Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Dekan for Samfundsvidenskab

Roskilde Universitet

Roskilde, Midtsjælland

Indrykket
06-07-2022

Har du en vision for fremtidens banebrydende samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk forskning og uddannelse? så er du måske vores kommende dekan.

Roskilde Universitet søger en dekan til Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv (ISE). ISE er et markant samfundsvidenskabeligt institut, og dekanen skal stå i spidsen for missionen om at producere nyskabende samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk forskning og uddannelse og derigennem skabe samfundsmæssige forandringer. Instituttet har netop vedtaget sin strategiplan for 2025 som led i universitets overordnede strategi Interconnected 2030, som blandt andet sætter ambitionen om at etablere strategiske alliancer på nationalt og internationalt plan med organisationer og virksomheder og styrke uddannelses- og vidensniveauet i Region Sjælland.

Instituttet er et tværfagligt, internationalt orienteret institut, der beskæftiger alle samfundsvidenskabelige faggrupper. Instituttet har omkring 200 medarbejdere organiseret i 11 forskningsgrupper og et institutsekretariat og har en omsætning på over 100 mio. kr. i 2022.

ISEs samfundsmæssige impact skabes gennem forskningssamarbejder med danske og internationale administrative systemer på lokalt, regionalt og nationalt niveau, organisationer, sundhedssystemer, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder, funderet på et grundlag af forskning af højeste kvalitet og en stadig stigende succes ved hjemtag af større forskningsbevillinger. Vi skaber ligeledes forandringer i praksis ved at uddanne kompetente og ambitiøse samfundsvidenskabelige kandidater, der bidrager med løsninger på de store samfundsudfordringer gennem deres virke i den offentlige, private og civile sektor.

Ansvarsområder og opgaver

Som samfundsvidenskabelig dekan og leder af Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv skal du have visioner for at udvikle fremtidens tværfaglige samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske forskningsmiljøer på ISE og understøtte instituttets bidrag til attraktive og tværfaglige uddannelser på Roskilde Universitet.

Dekanen refererer til rektor og er medlem af universitetsledelsen, som består af rektor, prorektor, universitetsdirektøren og universitetets fire dekaner. Dekanen har et særligt strategisk ansvar for at styrke samarbejde og udvikling på tværs af universitetet.

Som dekan har du også et særligt ansvar for at repræsentere instituttets fagområder eksternt, fx på nationale dekanmøder, i forhold til eksterne nationale og internationale samarbejdspartnere og som led i universitetets regionale udviklingsaktiviteter.

Dekanen skal sikre kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning. Dekanen har ansvaret for rammerne for forskningsmiljøerne på instituttet, herunder at profilere instituttets forskningsstyrker samt sikre fortsat højt publiceringsniveau, internationalisering, tværfagligt samarbejde og ekstern finansiering. Roskilde Universitet arbejder med en styrkelse af forskningsledelsen på institutterne, hvilket bliver et fokus for dit arbejde de kommende år.

Institutledelsen består udover dekanen af en prodekan for uddannelse og en sekretariatsleder. Du skal sammen med den øvrige institutledelse sikre udvikling og implementering af universitetets og instituttets strategier og derigennem bidrage til instituttets position nationalt og internationalt.

Instituttets behov skal afspejles i institutledelsen, og det er dekanens ansvar at være med til løbende at udvikle ledelsen af instituttets forskningsmiljøer og uddannelser. Dekanen skal derudover lede engagerede og travle selvledende medarbejdere, hvis daglige trivsel er central. Du skal som dekan være synlig udadtil og retningssættende indadtil.

Dekanens hovedopgaver vil bestå i følgende:

 • Overordnet ansvar for udvikling af instituttets forsknings-, uddannelses- og formidlingsstrategier
 • Udvikling af relationer til omverdenen, herunder uddannelses- og forskningssamarbejder med relevante partnere i ind- og udland samt fundraising og strategiske partnerskaber
 • Gode rammer for instituttets forskningsaktiviteter ud fra universitetets overordnede vision. Herunder at håndtere balancegangen mellem behovet for strategisk udvikling af stærke, samlede forskningsmiljøer på den ene side, og sikring af de videnskabelige medarbejderes forskningsfrihed og brede faglige kompetencer på den anden
 • Høj kvalitet, fremdrift og sammenhæng i instituttets undervisning og uddannelser, så nye studerende tiltrækkes og fastholdes
 • Ansvarlig og retvisende budgettering af instituttets ressourcer
 • Synlig og dialogbaseret personaleledelse med fokus på instituttet som en attraktiv arbejdsplads
 • Bidrag til det interne samarbejde på instituttet, samarbejdet mellem de forskellige enheder på Roskilde Universitet og til universitets samlede udvikling, så det tværfaglige samarbejde styrkes.

