Gem annonce

Chefjurist (chefkonsulent) til Borgercenter Børn og Unge

Københavns Kommune, Socialforvaltningen

København, Storkøbenhavn

Indrykket
19-07-2019

Landets største socialforvaltning går foran på det specialiserede børne- og ungeområde. Vi arbejder målrettet på at udvikle nye løsninger og metoder for at understøtte arbejdet med udsatte børn, unge og familier i København. Løsninger, der er præget af et højt juridisk og socialfagligt videns- og ambitionsniveau.

 

Chefjuristens opgaver og ansvar

Chefkonsulenten får det faglige og koordinerende ansvar for de juridiske opgaver på myndighedsområdet i Borgercenter Børn og Unge (BBU).

 

Opgaverne er mangfoldige og består bl.a. af

  • Juridisk rådgivning og sparring for chefer, ledere og medarbejdere i BBU med fokus på serviceloven, forvaltningsloven, retssikkerhedsloven og implementering af ny lovgivning

  • Udvikling af kvaliteten i sagsbehandlingspraksis med fokus på borgernes retssikkerhed samt socialfaglige og økonomiske hensyn

  • Koordinering af og varetagelse af ledelsestilsyn på myndighedsområdet, redegørelser og klagesagsbesvarelser i særligt komplicerede sager til borgmesteren, socialudvalget og direktionen

  • Koordinering af og besvarelser af bestillinger fra Københavns Kommunes borgerrådgiver

  • Kontakt til Ankestyrelsen og Socialstyrelsen i juridiske spørgsmål

  • Undervisning af bl.a. afdelingsledere, faglige koordinatorer og sagsbehandlere i de fem børnefamilieenheder

 

Din profil

Vi søger en chefkonsulent med juridisk baggrund og solid og dokumenteret erfaring inden for børne- og ungeområdet, fx fra en kommune, fra staten (fx Ankestyrelsen, Socialstyrelsen), fra advokat- eller konsulentbranchen eller lignende.

 

Du skal være fagligt stærk og skal kunne koordinere og drive det juridiske område i borgercentret, samtidig med, at du skal kunne levere selvstændig rådgivning og sagsbehandle i de særligt komplicerede og måske konfliktfyldte sager.

 

Du skal kunne træde i karakter og navigere i en politisk ledet organisation. Du har blik for borgerens perspektiv og retssikkerhed. Du er ambitiøs og har lyst til udvikling og forandring, der skaber endnu højere juridisk kvalitet.

 

Du har erfaring med eller lyst til faglig ledelse. Du har en stor arbejdskapacitet, engagement, gode samarbejdsevner og du er en stærk kommunikator, såvel skriftligt som mundtligt.

 

Borgercenter Børn og Unge hvem er vi?

Borgercenter Børn og Unge har ansvaret for Københavns Kommunes indsats overfor udsatte børn, unge og familier. Borgercenteret har både myndighedsansvaret og ansvaret for drift og udvikling af en lang række forebyggende og opsøgende tilbud samt døgntilbud. Borgercenter Børn og Unge arbejder vedvarende med at styrke myndighedsindsatsen overfor udsatte børn og unge med fokus på kvalitet, systematik og udvikling af styringsredskaber, der understøtter denne udvikling. I hver af borgercenterets fem børnefamilieenheder er der ansat en områdejurist til at understøtte den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen. Chefjuristen varetager den faglige ledelse af områdejuristerne.

 

Du bliver en del af Borgercenter Børn og Unges centrale stab. Staben understøtter de lokale enheder og centre inden for kvalitetsudvikling, strategisk og faglig udvikling, økonomi, HR samt organisationsudvikling. Staben betjener desuden borgercentrets øverste ledelse, direktionen, det politiske niveau og eksterne samarbejdspartnere.

 

Stillingen er forankret i stabsafdelingen Kvalitet & Læring, som har ansvar for den juridiske understøttelse af både myndighed og udfører og har ansvar for den faglige udvikling på områderne: kriminalitet, sundhed, psykiatri, radikalisering, social kontrol og samarbejdet med andre dele af Socialforvaltningen samt andre relevante forvaltninger som fx Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Afdelingen består af 14 medarbejdere (jurister, generalister og socialfaglige konsulenter) og ledes af en stabschef. Du refererer til stabschefen.

 

I staben og i afdelingen arbejder vi sammen på tværs og sammensætter så vidt muligt mindre teams om de konkrete opgaver. Vores opgaver spænder bredt over konkrete juridiske spørgsmål fra vores tilbud og institutioner, besvarelse af spørgsmål fra socialudvalget, implementering af ny lovgivning samt analyser og udviklingsprojekter.

 

Dine løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er til besættelse den 1. oktober 2019.

 

Du får løn efter overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg afhængig af dine kvalifikationer.

 

Læs mere

Vil du vide mere om Socialforvaltningen og Borgercenter Børn og Unge herunder vores vision og målsætninger på Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk/bbu.

 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef Katrine Wilms Binzer på 2526 4160.

 

Sammen med motiveret ansøgning beder vi dig uploade CV, eksamensbeviser og evt. udtalelser.

 

Søg stillingen via nedenstående link senest den 18. august 2019

 

Vi forventer, at holde 1. runde samtaler den 21. og 22. august og 2. runde samtaler den 26. august.

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Del dette job

Kontakt

Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Adresse
Griffenfeldsgade 44
2200 København N
Danmark
Praktisk information
Oprettet
19-07-2019
Udløber
18-08-2019
Kviknummer
LJA-74493619
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Jura, Konsulent og rådgivning, Ledelse
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Adresse
Griffenfeldsgade 44
2200
København N
Danmark
Praktisk information
Indrykket
19-07-2019
Ansøgningsfrist
18-08-2019
Kviknummer
LJA-74493619
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Jura, Konsulent og rådgivning, Ledelse
Beliggenhed
Gem annonce