system og dine ledelseskollegaer.

 

Stillingen er en åremålsansættelse på 4 år med mulighed for forlængelse.

 

Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 39/40.

 

Lønnen med faste løndele i LR 39 udgør pr. 1. april 2020 månedligt Kr. 80.363,- og årligt Kr. 964.357,-

 

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

 

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

 

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Ansøgning og kontakt

Der er ansøgningsfrist d. 17. juli 2020. Første ansættelsessamtale forventes gennemført i august måned (uge 32). Anden ansættelsessamtale forventes gennemført uge 33.

Ansøgningen vedlægges CV, relevante uddannelsesbeviser samt kontaktinformationer på tre referencepersoner.

Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om jobbet ved henvendelse til Departementschef Tine Pars på telefon +299 34 66 25 eller på mail tine@nanoq.gl. I øvrigt henvises til hjemmesiden www.peqqik.gl og http://sundhedd4info/D4Doc/Book/DSIDdokument.asp?DokID=27053&sText=organisationsplan

Udvalgte kandidater kan påregne at gennemgå en personprofilanalyse mellem 1. og 2. samtale.

 

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke Send ansøgning.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Grønlands Selvstyre, Departementet for Sundhed

Adresse 1
Postboks 1160
3900 Nuuk
Danmark
Praktisk information
Oprettet
18-06-2020
Udløber
17-07-2020
Kviknummer
LJA-80493661
Jobtype
Fuldtid
Kontrakt/Projekt
Arbejdsområde
Ledelse, Politik, kultur og samfund, Strategi og udvikling
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Grønlands Selvstyre, Departementet for Sundhed

Adresse
Postboks 1160
3900
Nuuk
Grønland
Praktisk information
Indrykket
18-06-2020
Ansøgningsfrist
17-07-2020
Kviknummer
LJA-80493661
Jobtype
Fuldtid
Kontrakt/Projekt
Kategori
Ledelse, Politik, kultur og samfund, Strategi og udvikling
Beliggenhed