Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat søger leder til Sekretariatsservice (Genopslag)

Bornholms Regionskommune

Bornholm

Indrykket
25-08-2020

Besættes pr. 01-11-2020

 

Har du stærke ledelsesmæssige kompetencer og erfaring med offentlig forvaltning? Så er du måske den nye leder af Sekretariatsservice.

 

Sekretariatsservice har med sin centrale organisatoriske placering i Bornholms Regionskommune et bredt samarbejde med såvel politikere som en række samarbejdspartnere på tværs af organisationen. Som leder af Sekretariatsservice skaber du retning i et samarbejde med direktionen, gruppen af centerchefer og den øvrige ledelse i centret.

 

Om jobbet

Området er organisatorisk placeret i Center for Regional udvikling, It og Sekretariat, der er et shared servicecenter.

 

Sekretariatsservice varetager en række forskelligartede drifts- og udviklingsopgaver.

 

Som leder af Sekretariatsservice står du i spidsen for tre teams med hver sin faglige koordinator:

  • Politisk service, der betjener borgmester, direktion og de politiske udvalg. Opgaverne er primært koordinering, kvalitetssikring og styring af politiske dagsordner. Teamet forestår endvidere en del forskelligartede administrative opgaver f.eks. deltagelse i arbejdsgrupper på tværs af fagcentre og afholdelse af valg samt udviklingsopgaver knyttet til de stående udvalg

  • Juridisk Service, der yder juridisk bistand til de ti centre, direktion og kommunalbestyrelse. Derudover ligger huslejenævnet, beboerklagenævnet, tilsynet med almene boliger, Hegnssynet og håndhævelse af bopælspligten som opgaver i teamet.

  • HR og Kommunikation, der understøtter koncernledelsen og centrene med undersøgelser, analyser og strategiske HR-indsatser i et koncernperspektiv. Intern og ekstern kommunikation er tillige en del af kerneopgaven. Teamet varetager desuden en række driftsopgaver vedrørende arbejdsmiljø, HovedMED mv. Lønadministration varetages af et andet center i kommunen. 

Du vil blive leder for knap 20 engagerede, ansvarsbevidste og fleksible medarbejdere, der repræsenterer en høj faglighed.

 

Medarbejderne arbejder med høj selvstændighed og en væsentlig ledelsesopgave er derfor at sætte retning og ramme, og rydde de største forhindringer af vejen, så medarbejderne får plads til at gøre det, de er bedst til.

 

I samarbejde med den øvrige ledelse forventer vi, at du understøtter centrets positive udvikling, medvirker til en effektiv opgaveløsning af høj kvalitet og ikke mindst sikrer et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel, arbejdsglæde og nærvær.

 

Du skal som leder af sekretariatsservice sikre en tydelig forventningsafstemning med alle samarbejdsparterne om leverancerne, herunder en proaktiv og løbende prioritering af opgaverne og sikring af at der leveres med sikker hånd som aftalt.

 

I den nærmeste fremtid vil du være med i implementeringen af et nyt ledelseskoncept, udviklingen af en politik om Bornholms Regionskommune som attraktiv arbejdsplads, implementeringen af et nyt ESDH-system og forberedelsen af det kommende kommunalvalg. 

 

Stillingen vil også indebære indtræden i diverse styregrupper, udarbejdelse af dagsordenspunkter til politisk behandling og øvrig sagsbehandling.

 

Om dig

Vi forestiller os, at du har en akademisk baggrund og ledelseserfaring fra et område med politiske og administrative drifts- og udviklingsopgaver, gerne fra en anden kommune eller en region. Derudover har du eventuelt gennemført en lederuddannelse på diplomniveau eller højere.

 

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til ét eller flere af enhedens fagområder, som du kan bringe i spil i din ledelse i samarbejde med de faglige koordinatorer og medarbejderne.

 

Du formår at skabe klarhed om de politiske visioner og de strategiske mål og sætte retningen i en inddragende og meningsskabende dialog med medarbejderne. Samtidig forventer vi, at du er i stand til at udvise overblik og veksle mellem helikopter- og øjenhøjde.

 

Du er handlekraftig, selvsikker og en stærk kommunikator. Som person er du igangsættende, iderig og arbejder systematisk og præcist mod målene med en entusiastisk, motiverende og inspirerende tilgang.

