Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Dekan til Roskilde Universitets Institut for Mennesker og Teknologi

Roskilde Universitet

Roskilde, Midtsjælland

Indrykket
13-10-2020

Roskilde Universitet søger en ny dekan til Institut for Mennesker og Teknologi. Dekanen skal være med til at udvikle universitetets største og bredeste institut fagligt og organisatorisk og styrke universitetet som helhed som et foregangsuniversitet inden for tværvidenskabelig forskning og uddannelse i samspil med det omgivende samfund.

 

Om Institut for Mennesker og Teknologi

Institut for Mennesker og Teknologis forsknings- og uddannelsesprofil omfatter human-, samfunds-, sundheds-, og it-videnskabelige samt planlægnings-, interventions-, og designorienterede fagområder.

 

Instituttet er orienteret mod at udvikle bæredygtige løsninger, benytte eksperimenterende tilgange og understøtte menneskers aktive engagement.

 

Instituttet har omkring 200 medarbejdere (årsværk) og en omsætning på ca. 150 mio. kr. i 2020.

 

Om Roskilde Universitet

Roskilde Universitet blev oprettet i 1972 og er organiseret omkring fire institutter, der ud over Institut for Mennesker og Teknologi tæller Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Institut for Humanvidenskab og Kommunikation og Institut for Naturvidenskab og Miljø. Inden for universitetets fagområder bedriver RUC forskning og udbyder forskningsbaserede uddannelser til højeste internationale niveau, med det formål at flytte og udvikle samfundet i en mere bæredygtig retning i tæt samspil med det omgivende samfund, både regionalt, nationalt og internationalt. Roskilde Universitet blev sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på. Den tværfaglige tilgang dyrkes i universitetets pædagogiske værdigrundlag og forskningsstrategiske ambitioner. Det er Roskilde Universitets vision at være blandt de foretrukne europæiske universiteter inden for tværfaglig vidensskabelse og bidrage til forskningsbaseret bæredygtig forandring.

 

Du kan læse mere om organiseringen af Roskilde Universitet her:  https://ruc.dk/organisation-pa-roskilde-universitet

 

Ansvarsområder og opgaver

Dekanen refererer til rektor og er medlem af Universitetsledelsen, som består af rektor, prorektor, universitetsdirektøren og de fire dekaner. I kraft af positionen som dekan er der et særligt strategisk ansvar for at styrke samarbejde og udvikling på tværs af universitetet.

 

Dekanen har også et særligt ansvar for at repræsentere instituttets fagområder eksternt, f.eks. på nationale dekanmøder og i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

 

Dekanen skal i samarbejde med instituttets øvrige ledelse sikre implementering af universitetets og instituttets strategier og derigennem bidrage til udviklingen af instituttets position nationalt og internationalt.

 

Dekanen varetager instituttets daglige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Dekanen skal sikre kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning. Rammerne for forskningsmiljøerne på instituttet understøttes af dekanen og der lægges vægt på profilering af instituttets forskningsstyrker, højt publiceringsniveau, internationalisering, tværfagligt samarbejde og ekstern finansiering.

 

Instituttets behov skal afspejles i den lokale ledelse, og dekanens ansvar er at være med til løbende at udvikle den lokale ledelse. Dekanen skal derudover kunne lede engagerede og travle selvledende medarbejdere, hvis daglige trivsel er central. Dekanen skal være synlig udadtil og retningssættende indadtil.

 

Dekanens hovedopgaver vil i forlængelse af ovenstående bestå i:

 • at udvikle instituttets forsknings-, undervisnings- og formidlingsstrategier samt relationer til omverdenen, herunder undervisnings- og forskningssamarbejder med relevante partnere i ind- og udland samt fundraising og strategiske partnerskaber

 • at sikre gode rammer for instituttets forskningsaktiviteter ud fra universitetets overordnede vision, herunder håndtere balancegangen mellem behovet for strategisk udvikling af stærke, samlede forskningsmiljøer på den ene side, og sikring af de videnskabelige medarbejderes forskningsfrihed og brede faglige kompetencer på den anden

 • at skabe høj kvalitet, fremdrift og sammenhæng i instituttets undervisning og uddannelser, således at nye studerende tiltrækkes

 • at sikre en ansvarlig og retvisende budgettering af instituttets ressourcer.

