Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Centerchef - Psykiatrisk Center Amager - Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri - Psykiatrisk Center Amager

København, Storkøbenhavn

Indrykket
17-03-2023

Har du lyst til at stå i spidsen for en veldreven og udviklingsorienteret organisation på sundhedsområdet? Region Hovedstadens Psykiatri søger en ny centerchef til Psykiatrisk Center Amager med høje ambitioner for behandling, omsorg og rehabilitering i sammenhængende, effektive og sikre patientforløb med afsæt i patientens styrker, ønsker og muligheder.

 

Opgaven

Psykiatrisk Center Amager er et velfungerende center i Region Hovedstadens Psykiatri. Behandlingen af patienterne foregår på et højt fagligt niveau og i sammenhængende forløb, ledelsen er velfungerende, og centret opleves af medarbejderne som et godt sted at være.

 

Centerchefen refererer til direktøren for Region Hovedstadens Psykiatri og har det endelige ansvar for centrets funktioner, herunder patientbehandling, forskning og uddannelse, økonomistyring samt faglige og organisatoriske udviklingsaktiviteter. Gennem deltagelse i et stærkt og velfunderet samarbejde i hospitalsledelsen er det også vigtigt, at centerchefen bidrager til videreudvikling af Region Hovedstadens Psykiatri, så psykiatrien på tværs af centrene fremstår som et stærkt og samlet hospital.

 

Centerchefens hovedopgaver er at:

 • Stå i spidsen for centrets øverste ledelse og sikre den samlede ledelsesmæssige styring af centret, herunder prioritere opgaver/indsatser samt skabe tydelige rammer og en klar ansvarsfordeling i centrets ledelse og i centret som helhed.

 • Sikre ro om og udvikle den daglige drift af de kliniske opgaver, understøttet af god økonomistyring, vedligehold af fysiske rammer, hensigtsmæssige IT-funktioner mv., så centrets ressourcer anvendes effektivt.

 • Sætte retning for Psykiatrisk Center Amager og løfte de gældende strategier og politiske målsætninger, herunder realisere den årsaftale for centret, som indgås med direktionen.

 • Bedrive ledelse med fokus på faglig kvalitet i den psykiatriske behandling og sammenhængende patientforløb.

 • Bidrage til det løbende og systematiske kvalitets- op forbedringsarbejde baseret på leanprincipper og -metoder for at finde frem til holdbare løsninger, der skaber værdi for patienten.

 • Fastholde centret som en attraktiv arbejdsplads ned et godt arbejdsmiljø og høj medarbejdertrivsel, herunder sikre et godt samarbejde i MED-udvalget.

 • Prioritere og bidrage til velfungerende samarbejder med kommuner, praksis, patient- og pårørendeorganisationer, herunder i tværsektorielle fora som den nye sundhedsklynge.

 • Understøtte og optimere centrets forskningsaktiviteter.

 

Personen

Det forudsættes, at centerchefen har en relevant akademisk og/eller sundhedsfaglig uddannelse, dokumenteret ledelseserfaring fra sundhedsvæsenet, herunder erfaring med ledelse af ledere, samt en relevant lederuddannelse. Indsigt og viden om ressourcestyring og forandringsledelse er også vigtige kompetencer.

 

Du skal have stor viden og indsigt i sundhedsvæsenet, interesse for det psykiatriske felt og brænde for patientbehandling på et højt fagligt niveau.

 

Det er vigtigt, at du brænder for ledelse som disciplin. Du skal praktisere en anerkendende og inddragende ledelsesstil, som samler, motiverer og inspirerer på tværs af hele organisationen, men også kunne træffe de beslutninger, der er nødvendige for at skabe fremdrift i centrets udvikling.

 

Vi lægger vægt, at du som leder:

 • Kan fungere på højt ledelsesmæssigt niveau i en kompleks organisation, hvor stærke ledelsesmæssige kompetencer er nødvendige i forhold til samarbejdet i hospitalsledelsen, med de øvrige centre og internt i Psykiatrisk Center Amager.

 • Er strategisk og udviklingsorienteret og i besiddelse af høj analytisk og faglig kapacitet.

 • Gennem tydelig resultatorientering arbejder målrettet for, at hele centret når målene for regionens og psykiatriens planer og strategier.

 • Er garant for en sikker ressourcestyring og budgetoverholdelse, herunder gennem hensigtsmæssig prioritering sikrer en effektiv ressourceudnyttelse.

 • Systematisk kan udvikle og understøtte forbedringsarbejde og implementeringsprocesser og formår gennem egen adfærd at fremstå som en rollemodel for centrets øvrige ledere.

 • Besidder stærke relationelle kompetencer og formår at opbygge stærke samarbejder internt og eksternt, herunder samspil baseret på tillid og loyalitet.

 • Er en stærk kommunikator, der trives med at formidle budskaber og informationer i samspillet med direktionen og den øvrige ledelse i Region Hovedstadens Psykiatri og i forhold til centrets ledere, medarbejdere og andre interessenter.

 • Har forudsætninger for at udvikle og udbygge centrets forskningsprofil.

 • Med engagement, inddragelse og dialog kan skabe følgeskab og motivation hos ledere og medarbejdere.

 

Ansøgningsfrist: Mandag den 10. april 2023.

 

Læs mere i stillings- og kompetenceprofilen.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til hospitalsdirektør Martin Lund, telefon 38 64 00 02, eller Lars Muusmann, MUUSMANN A/S, telefon 40 76 72 27.

 

Stillingsbetegnelse:

Centerchef - Psykiatrisk Center Amager

 

Frist:

10-04-2023

 

Organisations adresse:

Digevej 110, 2300, København S, Danmark

 

Uddybet jobprofil:

Stillings- og kompetenceprofil - centerchef PC Amager - marts 2023.pdf

 

Hjemmeside:

www.psykiatri-regionh.dk

 

Kontaktpersoner:

Hospitalsdirektør Martin Lund, tlf. 38 64 00 02

 

Lars Muusmann, tlf. 40 76 72 27

 

1. samtalerunde:

onsdag den 19. april 2023

 

Testforløb hos MUUSMANN:

torsdag den 20. april 2023

 

2. samtalerunde:

tirsdag den 25. april 2023

 

Tiltrædelse:

1. juni 2023

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Region Hovedstadens Psykiatri - Psykiatrisk Center Amager

Adresse 1
Digevej 110
2300 København S
Danmark
Adresse 2
Digevej 110
2300 København S
Danmark
Praktisk information
Oprettet
17-03-2023
Udløber
16-04-2023
Kviknummer
LJA-84622356
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Finans, økonomi og regnskab, Ledelse, Politik, kultur og samfund, Strategi og udvikling, Sundhed
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Region Hovedstadens Psykiatri - Psykiatrisk Center Amager

Adresse
Digevej 110
2300
København S
Danmark
Praktisk information
Indrykket
17-03-2023
Ansøgningsfrist
16-04-2023
Kviknummer
LJA-84622356
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Finans, økonomi og regnskab, Ledelse, Politik, kultur og samfund, Strategi og udvikling, Sundhed
Beliggenhed