 

Endelig formår du at skabe sammenhæng og synergi på tværs af en enhed med forskellige fagligheder og mange forskellige snitflader.

 

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat er et shared servicecenter, der varetager opgaver i forhold til kommunalbestyrelsen, de stående udvalg, politikerne, direktionen, diverse råd samt kommunens øvrige centre. De primære ydelser er strategi-, plan- og udviklingsarbejde, IT samt de tidligere beskrevne opgaver.

 

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat servicerer således øens borgere og virksomheder, samt arbejder strategisk med at virkeliggøre kommunalbestyrelsens visioner, udvalgenes mål og Bright Green Island visionen om en bæredygtig grøn ø.

 

Den administrative organisering kan ses her https://www.brk.dk/Om-Kommunen/Organisation/Documents/BRK%20organisationsdiagram%2029.%20maj%202019.pdf

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse.

 Som leder er du ansat uden højeste tjenestetid.

 

Ansættelsen er pr. 1. november 2020.

 

Leder af Sekretariatsservice refererer til centerchef for Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat.

 

Praktisk information

Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via "Ansøg via link" knappen, sådan at vi har modtaget den senest den 16. september 2020.

 

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 39.

 

Første samtalerunde forventes afholdt mandag den 21. september. Bliver du indbudt til samtale, vil du blive bedt om at udfylde en personprofilanalyse.

 

Anden samtalerunde forventes afholdt onsdag den 23. september. Bliver du indbudt til anden samtale vil du blive præsenteret for en case.

 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Claus Bech Munk på 56921010 eller 30181964.

 

Ledelse i Bornholms Regionskommune

I Bornholms Regionskommune har vi tre ledelsesværdier: #Vi vil borgerne #Vi sætter retning #Vi leder sammen, som er fælles pejlemærker for alle vores ledere. Værdierne styrker fællesskabet på tværs af vores centre og gør det tydeligt for os selv og vores omverden, hvad vi står for. Sammen med centrenes kerneopgavebeskrivelser og de enkelte lederes personlige ledelsesgrundlag danner ledelsesværdierne et stærkt fælles grundlag for at lede og drive udviklingen i Bornholms Regionskommune.

 

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune er en stor organisation med ca. 3.500 medarbejdere, og samtidig en unik kommunal arbejdsplads: Vi udgør en region for sig og arbejder med strategier og projekter, som danske kommuner normalt ikke kan. Vi har ansvar for områder som turisme og erhvervsudvikling, og står selv for internationale samarbejder og EU-programmer. Vi har visionære planer for øens fremtid. Ikke mindst drømmen om at skabe et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi.

 

www.brk.dk kan du læse mere om Bornholms Regionskommune.

 

www.brk.dk/taetsammen kan du læse om projekt Tæt sammen, hvor vi sætter fokus på kultur, fælles identitet og samarbejde, ved at beskrive de mange former for samarbejde i 12 fortællinger om regionskommunen.

 

Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm?

Målt på naturscenerier og kulturarv er Bornholm Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, men opgjort i sol, klipper og sandstrande - eller i tryghed, nærvær og livskvalitet - er vi en helt anden verden. Vi ved, at potentielle tilflyttere har brug for information, råd og vejledning, og derfor er du velkommen til at kontakte vores tilflytterkonsulent, Rune Holm. Han kan bl.a. fortælle, hvordan han kan hjælpe med at skaffe et job til din ægtefælle.

 

Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, 31 21 88 80, rh@bornholm.biz, Læs mere på Http://næstestopbornholm.dk/

 

Ansøgningsfrist

16-09-2020 23:59


Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Bornholms Regionskommune

Adresse 1
Ullasvej 23
3700 Rønne
Danmark
Praktisk information
Oprettet
25-08-2020
Udløber
16-09-2020
Kviknummer
LJA-80937577
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Kontor og administration, Ledelse, Politik, kultur og samfund, Strategi og udvikling
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Bornholms Regionskommune

Adresse
Ullasvej 23
3700
Rønne
Danmark
Praktisk information
Indrykket
25-08-2020
Ansøgningsfrist
16-09-2020
Kviknummer
LJA-80937577
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Kontor og administration, Ledelse, Politik, kultur og samfund, Strategi og udvikling
Beliggenhed