Kvalifikationer og kompetencer

Roskilde Universitet lægger vægt på, at dekanen:

er en anerkendt forsker på internationalt niveau inden for et eller flere af instituttets fagområder og med indsigt i universitetssektoren

har erfaring med at udvikle stærke akademiske miljøer og bedrive forskningsledelse på højt niveau

har lyst til at tænke nyt og bidrage til Roskilde Universitets videre udvikling som et attraktivt, konkurrencedygtigt og internationalt orienteret forsknings- og uddannelsesmiljø

er visionær, nysgerrig og handlekraftig

har personlig integritet, gode samarbejds- og kommunikationsevner (dansk/nordisk sprog og engelsk) og formår at skabe engagement og motivation hos medarbejdere og samarbejdspartnere

har betydelig erfaring med personaleledelse, har en strategisk og visionær ledelsesstil og kan indgå i den tværfaglige ledelse på universitetet med et blik for universitetets helhed.  

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker som en åremålsansættelse med en ansættelsesperiode på fem år med mulighed for tre års forlængelse. Du ansættes i henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC, protokollat om ansættelse af dekaner og institutledere, hvori det er fastsat, at lønnen tager udgangspunkt i en basisløn, kvalifikationstillæg, åremålstillæg og pensionsbidrag.

Den samlede løn inkl. pension og åremålstillæg udgør ca. 1.100.000 kr.

Proces

Ansøgningen sendes til Roskilde Universitet via linket i stillingsopslaget. Ansøgningen skal indeholde:

 • Ansøgning med din motivation og vision for instituttet, og hvordan du kan bidrage til Roskilde Universitets udvikling i de kommende år (max 2 til 3 sider)
 • CV
 • Publikationsliste
 • Redegørelse for erfaringer med undervisning og uddannelse samt forskningsledelse
 • Kandidat- og ph.d. beviser

Ansøgningsfristen er søndag den 14. august 2022

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 35. Kandidaterne skal være indstillet på et eventuelt testforløb i forbindelse med rekrutteringen. Proceduren for ansættelsen er tilrettelagt i overensstemmelse med universitetets vedtægter, hvilket bl.a. indebærer, at der er nedsat et rådgivende ansættelsesudvalg, som deltager i ansættelsessamtalerne.

Roskilde Universitet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Forventet tiltrædelse er den 1. december 2022 eller snarest derefter.

Mere information

Du er velkommen til at kontakte rektor Hanne Leth Andersen på telefon 27 78 28 38 for mere information om stillingen.

Du kan læse mere om vores forskningsresultater, uddannelser, strategiske indsatser og organiseringen af Roskilde Universitet her: Om Roskilde Universitet | Roskilde Universitet (ruc.dk)

Mere information om Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv kan findes her: Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv | Roskilde Universitet (ruc.dk)

Om Roskilde Universitet

Roskilde Universitet blev sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på. Den tværfaglige tilgang dyrkes i universitetets pædagogiske værdigrundlag og forskningsstrategiske ambitioner. Det er Roskilde Universitets vision at være blandt de foretrukne europæiske universiteter inden for tværfaglig videnskabelse og bidrage til forskningsbaseret bæredygtig forandring.

Roskilde Universitet vil på den baggrund udvikle bæredygtige løsninger samt benytte eksperimenterende tilgange med det formål, at flytte og udvikle samfundet i en mere bæredygtig retning i tæt samspil med det omgivende samfund både regionalt, nationalt og internationalt. Roskilde Universitet vil være et foregangsuniversitet inden for tværfaglig forskning og uddannelse i samspil med det omgivende samfund.

Roskilde Universitet er organiseret omkring fire institutter, der ud over Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv tæller Institut for Mennesker og Teknologi, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab og Institut for Naturvidenskab og Miljø.

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Roskilde Universitet

Adresse 1
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Danmark
Praktisk information
Oprettet
06-07-2022
Udløber
14-08-2022
Kviknummer
LJA-83799631
Jobtype
Fuldtid
Kontrakt/Projekt
Arbejdsområde
Forskning og undervisning, Politik, kultur og samfund
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Roskilde Universitet

Adresse
Universitetsvej 1
4000
Roskilde
Danmark
Praktisk information
Indrykket
06-07-2022
Ansøgningsfrist
14-08-2022
Kviknummer
LJA-83799631
Jobtype
Fuldtid
Kontrakt/Projekt
Kategori
Forskning og undervisning, Politik, kultur og samfund
Beliggenhed