Gem annonce

AC.fuldmægtig / Konsulent til Beredskabsområdet

Grønlands Selvstyre

Nuuk

Indrykket
03-11-2022

Departementet for Forskning og Miljø søger en AC-fuldmægtig/Konsulent til beredskabsområdet.

Vi tilbyder en spændende og selvstændig stilling inden for et område af stor betydning. Beredskabsområdet varetager opgaver vedr. krisestyring, redningsberedskaber og sikkerhed på det nationale plan. Vi samarbejder meget med både kommunerne og rigsmyndighederne for tilsammen at skabe sikkerhed og tryghed i Grønland. Du får vide rammer med plads til at udtænke nye ideer og mulighed for at se at tingene lykkes. Derudover tilbyder vi gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Du bliver en del af en arbejdsplads med gode kollegaer og en uformel omgangstone. Samtidig bliver du en del af en politisk styret organisation og er tæt på både departementets ledelse og det politiske niveau.

Arbejdsopgaver

Dine arbejdsopgaver er inden for beredskabsområdet, som er en del af Miljø- og beredskabsafdelingen. Området omfatter udarbejdelse af lovgivning, rådgivning og tilsyn af de kommunale redningsberedskaber og formidling af oplysninger inden for beredskabsområdet. Du vil også skulle udføre anmeldte og uanmeldte kontrolbesøg på brandstationer, sprængstofmagasiner og på byggepladser, hvor der anvendes eksplosivstoffer.

Derudover kommer du til at varetage sekretærfunktionen for Grønlands Beredskabskommission.

Grønlands Beredskabskommission er det øverste krisestyringsniveau i Grønland, og rådgiver Naalakkersuisut i spørgsmål om beredskabet i Grønland. Beredskabskommissionen indkaldes derfor også ved større ulykker og katastrofer. Beredskabskommissionens opgave er at tilvejebringe et fyldestgørende informationsgrundlag for Naalakkersuisut, samt koordinere de involverede myndigheders aktiviteter i henhold til beredskabsplanen.

Beredskabsområdet har også en plads i Fagudvalget for Branduddannelsen og skal føre tilsyn med, at uddannelsesniveauet for brandfolk i de kommunale redningsberedskaber svarer til risikobilledet.

Du kan forvente en hverdag præget af mange forskellige opgaver, der ofte afhænger af, hvilke henvendelser, der kommer enten fra politisk side, borgerne, kommunerne eller virksomheder. Indtræffer der en krise lægger vi andre opgaver til side og fokuserer udelukkende på krisestyring igennem Grønlands Beredskabskommission.

Udover det ovenfornævnte vil du også komme til at arbejde med følgende områder:

 • Oplysningsvirksomhed inden for beredskabsområdet
 • Udstedelse af tilladelser og godkendelser inden for sprængstofsområdet
 • Tilsyn og kontrolbesøg
 • Deltage i planlægning og gennemførelse af diverse beredskabsøvelser
 • Sikre udarbejdelsen af diverse beredskabsplaner
 • Udarbejdelse af notater, rapporter og indstillinger til det politiske niveau
 • Udarbejdelse og koordinering af krisekommunikation

Kvalifikationer

Vi ser gerne, at du har:

 • En relevant uddannelse indenfor eksempelvis samfundsvidenskab, katastrofe- og risikomanagement, politiet eller redningsberedskabet
 • Flere års erfaring fra en offentlig forvaltning eller fra en rådgivende virksomhed
 • Interesse for og viden om beredskabsområdet generelt
 • Kendskab til og gerne erfaring med krisestyring og sektoransvar
 • At du kan holde hovedet koldt og bevare overblikket i kritiske situationer
 • Gode evner for gennem samarbejde, at nå solide og gensidigt acceptable resultater uanset om samarbejdet er på tværs af departementer, kommuner eller rigsmyndigheder.
 • Evne til at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog
 • Stærke analytiske og kommunikative kompetencer, som du formår at bringe i spil i opgaveløsningen. For at være succesfuld i dit job og tilføre værdi, skal du blandt andet kunne identificere, konkretisere og beskrive komplekse problemstillinger
 • Kendskab til grønlandske forhold og gode sproglige kompetencer, herunder engelsk, dansk og grønlandsk.

Da en del opgaver består i at vejlede eller sågar kræve ændringer, er det af stor vigtighed, at du kan udvise venlig myndighed både i samtaler og på skrift.

Vi ser også gerne, at du:

 • Kan arbejde selvstændigt med mange forskelligartede opgaver
 • Tager initiativ og hjælper til fortsat at udvikle afdelingen
 • Har det godt med politisk opmærksomhed om de opgaver du løser
 • Er engageret, effektiv og har et godt humør.

En ansættelse vil være betinget af en sikkerhedsgodkendelse, og at den opretholdes under hele ansættelsesforholdet.

Kort om arbejdsstedet

Departementet består af ca. 40 medarbejdere, der er fordelt på tre afdelinger (Afdelingen for Service, Økonomi og Personale, Natur- og Klimaafdelingen samt Miljø- og Beredskabsafdelingen) samt. Under departementet hører desuden Miljøstyrelsen for Råstofområdet og Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut).

Du vil komme til at være en del af Miljø- og Beredskabsafdelingen, som betjener Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø. Afdelingen er normeret med en afdelingschef og 12 AC-fuldmægtige. To af stillingerne er afsat til at varetage beredskabsområdet, hvoraf du bliver den ene.

Arbejdspladsen er placeret i Nuuk. Byen byder på mange muligheder, herunder kulturhus, biograf, svømmehal, fitnesscentre, cafeer, restauranter og diverse foreninger. Naturen omkring Nuuk byder derudover både på skibakke og golfbane, samt mulighed for kajak, fiskeri, sejlads, vandring og en lang række andre fritidsaktiviteter.

Tiltrædelsestidspunkt

Tiltrædelsesdato er 1. januar 2023.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen skal være Departementet for Forskning og Miljø i hænde senest den 28. november 2022 Samtaler afholdes løbende.

Ansøgning:

Ansøgning mærket AC-fuldmægtig/Konsulent beredskab bedes sendt via nedenstående link.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Karen Anne Arleth på telefon +299 34 5465.

Du kan læse om Grønlands Selvstyre på www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgningen vedlagt CV, eksamensbevis med mere skal sendes via nedenstående link. Vi modtager ikke e-mails.

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke Send ansøgning.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Del dette job

Alternativ adressePraktisk information
Oprettet
03-11-2022
Udløber
28-11-2022
Kviknummer
LJA-84199276
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Analyse og information, Konsulent og rådgivning, Politik, kultur og samfund
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Grønlands Selvstyre

Adresse
Imaneq 4
3900
Nuuk
Grønland
Praktisk information
Indrykket
03-11-2022
Ansøgningsfrist
28-11-2022
Kviknummer
LJA-84199276
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Analyse og information, Konsulent og rådgivning, Politik, kultur og samfund
Beliggenhed
Gem annonce