Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Chef for Rådgivnings- og Rehabiliteringsafdelingen i Veterancentret, Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Veterancentret

Ringsted, Midtsjælland

Indrykket
22-11-2022

Brænder du for at få lov til at være i spidsen for en afdeling, som arbejder målrettet for, at skadede veteraner kan leve et selvstændigt og meningsfuldt liv? Kan du lykkes med at sikre stærke tværfaglige løsninger og medarbejdertrivsel samtidig med, at du holder strategisk fokus og tænker helhedsorienteret?

Så er du måske den rette til at sætte dig i stolen som chef for Rådgivnings- og Rehabiliteringsafdelingen, som er ledig til besættelse.

Om os

Veterancentret er én samlet indgang for støtte til soldater, veteraner og deres familier, og vi arbejder for anerkendelse af deres indsats. Målet er med faglighed og ansvarlighed at styrke mulighederne for, at hver veteran får et selvstændigt og meningsfyldt liv for ham eller hende.

Veterancentret er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse og har i alt 140 medarbejdere. Vi har hovedsæde i Ringsted, som også vil være din faste arbejdsplads, mens de fleste af medarbejderne er placeret på Forsvarets tjenestesteder rundt omkring i Danmark.

Rådgivnings- & Rehabiliteringsafdelingen løfter Veterancentrets socialfaglige opgaver i et tværfagligt samarbejde med Militærpsykologisk Afdeling, Videncentret og Staben i Veterancentret. Den tværfaglige integration mellem alle afdelinger er afgørende for, at Veterancentret kan lykkes med de rette tilbud til livslang støtte til veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse til international mission.

Rådgivnings- & Rehabiliteringsafdelingens socialfaglige opgaver rummer beskæftigelses- og uddannelsesrådgivning, socialrådgivning, støtte til kommuner og regioner, opsøgende rådgivning af socialt udsatte eller meget psykisk sårbare veteraner samt rådgivning, vejledning og støtte, i forbindelse med Internationale Operationer (INTOPS) til børnefamilier, hvis far eller mor er soldat i Forsvaret og støtte til veteranfamilier, hvor deres udsendelse har fået betydning for deres børns trivsel.

Om stillingen

Som chef for Rådgivnings- & Rehabiliteringsafdelingen står du i spidsen for en afdeling med 70 medarbejdere fordelt på fire sektioner: Beskæftigelsesrådgiversektionen & Veterancentrets Pulje, Socialrådgiversektionen, Opsøgende Rådgiversektionen og Familieenheden. Du vil have det direkte ledelsesansvar for fire sektionsledere samt det overordnede ledelsesansvar for alle afdelingens 70 medarbejdere. Grundet medarbejdernes placering på fem veterancentre i landet skal du ledelsesmæssigt kunne trives med både at lede gennem dine sektionsledere og på distancen.

Kendetegnende for Rådgivnings- og Rehabiliteringsafdelingen er, at grænsedragningen mellem sektionernes opgaver er sømløse, idet opgavens karakter til hver en tid er styrende for, hvilke fagligheder der er de bedste til at løse problemstillingerne. Det vil derfor ofte være en eller flere af sektionerne i afdelingen, der bidrager til løsningen, idet opgaven kan have berøring med sociale forhold, beskæftigelse, kontakten til de etablerede tilbud- og familieforhold. Med andre ord - den rigtige indsats sker altid gennem god faglig sparring på tværs af sektionerne i et konstruktivt og anerkendende miljø.

Som chef for Rådgivnings- & Rehabiliteringsafdelingen indgår du i Veterancentrets chefgruppe, som i fællesskab sætter rammer for og træffer beslutninger for centrets strategiske udvikling og arbejde - altid med blik for diversiteten i fagligheder, interessenter og områdets politiske opmærksomhed. Vi forventer, at du i tæt samarbejde med den øvrige chefgruppe er med til at sikre et stærkt tværfagligt arbejde i Veterancentret. En af de mere strategiske udviklingsopgaver, som du forventes at understøtte, er afdelingens påbegyndte arbejde med en systematisk udvikling af effektmålingsdesign af de socialfaglige indsatser.

