Gem annonce

Ambitiøs og proaktiv økonomikonsulent

Sikkerhedsstyrelsen

Esbjerg, Syd- og Sønderjylland

Indrykket
17-06-2024

Sikkerhedsstyrelsen udfører markedsovervågning og tilsyn på en lang række områder. Ambitionen er at skabe gode rammevilkår, så borgere og virksomheder kan træffe sikre og ansvarlige valg. Vi er en ambitiøs og udviklingsfokuseret organisation, der konstant søger at bringe vores viden i spil til gavn for hele samfundet

 

Du kommer til at spille en central rolle i afdelingens og i styrelsens fortsatte udvikling, hvor du med din faglighed og overblik kan bidrage til at understøtte fremdriften via konstant fokus på økonomien og ressourcerne, de skiftende forudsætninger herfor samt mulige kommende opgaver og evt. udfordringer.

 

Du vil blive ansat i afdelingen Økonomi og styring, som har ansvaret for den samlede økonomi- og ressourcestyring, herunder løbende håndtering og styring af en lang række gebyrområder. Afdelingen bidrager aktivt i analyser og kalkulationer relateret til både den daglige, eksisterende drift, men også ift. at afdække forhold og økonomi relateret til nye potentielle markedsovervågningsområder. Der er løbende dialog med eksterne samarbejdspartnere, som fx Departementet og Finansministeriet, hvor du både sikrer fremdrift i og forståelse for sagerne, men som også håndterer de tilbageløb, som den politiske virkelighed naturligt giver. Generelt understøtter vi derudover huset med analysebehov i relation til både økonomi, ressourceoverblik mv., ligesom afdelingen også rummer bogholderiet, der varetager opgaver relateret til fakturahåndtering, rejseafregning, domicildrift mv.

 

Du vil med dit udgangspunkt i afdelingens økonomistyring hurtigt få en rolle ift. den interne dialog og koordinering om fx husets budgetter samt blive naturligt bindeled eksternt ift. fx finansieringssager, gebyranalyser mv. Du vil have et tæt samarbejde med bl.a. økonomichefen omkring den daglige opgaveløsning, men vil også have et bredt forankret samarbejde generelt med den øvrige del af afdelingen og huset generelt.

 

Hvad forventer vi af dig?

Afdelingen består i dag af 8 medarbejdere og ledes af en kontorchef. Vi er en enhed med et højt fagligt niveau, en uformel omgangstone, en masse at lave og med garanti for en spændende og udfordrende hverdag.

 

Som vores nye ambitiøse økonomikonsulent bidrager du aktivt til det samlede og tværgående overblik over økonomien samtidig med, at du udgør et vigtigt bindeled både internt i huset, men også ift. eksterne samarbejdspartnere. Du tager naturligt ansvar og er proaktiv og nysgerrig i din tilgang samtidig med, at du har samarbejde som spidskompetence.

 

Du evner selvstændigt at kunne håndtere og styre komplekse opgaver, ligesom du naturligt skaber struktur og overblik. Herudover har du en omgængelig og samarbejdsorienteret personlighed. Vi håber, at du kan nikke genkendende til disse kompetencer: 

 • Du kan skabe struktur og koordinere: Det falder dig naturligt at tage ansvar samt skabe overblik og struktur i opgaverne samt at koordinere løsningen af disse med dine kolleger i afdelingen, i huset eller med eksterne samarbejdspartnere.

 • Du er selvstændig og selvledende: Du tager teten og formår at drive, udvikle og tage ansvar for både dit eget arbejde og for helheden. Men du evner ligeledes at vurdere, hvornår det er hensigtsmæssigt at inddrage andre i beslutningsprocesserne.

 • Du er en ordentlig embedsmand: Du har forståelse og måske endda erfaring med at være i en offentlig myndighed, hvor det politiske system dikterer de spilleregler, vi følger. Vi har leverancer i forbindelse med Finansloven og servicerer løbende Departementet med opfølgning, analyser og beregninger. Den politiske virkelighed, og betjeningen heraf, finder du interessant og motiverende.

 • Du er en dygtig formidler. Du er formidlingsmæssigt stærk - særligt skriftligt. Du formår at formidle komplekse økonomiske sammenhænge klokkeklart til medarbejdere, ledelse og eksterne parter.

 • Du er effektiv og ansvarsfuld. Der er fart på i Sikkerhedsstyrelsen, og på dit skrivebord ligger allerede opgaver, hvor enhedens økonomiske faglighed skal bindes sammen med, styrelsens kerneforretning og udviklingsaktiviteter. Du evner naturligt at overholde deadlines og tage ansvar.

 • Er udadvendt og god til at samarbejde: Du sikrer naturligt et godt samarbejde. Det er afgørende, at du naturligt kan opsøge samarbejdspartnere samt komme ud over rampen på en positiv måde ift. at sikre koordinering, input, fremdrift og overholdelse af deadlines mv.

Vi forestiller os, at du har:

 • en relevant lang videregående akademisk uddannelse, fx. cand.merc, cand.oecon, cand.scient.pol el.lign.

 • dyb interesse og talent for økonomisk styring

 • elevant erfaring, gerne min. 4-5 år

 • organisatorisk og politisk forståelse

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra en offentlige myndighed (fx styrelse eller departement), men det er ikke et krav. Det er dog vigtigt, at du har forståelse for det politiske system, og hvordan det dikterer de spilleregler, vi følger.

 

Hvad kommer du til at lave?

