Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

2020-224-03231 Professor i skatteret

Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Aalborg, Nordjylland

Indrykket
04-12-2020

Stillingsbeskrivelse

Professoren skal varetage forskningen og undervisningen inden for skatteretten, nærmere betegnet de direkte skatter. Herudover forventes professoren at deltage aktivt i udviklingen af instituttets forsknings- og undervisningsmiljø, herunder den fortsatte udvikling af jura og erhvervsøkonomi-jura uddannelserne ved Aalborg Universitet. Yderligere forventes professoren at varetage undervisning i grundlæggende og internationale skatteretlige emner inden for de direkte skatter.

 

Organisatorisk vil professoratet blive placeret på Juridisk Institut.

 

Kvalifikationskrav

Ved bedømmelse af ansøgere lægges der vægt på og forudsættes, at ansøgere til professoratet kan dokumentere en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau inden for primært dansk skatteret (direkte skatter), samt kan dokumentere at have bidraget væsentligt til udviklingen af det skatteretlige fagområde ved udvikling af undervisningsforløb og udarbejdelse af undervisningsmateriale, herunder skatteretlige lærebøger. Der lægges vægt på, at ansøgere har erfaring med varetagelse af udvalgs-og ledelsesfunktioner - eksempelvis studieledelse, projektledelse, vejledning, supervision og fagligt bedømmelsesarbejde. Yderligere lægges vægt på undervisningserfaring på flere niveauer.

 

Der lægges ligeledes vægt på, at ansøgeren dokumenterer deltagelse i internationale og nationale skatteretlige netværk med henblik på videre udbygning af det skatteretlige miljø og hjemtag af ekstern finansiering, herunder i kontekst af international skatteret inkl. tilgrænsende fagområder baseret på et bredt grundlag inden for Tax and Business Law".

 

Herudover vil det være en fordel, men ikke en forudsætning, at ansøgere har erfaring med problembaseret læring (PBL), som er Aalborg Universitets pædagogiske model.

 

Ansøgning skal indeholde

  • Motiveret ansøgning.

  • Opdateret CV.

  • Fuldstændig publikationsliste.

  • Liste over vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må vedlægges maks. 10 publikationer.

  • Medforfattererklæring. Såfremt der er publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedlægges en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). Skabelon til medforfattererklæring.

  • Eksamensbeviser (kandidat-og ph.d. bevis).

  • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Link til Vejledning til undervisningsportfolio.

 

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

 

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

 

Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

 

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

 

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Ulla Steen, tlf. 9940 9878, e-mail usteen@law.aau.dk  

 

Yderligere oplysninger om instituttet kan findes her: https://www.law.aau.dk/

 

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, e-mail: hs-hr@adm.aau.dk

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

 

Arbejdssted

Aalborg

 

Stillingsnummer

2020-224-03231

 

Ansøgningsfrist

Fri Jan 15 00:00:00 CET 2021

 

Online ansøgning - gode råd  

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

 

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

 

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

 

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

 

Lær os at kende

AAU som arbejdsplads

 

AAU's personalepolitik

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Adresse 1
Fibigerstræde 5
9220 Aalborg Øst
Danmark
Praktisk information
Oprettet
04-12-2020
Udløber
15-01-2021
Kviknummer
LJA-81453715
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning, Jura, HR og personale
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Adresse
Fibigerstræde 5
9220
Aalborg Øst
Danmark
Praktisk information
Indrykket
04-12-2020
Ansøgningsfrist
15-01-2021
Kviknummer
LJA-81453715
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Forskning og undervisning, Jura, HR og personale
Beliggenhed