Du kommer til at lede, udvikle og samarbejde med mange forskellige fagligheder i Veterancentret såvel militært som civilt ansatte. Du skal som afdelingschef skabe rammerne for, at dine medarbejdere kan lykkes med deres opgaveløsning. Det gælder bl.a., at du understøtter den tværfaglige tilgang til opgaveløsningen.

Stillingen kræver, at du kan trives i en omskiftelig hverdag, hvor opgaverne ofte kræver, at du prioriterer og balancerer mellem strategisk udvikling, ressourcestyring, ledelse og sparring med dine nærmeste medarbejdere.

Om dig

Vi forestiller os, at du har en akademisk baggrund. Du har en solid og veldokumenteret erfaring med og viden om at arbejde rehabiliterende fra fx kommuner, regionen eller staten, ligesom vi også gerne ser, at du har kendskab til systematisk evaluering af socialfaglige indsatser.

Du har ledelseserfaring på kontorchef-niveau og meget gerne erfaring med ledelse af ledere og fagprofessionelle.

Du brænder for at udvikle dine medarbejderes kompetencer både ledelsesmæssigt og fagligt, så de kan medvirke til den samlede udvikling af god ledelse og tværfaglighed i Veterancentret.

Du er en chef, der formår at gå forrest og skabe følgeskab, når det kræves, men du har også blik for, hvornår situationerne kræver medarbejderinddragelse, og hvornår du går bagved og spiller dine medarbejdere gode.

Du har stærke kommunikative egenskaber og forstår at kommunikere tydeligt på skrift og tale og kan i den sammenhæng formidle komplekse forhold, så det både kan forstås i en faglig kontekst, men også for samarbejdspartnere, der ikke har socialfaglig indsigt, fx til politisk niveau, Forsvaret, frivillige aktører osv.

Du evner at netværke og samarbejde samt sikrer, at dine medarbejdere også prioriterer tværgående samarbejde omkring opgaveløsningen.

Som chef har du helhedssyn og formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med politiske beslutningsprocesser, da Veterancentret ofte skal bidrage med ministersvar.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten.

Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, ligesom at der er mulighed for, at ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37. Ansøgningen stiles til dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Dit daglige arbejdssted er Ringsted.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske test i henhold til Forsvarets krav.

Som ansat i Forsvarsministeriets ministerområde er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fg. chef for Veterancentret Jannik T. Andersen på tlf. 7216 3202.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Julie Søgaard Grevsen på tlf. 7281 9358.

Ansøgningsfristen er den 27. november 2022.

Samtaler forventes afholdt i uge 49. Efter 1. samtalerunde vil der udvælges kandidater til test forud for en eventuel 2. samtale.

Stillingen er ledig til besættelse fra den 1. januar 2023 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket og vedhæfte CV, ansøgning og uddannelsesbevis. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Veterancentret (VETC)

Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systematisk indsats rettet mod alle veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Ud over de proaktive indsatser kan alle veteraner og pårørende få støtte fra psykologer og socialrådgivere, hvis behovet er relateret til udsendelse. Vi koordinerer indsatser med interne og eksterne aktører på området. Opgaverne omfatter bl.a. produktion og formidling af viden om veteraner og deres forhold, socialområdet, rehabiliteringsområdet, det militærpsykologiske område, klinisk behandling og koordination af veteranområdets initiativer.

Du kan læse mere om Veterancentrets arbejde på vores hjemmeside, Veterancentret.dk.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk  

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Veterancentret

Adresse 1
Veterancentret, Garnisonen 1
4100 Ringsted
Danmark
Praktisk information
Oprettet
22-11-2022
Udløber
27-11-2022
Kviknummer
LJA-84272586
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Konsulent og rådgivning, Ledelse, Politik, kultur og samfund
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Veterancentret

Adresse
Veterancentret, Garnisonen 1
4100
Ringsted
Danmark
Praktisk information
Indrykket
22-11-2022
Ansøgningsfrist
27-11-2022
Kviknummer
LJA-84272586
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Konsulent og rådgivning, Ledelse, Politik, kultur og samfund
Beliggenhed