Det er højt prioriteret, at du bliver taget godt imod i afdelingen, så du ved opstarten får den bedst mulige introduktion til afdelingen, opgaverne og huset generelt. Dine primære opgaver forventes bl.a. at omfatte følgende aktiviteter:

 • Økonomistyring: Du bidrager til den daglige økonomistyring ifm. fx budgetlægning og -opfølgning samt løbende behov for sparring og analyse internt og eksternt. Du vil via indsigt i både Finanslov og gebyrområder samt styrelsens budgetter bidrage i afdelingens strategiske diskussioner med bl.a. Direktionen om styrelsens økonomi og handlemuligheder på kort og længere sigt.

 • Udviklingsaktiviteter og analyser: Du bidrager i løbende analyser mv. ift. fx evaluering af eksisterende aktiviteter, men også i fastlæggelse af forudsætninger og kalkulationer relateret til potentielle nye opgaver og forretningsområder mv.

 • Drive processer og skrive sager: Du driver processer relateret til analyser og sagsfremstillinger, fx relateret til styrelsens gebyrområder. Du skriver sager med inddragelse fra de relevante fagligheder i huset og kan analysere og samle kompleks information til et forståeligt niveau, fx ifm. ØU-sager til Finansministeriet.

 • Dialog med eksterne samarbejdspartnere: Du har dialog med eksterne parter i form af fx Departementet, Finansministeriet, øvrige styrelser/ministerier mv. om igangværende sager, spørgsmål til Sikkerhedsstyrelsens arbejde og finansiering osv. Ligeledes har du en central rolle ift. samarbejdet med Rigsrevisionen ifm. udførelse af revisioner.

 • Projektdeltagelse: Du deltager i tværgående projekter - fx relateret til implementering af nye opgaver eller indsatser - og bidrager heri både med din viden om ressourcer og finansiering samt din evne til at skabe fremdrift og nå milepæle.

Send din ansøgning via www.sik.dk senest søndag den 4. august. Vi forventer at afholde 1. samtaler onsdag den 14. august og 2. samtaler tirsdag den 20. august med henblik på opstart 1. oktober 2024. Du ansættes på fuld tid efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant faglig organisation.

 

Har du spørgsmål til selve stillingen, er du velkommen til at ringe til kontorchef Niels Ole Esbensen, tlf. 61713327 eller økonomichef Ole Olesen, tlf. 33732033. Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-rekrutteringspartner Mie-Pil Simmelsgaard-Madsen, tlf. 91337045.

 

Vi glæder os til at høre fra dig!

 

I Erhvervsministeriet tror vi på, at et inkluderende, mangfoldigt arbejdsmiljø styrker opgaveløsningen. Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og lige muligheder for alle vores jobansøgere. Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder, køn, handicap, seksualitet, religion eller etnisk tilhørsforhold.

 

Lidt om os

Vi er en styrelse under Erhvervsministeriet med ca. 200 ansatte. Vi bor i verdens måske fedeste kontormiljø med projektzoner, super moderne indretning og den skønneste havudsigt på havneområdet i Esbjerg.

 

Vi skaber resultater. Vi arbejder på tværs af fag og afdelinger og samarbejder med andre myndigheder, forbrugere og virksomheder for at få skabt de bedste og mest effektive løsninger.

 

Vi tænker digitalt. Vi arbejder datadrevet på alle arbejdsområder. Vi er ikke til store mastodont it-løsninger - men arbejder agilt og digitalt i alt, hvad vi gør - og høster hurtige resultater af vores arbejde.

 

Vi skaber værdi for vores kunder. Vi tager altid udgangspunkt i kunderne både ved udviklings- og driftsopgaver. Vi kender vores kunders behov og designer vores services efter dem.

 

Vi uddanner os løbende. Alle medarbejdere skal have kompetencer til at løse styrelsens nuværende og fremtidige opgaver, og derfor har vi blandt andet oprettet vores eget medarbejder akademi.

 

Vi er gode kolleger. Vi har et sjovt og fagligt udfordrende arbejdsfællesskab, og vi møder hinanden med godt humør i en meningsfyldt og spændende hverdag. Kollegerne hejser flaget, hver gang du har fødselsdag og vi har en aktiv personaleforening, der arrangerer fester, løbeevents og andre arrangementer.

 

Vi tager godt imod dig. Som ny ansat får du en god introduktion til vores kerneopgaver og arbejdsområder, og vi klæder dig på til at forstå vores strategiske mål. Du bliver tilbudt flekstid og gode personaleforhold.

 

Læs mere om Sikkerhedsstyrelsen som arbejdsplads her: https://www.sik.dk/om-os/om-sik/job-og-karriere

 

Søg jobbet

Ansøgningsfrist: 04-08-2024

 

Mere om os

Hjemmeside: www.sik.dk

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Del dette job

Alternativ adressePraktisk information
Oprettet
17-06-2024
Udløber
04-08-2024
Kviknummer
LJA-85550925
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Akademisk arbejde, Analyse og information, Finans, økonomi og regnskab, Kommunikation og medier, Konsulent og rådgivning, Politik, kultur og samfund, Projektledelse og styring, Strategi og udvikling
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Sikkerhedsstyrelsen

Adresse
Esbjerg Brygge 30
6700
Esbjerg
Danmark
Praktisk information
Indrykket
17-06-2024
Ansøgningsfrist
04-08-2024
Kviknummer
LJA-85550925
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Akademisk arbejde, Analyse og information, Finans, økonomi og regnskab, Kommunikation og medier, Konsulent og rådgivning, Politik, kultur og samfund, Projektledelse og styring, Strategi og udvikling
Beliggenhed
Gem annonce