Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Auditør ved den Militære Anklagemyndighed

Forsvarsministeriet, Auditørkorpset

Viborg, Midtjylland

Indrykket
13-03-2023

En interessant og udfordrende stilling som auditør ved den militære anklagemyndighed, Forsvarsministeriets Auditørkorps i Viborg ønskes besat pr. 15. august 2023.

Om os

Forsvarsministeriets Auditørkorps er en uafhængig efterforsknings- og anklagemyndighed under Forsvarsministeriet, der primært efterforsker og behandler militære straffesager i ind- og udland.

Den militære anklagemyndighed er i hovedsagen opbygget på tilsvarende måde som den civile anklagemyndighed. Påtale i militære straffesager tilkommer Generalauditøren og Auditøren, der i forhold til retsplejelovens regler træder i stedet for de civile offentlige anklagere, rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne. Grundlaget for den militære anklagemyndigheds virke findes i den militære straffe- og retsplejeordning.

Forsvarsministeriets Auditørkorps varetager også en række andre opgaver, herunder behandling af sager om strafferetlige vurderinger af ansøgere til hjemmeværnet og hjemmeværnsmedlemmer, ligesom Auditørkorpset følger udviklingen og yder rådgivning på den humanitære folkerets område.

Auditørkorpset beskæftiger i alt ca. 25 medarbejdere (jurister, efterforskere og administrativt personale) fordelt mellem Generalauditoriatet i København og Auditørkontoret i Viborg, herunder et mindre afdelingskontor i Gentofte.

Om stillingen

Du bliver øverste chef for Auditørkontorets ca. 15 medarbejdere og får ansvaret for ledelse af efterforskningen i og juridisk vurdering af militære straffesager. Der er til Auditørkontoret knyttet en efterforskningsafdeling, der ledes af en efterforskningschef.

Auditøren behandler militære straffesager i Danmark samt sager vedrørende danske styrker i internationale militære operationer og dansk personel tjenstgørende i udlandet m.v. Auditøren møder i militære straffesager i byret og landsret.

Du vil som auditør og øverste chef for Auditørkontoret få det overordnede faglige og ledelsesmæssige ansvar for kontoret, herunder i forhold til at sikre kvalitet og legalitet i kontorets arbejde. De to geografisk adskilte tjenestesteder indebærer, at ledelsesopgaven skal tilrettelægges med henblik på at sikre, at der består den fornødne sammenhæng mellem Auditørkontoret i Viborg og afdelingskontoret i København.

Om dig

Du skal opfylde de i retsplejelovens § 105, stk. 1, anførte betingelser om at have bestået juridisk kandidateksamen og skal i reglen opfylde betingelserne for at blive beskikket advokat med hensyn til forudgående praktisk virksomhed, jf. samme lovs § 119.

Du har organisationsforståelse, engagement samt talent for og forudgående erfaring med udøvelse af ledelse og er god til at samarbejde og kommunikere. Du har solid erfaring med behandling af straffesager og et godt indblik i politiets og anklagemyndighedens arbejdsområder.

Der lægges endvidere vægt på, at du har høj faglig integritet, administrativ erfaring, resultat- og udviklingsfokus og en god forståelse for effektiv ressourceanvendelse. En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere. Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til Forsvaret og militære forhold i øvrigt.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 38 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal da stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38. Stillingen kan evt. besættes på åremål.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dit daglige arbejdssted er: Forsvarsministeriets Auditørkorps, 8800 Viborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

Du vil blive omfattet af lov om forsvarets personel og din ansættelse vil være militær, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 2.

Forsvarsministeriet ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk oprindelse til at søge stillingen. Ansøgere må være indforstået med at gennemgå en ledertest.

KONTAKT OG ANSØGNING

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Generalauditør Lars Stevnsborg på tlf. 72 8110 40. Nærmere oplysninger om Forsvarsministeriets Auditørkorps ansvarsområde er tilgængelige på Auditørkorpsets hjemmeside www.fauk.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du rette henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Louise Holberg på tlf. + 45 32 66 58 40.

Ansøgningsfristen er torsdag den 30. marts 2023.

Samtaler forventes afholdt i uge 16.

Vi vil bede dig søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Forsvarsministeriet, Auditørkorpset

Adresse 1
Toldboden 1, 3. sal C
8800 Viborg
Danmark
Praktisk information
Oprettet
13-03-2023
Udløber
30-03-2023
Kviknummer
LJA-84611321
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Akademisk arbejde, Analyse og information, Jura, HR og personale, Ledelse, Politik, kultur og samfund
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Forsvarsministeriet, Auditørkorpset

Adresse
Toldboden 1, 3. sal C
8800
Viborg
Danmark
Praktisk information
Indrykket
13-03-2023
Ansøgningsfrist
30-03-2023
Kviknummer
LJA-84611321
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Akademisk arbejde, Analyse og information, Jura, HR og personale, Ledelse, Politik, kultur og samfund
Beliggenhed