 • at udøve synlig og dialogbaseret personaleledelse med fokus på instituttet som en attraktiv arbejdsplads

 • at bidrage til samarbejdet blandt de forskellige enheder på RUC og til RUCs samlede udvikling, således at det tværfaglige samarbejde styrkes

 

Kvalifikationer og kompetencer

Roskilde Universitet lægger vægt på, at den nye dekan har følgende faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer og kompetencer (i ikke prioriteret rækkefølge):

 • Er anerkendt forsker på internationalt niveau inden for et eller flere af instituttets fagområder og med indsigt i universitetssektoren.

 • Har erfaring med at udvikle stærke akademiske miljøer og med forskningsledelse på højt niveau

 • Har lyst til at tænke nyt og med engagement bidrage til Roskilde Universitets videre udvikling som et attraktivt, konkurrencedygtigt, internationalt orienteret forsknings- og uddannelses miljø

 • Er visionær og handlekraftig

 • Har personlig integritet, gode samarbejds- og kommunikationsevner (dansk/nordisk sprog og engelsk) samt evne til at skabe engagement og motivation hos medarbejdere og samarbejdspartnere

 • Har betydelig erfaring med personaleledelse, besidder en strategisk og visionær ledelsesform og kan indgå i den tværfaglige ledelse på universitetet  

 

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker som en åremålsansættelse med en ansættelsesperiode på fem år med mulighed for tre års administrativ forlængelse. Du ansættes i henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC, protokollat om ansættelse af dekaner og institutledere, hvori det er fastsat, at lønnen tager udgangspunkt i en basisløn, åremålstillæg, kvalifikationstillæg og pensionsbidrag. Den samlede løn inkl. pension og åremålstillæg udgør ca. 1.050.000 kr.

 

Proces

Ansøgningen sendes til Roskilde Universitet via linket i stillingsopslaget.

 

Ansøgningen skal omfatte indeholde:

 • Ansøgning med din motivation samt vision for instituttet og hvordan du kan bidrage til Roskilde Universitets udvikling i de kommende år.

 • CV

 • Publikationsliste

 • Redegørelse for erfaringer med undervisning og uddannelse samt forskningsledelse.

 • Kandidat- og ph.d.-beviser

 

Ansøgningsfristen udløber den 15. november 2020.

 

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.

 

Vi forventer at afholde samtaler i uge 48 og gør opmærksom på, at der på anvendt personlighedstest i forbindelse med rekrutteringen. Proceduren for ansættelsen er tilrettelagt i overensstemmelse med universitetets vedtægter, hvilket bl.a. indebærer, at der er nedsat et rådgivende ansættelsesudvalg, som deltager i ansættelsessamtalerne

 

Roskilde Universitet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

 

Forventet tiltrædelse er den 1. februar 2021 eller snarest derefter.

 

Mere information

Mere information om Institut Mennesker og Teknologi kan findes på:

https://ruc.dk/institut-mennesker-og-teknologi

 

Du er velkommen til at kontakte rektor Hanne Leth Andersen på telefon 27 78 28 38 for mere information om stillingen.

 

Ansøgningsfrist

15-11-2020

 

Afdeling

Institut for Mennesker og Teknologi

 

Stillingskategori

Videnskabelig personale (VIP)

 

Kontakt os

Hanne Leth Andersen

Rektor

27782838

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Roskilde Universitet

Adresse 1
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Danmark
Praktisk information
Oprettet
13-10-2020
Udløber
15-11-2020
Kviknummer
LJA-81266875
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Akademisk arbejde, Forskning og undervisning, Ledelse, Strategi og udvikling
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Roskilde Universitet

Adresse
Universitetsvej 1
4000
Roskilde
Danmark
Praktisk information
Indrykket
13-10-2020
Ansøgningsfrist
15-11-2020
Kviknummer
LJA-81266875
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Akademisk arbejde, Forskning og undervisning, Ledelse, Strategi og udvikling
Beliggenhed