|   
Gem annonce

Departementschef til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Nuuk

Indrykket
27-04-2020

Grønlands Selvstyre søger en erfaren leder til stillingen som departementschef i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Tiltrædelsesdato: 1. september 2020 eller efter aftale.

Departementet er organiseret i seks afdelinger; Fiskeriafdeling, Fangst- og Jagt afdeling; Juridisk og Økonomisk Planlægningskontor; Afdeling for Økonomi, Administration, HR og Erhvervsstøtte; Landbrug, Veterinær og Fødevaremyndighed og Grønlandsk Fiskerilicenskontrol (GFLK).

GFLK er et selvstændigt myndighedsområde (Styrelse) i Selvstyrets centraladministration, hvor ledelsen af GFLK har direkte reference til Departementschefen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. I Grønlands Fiskerilicenskontrol er der blandt andet følgende grupper; fiskeriobservatører, Landingskontrollører, jagt- og fiskeribetjente. Der er i alt ca. 52 ansatte i Departementet og 56 ansatte i GFLK.

Ansvarsområder

Departementschefens hovedopgaver er at sikre højt kvalificeret rådgivning af Naalakkersuisoq for området og betjening af Naalakkersuisut inden for Departementets ansvarsområder. Departementschefen skal sammen med ledergruppen i departementet og GFLK varetage den daglige administrative ledelse af departementet. Departementschefen vil ligeledes sammen med departementschefgruppen være en del af topledelsen af Selvstyrets Centraladministration.

Departementschefen har i øvrigt ansvaret for

 • Rådgivning af den politiske ledelse og af departementschefen fra Formandens Departement

 • Udarbejdelse af solide beslutningsgrundlag for den politiske ledelse og implementering af politiske beslutninger

 • Koordinering af departementets og dets enheders opgaveløsning i forhold til andre departementer, styrelser og institutioner og virksomheder

 • Implementering af generelle administrative retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav

 • Ledelsen af departementet, herunder;

 • Organisations- og personaleudvikling og etablering af klare kommunikations- og referenceforhold

 • Sikring af IT systemer herunder fremadrettet indførelse af digitaliseringsløsninger til gavn for borgerne

 • Aktivitetsplanlægning, gode faglige udviklings og effektiviseringsmuligheder og ressourceanvendelse

 • At forvaltningen sker i overensstemmelse med gældende love og regler

 • Desuden skal departementschefen igangsætte og følge op på initiativer fra Formandens Departement.

 

Kompetence

Departementschefen har under de rammer, som besluttes af Naalakkersuisut eller medlemmet af Naalakkersuisut og under hensyntagen til koordinering af departementernes arbejde kompetence til at træffe beslutninger:

 • Om implementering af politiske målsætninger og retningslinjer

 • Om ledelse, drift og udvikling af ansvarsområdet

 

Kvalifikationer

Der vil ved besættelsen af stillingen blive lagt vægt på følgende:

 • Ledelseserfaring og gode lederegenskaber

 • Er dobbeltsproget grønlandsk/dansk samt behersker engelsk på højt niveau

 • Har erfaring med og forståelse for politiske beslutningsprocesser

 • Relevant videregående uddannelse

 • Faglig erfaring inden for departementets ansvarsområder herunder et bredt kendskab til og indsigt i samfundsforholdene

 • Gode samarbejdsevner, er udadvendt, fleksibel og målorienteret, analytisk sans og kan bevare overblik under pressede situationer

 

Referenceforhold

Departementschefen refererer til Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug i spørgsmål vedrørende udmøntningen af Naalakkersuisuts politiske målsætninger inden for departementets område samt den faglige forvaltning og drift af departementet. I spørgsmål vedrørende koordinering af departementets opgaveløsning i forhold til andre departementer, og i spørgsmål vedrørende opfølgningen på generelle administrative målsætninger, retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav m.v. refererer departementschefen til departementschefen fra Formandens Departement.

Ansættelsesvilkår:

Stillingen ønskes besat 1. september 2020 eller efter aftale.

Stillingen er for tiden klassificeret svarende til den grønlandske lønramme 39/40.

Lønnen i (LR 39) udgør med faste løndele: 1. april 2017 kr. 72.767.37 pr. md. og årligt kr. 873.200. Hertil kommer pensionsbidrag og evt. åremålstillæg.

Stillingen vil blive søgt besat på åremålsvilkår.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslov for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår i henhold til IMAK klassificeringsaftale på området.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat, og at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse. Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger og ansøgningsfrist m.m.

Organisationsplan og beskrivelse af departementets opgaver m.m. kan ses på www.naalakkersuisut.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke Send ansøgning.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til departementschef i Formandens Departement Hans Peder Barlach Christensen på telefon +299 34 66 30 eller mail: hape@nanoq.gl.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.

Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2.500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job Vi modtager ikke ansøgninger via E-mail.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Adresse 1
Imaneq 1A
3900 Nuuk
Danmark
Web
Praktisk information
Oprettet
27-04-2020
Udløber
27-05-2020
Kviknummer
LJA-80169816
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Akademisk arbejde, Ledelse, Politik, kultur og samfund, Strategi og udvikling
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Adresse
Imaneq 1A
3900
Nuuk
Grønland
Praktisk information
Indrykket
27-04-2020
Ansøgningsfrist
27-05-2020
Kviknummer
LJA-80169816
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Akademisk arbejde, Ledelse, Politik, kultur og samfund, Strategi og udvikling
Beliggenhed
Gem annonce
   |