Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

2019-224-02238 Lektorat i Kulturarvsformidling

Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Aalborg, Nordjylland

Indrykket
06-05-2019

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Kultur og Globale Studier er en stilling som lektor i kulturarvsformidling ledig til besættelse fra 1. september 2019 eller snarest derefter.

 

Stillingsbeskrivelse

Stillingen omfatter forskning og undervisning i kulturarvsformidling. Ansøgeren skal have en stærk forskningsprofil og skal kunne dokumentere kompetence på lektorniveau inden for kulturarvsforskning. Det er en fordel, hvis ansøgeren i sin forskning har bidraget til vidensudvikling inden for kulturarvsfeltet såvel på det teoretisk/begrebslige felt som med undersøgelser af praktisk kulturarvsformidling. Lektoratet udføres i tilknytning til Center for Forskning i Kulturarvsformidling, som danner rammen om et samarbejde mellem Limfjordsmuseernes Samvirke (LIMSAM) og Aalborg Universitet, og som skal bidrage til udforskning af problemstillinger, der generelt knytter sig til formidlingen af lokale og regionalhistoriske museers samlinger i en nutidig regional, national eller global kontekst med udgangspunkt i den kulturarv, som de nævnte museers samlinger repræsenterer. Stillingen vil primært blive tilknyttet forskningsgruppen Contemporary History (CHI), men vil gennem Center for Forskning i Kulturarvsformidling også have tæt kontakt med andre forskningsmiljøer på Aalborg Universitet. Ansættelsesstedet er Aalborg Universitet i Aalborg.

 

Ud over egen forskning og undervisning forventes ansøger at være en central aktør i samarbejdet mellem forskerne på de museer, som er tilknyttet LIMSAM, og den for museerne relevante universitetsforskning. Dette samarbejde har som formål at styrke kulturarvsforskningen på de museer, som er knyttet til LIMSAM. Ansøgeren skal deltage i udviklingen af forskningsprojekter på museer tilknyttet LIMSAM-samarbejdet og skal have evner som sparringspartner og netværksbygger; det vil være en fordel at kunne dokumentere erfaring med projektudvikling, forskningsfinansieringsansøgninger og vejledning af andre forskere (herunder ph.d-vejledning).

 

Undervisningen vil primært være knyttet til kandidatuddannelsen i Historie på Aalborg Universitet, som inkluderer en specialisering i kulturarvsformidling, og der ønskes derfor en profil, som vil kunne levere undervisning i kultur- og kulturarvsbegrebets udvikling og anvendelse, dansk og international kulturarvspolitik, museal praksis samt formidling af kulturarv (såvel teori som praksis). Undervisning på turismeuddannelsen og andre uddannelser på Aalborg Universitet kan forekomme.

 

Der søges en lektor/seniorforsker, som ideelt set har erfaring med undervisning på universitetsniveau samtidig med, at vedkommende har erfaring fra museumsverdenen, og som derudover har dokumenteret erfaring med forskningssamarbejde mellem et universitet og institutioner i det omgivende samfund.

 

Kvalifikationskrav

Det forudsættes, at ansøgere til lektoratet har forskningsmæssige kvalifikationer svarende til det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt/forsker, men vil også kunne opnås på anden måde. Ansøgerne forudsættes at have en dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau. Desuden forudsættes det, at ansøgere har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering og har modtaget en positiv skriftlig vurdering af deres undervisningsmæssige kvalifikationer. Herudover vil det være en fordel, men ikke en forudsætning, at ansøgere har erfaring med problembaseret læring (PBL), som er Aalborg Universitets pædagogiske model.

 

Ansøgning skal indeholde

 

  • Motiveret ansøgning.

  • Opdateret CV.

  • Fuldstændig publikationsliste.

  • Liste over publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må vedlægges maks. 10 publikationer.

  • Medforfattererklæring. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). Skabelon til medforfattererklæring findes nederst på denne side.

  • Eksamensbeviser (kandidat- og ph.d.-bevis).

  • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Vejledning findes nederst på denne side..

 

 Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

 

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

 

Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

 

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

 

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til lektor Bo Poulsen, tlf. 9940 9154, e-mail bpoulsen@cgs.aau.dk.  

 

 For yderligere oplysninger om instituttet, se www.cgs.aau.dk.

 

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Lotte Ulstrup Frost på HR-servicecenter HSF, mail: hs-hr@adm.aau.dk  

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomster mellem Staten og AC.

 

Stillingsnummer

2019-224-02238

 

Ansøgningsfrist

Fri May 24 00:00:00 CEST 2019

Del dette job

Kontakt

Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Adresse 1
Fibigerstræde 5
9220 Aalborg Øst
Danmark
Praktisk information
Oprettet
06-05-2019
Udløber
24-05-2019
Kviknummer
LJA-73116810
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning
Ansøg nu
Lignende job

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

Del dette job

Virksomhedsinformation

Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Adresse
Fibigerstræde 5
9220
Aalborg Øst
Danmark
Praktisk information
Indrykket
06-05-2019
Ansøgningsfrist
24-05-2019
Kviknummer
LJA-73116810
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Forskning og undervisning
Beliggenhed