Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Afdelingschef for Serviceafdelingen i Økonomi- og Personalestyrelsen

Grønlands Selvstyre, Økonomi- og Personalestyrelsen

Nuuk

Indrykket
17-06-2020

Har du lyst til at stå i spidsen for nogle absolutte nøglefunktioner i Grønlands Selvstyre? Som afdelingschef for Serviceafdelingen i Økonomi- og Personalestyrelsen får du lov til at bruge hele din faglige palet i en hverdag, hvor to dage sjældent er ens.

Serviceafdelingen består af tre kontorer; tolkekontoret, kontoret for indkøb, byggeri & indkvartering og kontoret for bygning og service. Disse kontorers opgaver indbefatter:

 • Tolkeservice i Selvstyret

 • Udbud og indkøb i Selvstyret i overensstemmelse med Grønlands Selvstyres indkøbsstrategi

 • Midlertidig og vakant indkvartering af ansatte i Selvstyret

 • Drift og vedligehold af Selvstyrets administrative bygninger i Nuuk

 • Økonomisk styring af en række hovedkonti på finansloven

 • Drift af Grønlands Selvstyres kantine, TAMU.

 

Om dig

Serviceafdelingen består af meget forskelligartede kontorer, og du skal derfor kunne favne bredt. Du har tre fagligt skarpe kontorchefer under dig, som understøtter dig. Du behøver derfor ikke at vide alt, men interesse for hele serviceområdet er afgørende.

Vi lægger vægt på følgende faglige kvalifikationer:

 • Du har ledelseserfaring

 • Du har en relevant uddannelse på kandidatniveau

 • Du har relevant erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation

 • Du har gode samarbejdsevner og er i stand til at kommunikere på mange niveauer

 • Du er god til at formidle, både mundtligt og skriftligt.

 • Du er ikke bange for at træffe hurtige eller upopulære beslutninger

 • Du skal være budgetstærk

 

Dine personlige kompetencer:

 • Du besidder en god portion udholdenhed, så projekter ikke tabes på jorden

 • Du er fleksibel og formår at navigere i en omskiftelig hverdag

 • Du har gennemslagskraft og tør gå forrest også når tingene spidser til

 • Du er tillidsvækkende og motiverende i din væremåde

 

Herudover er det en fordel med kendskab til det grønlandske kultur og sprog samt viden om grønlandske samfundsforhold.

Vi tilbyder

Vi tilbyder en spændende stilling i en spændende organisation, hvor udvikling og faglighed er i centrum. Som afdelingschef for Serviceafdelingen i Økonomi- og Personalestyrelsen har du alt fra jurister til køkkenmedhjælpere under dine vinger. Derfor vil der altid være hjælp at hente på det fagspecifikke område fra dine tre dygtige kontorchefer.

Du vil referere til styrelseschefen for Økonomi- og Personalestyrelsen.

Om Økonomi- og Personalestyrelsen

Økonomi- og Personalestyrelsen i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA er bl.a. ansvarlig for Selvstyrets regnskab, strategisk indkøb, overenskomst-, løn-, og personaleforhold, HR-Udvikling, tolkefunktion samt bygningsdrift og vedligeholdelse. ASAs grundlag er at ASA er en troværdig og synlig offentlig myndighed. ASA arbejder aktivt for udviklingen af samarbejdet med enheder, virksomheder og borgere. ASAs strategiske formål er at frigive ressourcer til udvikling af Grønland, dette gøres gennem en effektivisering af den offentlige sektor, prioritering af kompetenceudvikling samt klare mål for alle ASAs kerneopgaver.

ASAs værdier:

 • Ansvar Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder

 • Samarbejde Vi samarbejder positivt med vores kollegaer

 • Omsorg Vi er hjælpsomme og passer på hinanden.

 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte konstitueret afdelingschef Jørgen Juel Jessen, jjje@nanoq.gl og telefon +299 345222.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen  med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2020 månedligt Kr. 55.829 og årligt Kr. 669.953

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke Send ansøgning.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.


Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Grønlands Selvstyre, Økonomi- og Personalestyrelsen

Adresse 1
Postboks 1039
3900 Nuuk
Danmark
Praktisk information
Oprettet
17-06-2020
Udløber
07-07-2020
Kviknummer
LJA-80477032
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Finans, økonomi og regnskab, Ledelse, Politik, kultur og samfund
Ansøg nu
Lignende job

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

Del dette job

Virksomhedsinformation

Grønlands Selvstyre, Økonomi- og Personalestyrelsen

Adresse
Postboks 1039
3900
Nuuk
Grønland
Praktisk information
Indrykket
17-06-2020
Ansøgningsfrist
07-07-2020
Kviknummer
LJA-80477032
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Finans, økonomi og regnskab, Ledelse, Politik, kultur og samfund
Beliggenhed