Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Afdelingschef for Service- og Økonomiafdelingen

Grønlands Selvstyre

Nuuk

Indrykket
25-07-2022

Departementet for Råstoffer og Justitsområdet søger Afdelingschef for Service- og Økonomiafdelingen.

Departementet for Råstoffer og Justitsområdet søger en afdelingschef til Service- og Økonomiafdelingen. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.

Om Departementet for Råstoffer og Justitsområdet

Service- og Økonomiafdelingen hører organisatorisk under Departementet for Råstoffer og Justitsområdet. Departementet varetager den overordnede planlægning af råstofområdet, herunder medvirker til at udarbejde grundlaget for de politiske drøftelser vedrørende råstofaktiviteter samt implementeringen af beslutninger på råstofområdet.

Service- og Økonomiafdelingen varetager de daglige administrative og driftsmæssige opgaver, herunder økonomi og personale, for Departementet for Råstoffer og Justitsområdet samt den underliggende enhed, Råstofstyrelsen.

Om stillingen

Afdelingschefen er ansvarlig for udarbejdelsen af finanslove, budgetlægning, regnskabsfunktionen og budgetopfølgningen for ressortområdet og enkelte selvstændige projekter. Afdelingschefen er ligeledes ansvarlig for de generelle personaleadministrative opgaver, og den generelle drift. Afdelingen er ansvarlig for koordinering af punkter i forbindelse med Inatsisartut-samlinger. Da afdelingen har mange tværgående opgaver i forhold alle enheder inden for ressortområdet, vil der være et tæt samarbejde med de øvrige chefer, herunder opfølgning på budgetter og indkrævning af refusion af udgifter til myndighedsbehandling ved gebyrer og afgifter.

Arbejdet vil i den første periode være præget af Selvstyrets overgang til nyt økonomisystem. Afdelingschefen er ansvarlig for at sikre ressortområdets smidige systemovergang. Opgaven består bl.a. af en dialog udadtil, primært med Selvstyrets Centrale Regnskabsafdeling, samt en dialog indadtil i forhold til at udarbejder nye (digitale) arbejdsgange og sikre medarbejderne en tryg overgang i de ændrede systemer.   

Afdelingschefen vil også selvstændigt skulle administrere og gennemføre projekter, som påvirker på tværs af ressortområdet.

Afdelingen består p.t. af 4 ansatte.

Kvalifikationer:

Vi leder efter en engageret, alsidig og selvstændig medarbejder med godt kendskab til økonomi, ledelse og personaleadministration.

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:

 • rådgivning af Naalakkersuisoq, departementschef og underliggende enhed i forhold til afdelingens ansvarsområder, herunder udarbejdelse af beslutningsoplæg
 • koordinator for punkter på samlinger
 • udarbejdelse af finanslov, tillægsbevillingslove mv.
 • ansvarlig for regnskabsfunktionen og den løbende budgetopfølgning
 • Opgørelse af råstofindtægter og sikring af korrekt rapportering til Grønlands Råstoffond og den danske stat
 • Kvartalsvis opkrævning af refusion for myndighedsbehandling
 • Løbende opkrævning af gebyrer m.v., samt årlig regulering af disse
 • daglig personaleadministration

Vi lægger vægt på, at du:

 • har en relevant videregående uddannelse
 • har relevant ledelseserfaring inden for offentlig forvaltning
 • har kendskab til XAL og IRIS eller tilsvarende
 • er dobbeltsproget,
 • har gode engelskkundskaber
 • har gode samarbejdsevner
 • kan kommunikere regnskabstekniske forhold til ikke-økonomer
 • er ferm til gængse IT-værktøjer, og har mod på aktivt at medvirke til en stigende digitalisering af arbejdsgangene
 • favner bredt både fagligt og menneskeligt, og er hurtig til at sætte dig ind i nye problemstillinger
 • er fleksibel og indstillet på i perioder at yde en ekstraordinær arbejdsindsats
 • har en stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaverne og overholdelse af deadlines

Vi søger således en person, som både vil beskæftige sig med meget forskelligartede opgaver og som har erfaring med ledelse på et højere niveau.

Det er en stor fordel, hvis du har kendskab til grønlandsk sprog og kultur. For ansøgere uden for Grønland vil der blive lagt vægt på evne, vilje og lyst til at arbejde og leve under andre kulturelle forhold end de vante.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2022 månedligt Kr. 56.911 og årligt Kr. 682.930

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke Send ansøgning.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Grønlands Selvstyre

Nuuk
Danmark
Praktisk information
Oprettet
25-07-2022
Udløber
09-08-2022
Kviknummer
LJA-83862019
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Akademisk arbejde, Analyse og information, Finans, økonomi og regnskab, Kontor og administration, Politik, kultur og samfund
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Grønlands Selvstyre

Praktisk information
Indrykket
25-07-2022
Ansøgningsfrist
09-08-2022
Kviknummer
LJA-83862019
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Akademisk arbejde, Analyse og information, Finans, økonomi og regnskab, Kontor og administration, Politik, kultur og samfund
Beliggenhed