Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

2019-224-02149 To professorater mso i Socialret

Aalborg Universitet

Aalborg, Nordjylland

Indrykket
05-03-2019

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Juridisk Institut, er to stillinger som professor med særlige opgaver i Socialret ledig til besættelse fra d. 1. maj 2019 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Stillingerne er tidsbegrænset til 5 år.

Gennem de opslåede professorater ønsker instituttet at syrke sin forskning inden for det socialretlige og socialforvaltningsretlige område. Begge professorater er tilknyttet Social Law Research (SLRC) på Juridisk Institut. Undervisningen og forskningen ved SLRC fokuserer på socialrettens hovedområder: arbejdsmarkedsområdet, børne- og ungeområdet, området for udsatte voksne og socialforvaltningsretten. Ansøgerne til begge stillinger skal derfor kunne dokumentere indgående og bredt kendskab til socialrettens hovedområder.

Det ene professorat har som særlig opgave at udbygge den socialretlige forskning og undervisning inden for børne- og ungeområdet.

Det andet professorat har som særlig opgave at udbygge forskningen og undervisningen på forsørgelses- og beskæftigelsesområdet.

Herudover forventes begge professorer at deltage aktivt i udvikling af instituttets forsknings- og undervisningsmiljø samt den fortsatte udvikling af den socialretlige forskningsgruppe og det socialretlige forskningsmiljø.

Kvalifikationskrav

Kvalifikationsniveauet svarer til de ordinære professorstillinger, idet det dog skal iagttages, at der lægges vægt på, at ansøgeren har potentiale til at videreudvikle fagområdet og kan dokumentere en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau. Der vil samtidig lægges vægt på en vurdering af vedkommendes mulighed for varetagelse af den eller de særlige funktionsbestemte opgaver, der er knyttet til den konkrete stilling, jf. stillingsbeskrivelsen. Endvidere lægges der vægt på, at ansøger kan varetage forskningsledelse og evt. andre ledelsesfunktioner, pædagogisk vejledning og supervision samt fagligt bedømmelsesarbejde.

Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på stærke kompetencer inden for både den materialle socialret og socialforvaltningsretten kombineret med ansøgerens evne til at analysere og viderudvikle ét eller flere specialområder, herunder overlap til øvrige relevante retsområder.

Der lægges herudover vægt på omfattende undervisningserfaring, herunder i socialretlige fag. Juridisk Institut leverer undervisning med socialretlige fagelementer på flere af Aalborg Universitets uddannelser. Aalborg Universitet arbejder med en problembaseret læringstilgang (PBL) og erfaring med denne læringstilgang er en fordel.

Stillingerne ligger inden for dansk lovgivning og undervisning vil kun kunne varetages på dansk. Det er således en forudsætning, at ansøger behersker det danske sprog til fulde.

Ansøgning skal indeholde

  • Motiveret ansøgning.
  • Opdateret CV
  • Fuldstændig publikationsliste.
  • Liste over vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må vedlægges maks. 10 publikationer.
  • Medforfattererklæring. Såfremt der er publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedlægges en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). Link til Skabelon.
  • Eksamensbeviser (kandidat- og ph.d. bevis).
  • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Link til Vejledning.

 

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Ulla Steen, tlf. 9940 9878, usteen@law.aau.dk.

For yderligere oplysninger om instituttet, se www.law.aau.dk.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til HR-partner Magnus Bach Andreasen, 9940 3536, hs-hr@adm.aau.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomster mellem Staten og AC. Ved periodens udløb bortfalder de særlige funktionsbestemte opgaver, og den pågældende overgår til en stilling som lektor.

Arbejdsstedet er i Aalborg.

Stillingsnummer

2019-224-02149

Ansøgningsfrist

02/04/2019

Del dette job

Kontakt
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5
9100 Aalborg
Praktisk information
Oprettet
05-03-2019
Udløber
02-04-2019
Kviknummer
LJA-71282366
Jobtype
Fuldtid
Kontrakt/Projekt
Arbejdsområde
Forskning og undervisning, Jura
Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation

Aalborg Universitet

Adresse
Fredrik Bajers Vej 5
9100
Aalborg
Danmark
Praktisk information
Oprettet
05-03-2019
Udløber
02-04-2019
Kviknummer
LJA-71282366
Jobtype
Fuldtid
Kontrakt/Projekt
Fag
Forskning og undervisning, Jura
Beliggenhed