Gem annonce

2020-224-03105 1-2 Professorater i skatteret

Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Aalborg, Nordjylland

Indrykket
28-10-2020

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Juridisk Institut, er 1-2 stillinger som professor(er) i Skatteret ledig(e) til besættelse fra 1. april 2021 eller snarest derefter. Ansættelsesgraden er 20% i en tre årig periode.

STILLINGSBESKRIVELSE

Stillingen/stillingerne er tidsbegrænset i tre år.

Professoren/professorerne vil indgå i Juridisk Instituts, Tax Research Group, der er under transformation til Tax and Business Law Group. Målet er at videreudvikle det skatteretlige miljø på AAU, både i relation til undervisning og forskning, samt at skabe synergi med selskabsretten og dele af det erhvervsretlige område. I forhold til det skatteretlige område, er det intentionen at udvikle flere relevante skatteretlige fag og forskning på flere skatteretlige områder.

Du kan læse mere om forskningsgruppen her: https://www.law.aau.dk/forskning/forskningsorganisering/taxresearchgroup/#410924

Forventningerne til en professor er, at der bidrages til instituttets skatteretlige forsknings- og undervisningsområde, samt medvirken til den forsatte udvikling af instituttets Tax and Business Law vidensgruppe (forskning/undervisning). Ansøgeres potentielle bidrag til udvikling og deltagelse i aktiviteter, i den midlertidige ansættelsesperiode, skal beskrives i ansøgningen.

Kvalifikationskrav

Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på et indgående og bredt kendskab til det skatteretlige område (DK/EU/internationalt) kombineret med ansøgernes spydspidskompetence(r) på specifikke skatteretlige felter. Der lægges ligeledes vægt på bred undervisningserfaring, herunder undervisningsformidling til videnspartnere og aftagere af kandidater på det skatteretlige område. Det er en forudsætning, at der kan undervises på dansk.

Det forudsættes, at ansøgere til et professorat kan dokumentere en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau og kan dokumentere at have bidraget væsentligt til udvikling af det skatteretlige forskningsområde. Der skal ligeledes i ansøgningen redegøres for erfaring med forskningsledelse og fagligt bedømmelsesarbejde, samt pædagogiske erfaringer.

Ansøgning skal indeholde:

  • Motiveret ansøgning.

  • Opdateret CV.

  • Fuldstændig publikationsliste.

  • Liste over vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må vedlægges maks. 10 publikationer.

  • Medforfattererklæring. Såfremt der er publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedlægges en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). Skabelon til medforfattererklæring .

  • Eksamensbeviser (kandidat-og ph.d. bevis).

  • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Link til Vejledning til undervisningsportfolio.

 

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Professor MSO Liselotte Madsen, tlf. 9940 2812, e-mail llm@law.aau.dk.

For yderligere oplysninger om instituttet, se https://www.law.aau.dk/.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, e-mail: hs-hr@adm.aau.dk
 

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Arbejdssted

Aalborg

STILLINGSNUMMER

2020-224-03105

ANSØGNINGSFRIST

24/11/2020


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Adresse 1
Fibigerstræde 5
9220 Aalborg Øst
Danmark
Praktisk information
Oprettet
28-10-2020
Udløber
24-11-2020
Kviknummer
LJA-81319698
Jobtype
Kontrakt/Projekt
Arbejdsområde
Forskning og undervisning, Jura, HR og personale, Politik, kultur og samfund
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Adresse
Fibigerstræde 5
9220
Aalborg Øst
Danmark
Praktisk information
Indrykket
28-10-2020
Ansøgningsfrist
24-11-2020
Kviknummer
LJA-81319698
Jobtype
Kontrakt/Projekt
Kategori
Forskning og undervisning, Jura, HR og personale, Politik, kultur og samfund
Beliggenhed
Gem annonce