Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

2018-224-01731 Et antal stillinger som adjunkt/lektor i retsvidenskab (eksempelvis inden for strafferet, EU ret, formueret, selskabsret eller andet)

Aalborg Universitet

Aalborg, Nordjylland

Indrykket
06-04-2018

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Juridisk Institut er et antal stillinger som adjunkt eller lektor i retsvidenskab (eksempelvis inden for strafferet, EU ret, formueret, selskabsret eller andet) ledige til besættelse fra 1. august 2018 eller snarest derefter. Adjunkturerne har en varighed af 4 år, mens lektoraterne er tidsubegrænsede.

 

Stillingsbeskrivelse

 

Adjunktur

Som adjunkt forventes man at deltage aktivt i udviklingen af instituttets forsknings- og undervisningsmiljø, og at varetage undervisning i obligatoriske fag på BA.jur./cand.jur og HA.jur/cand.merc.jur.-uddannelserne, samt specialiseringsfag, herunder engelsksprogede fag.

 

Ved bedømmelsen af ansøgere vil der blive lagt vægt på et indgående og bredt kendskab til et retsområde, men også på kendskab til tilgrænsende retsområder og til ansøgerens potentiale i forhold til at videreudvikle ét eller flere specialområder.

 

Der lægges vægt på ansøgerens undervisningserfaring (som minimum undervisning i ph.d.-forløb). PBL (problem based learning) indgår som central læringsmodel på AAU.

 

Lektorat

Som lektor forventes man at deltage aktivt i udviklingen af instituttets forsknings- og undervisningsmiljø, og at varetage undervisning i obligatoriske fag på BA.jur/cand.jur - og HA.jur/cand.merc.jur.-uddannelserne, samt specialiseringsfag, herunder engelsksprogede fag.

 

Ved bedømmelsen af ansøgere vil der blive lagt vægt på et indgående og bredt kendskab til et retsområde, men også på kendskab til tilgrænsende retsområder og til ansøgerens dokumenterede evne til at analysere og videreudvikle ét eller flere specialområder.

 

Der lægges vægt på dokumentation af ansøgerens undervisningserfaring. PBL (problem based learning) indgår som central læringsmodel på AAU. Herudover vil det være en fordel men ikke et krav, at ansøgeren har erfaring med ansøgning om ekstern finansiering.

 

Kvalifikationskrav Adjunktur

Adjunktstillingen er en tidsbegrænset 4-årig videreuddannelsesstilling med forpligtelse til forskning og undervisning. Hertil kan i begrænset omfang komme andre opgaver fastlagt af universitetet.

 

Det forudsættes, at ansøgere til adjunkturet har videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens forskningspotentiale samt pædagogiske kvalifikationer, herunder erfaring med projektvejledning og forelæsninger.

 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at adjunktstillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er adjunktstillinger udformet sådan, at de kompetencer, man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor. Senest et år før stillingens udløb tilbydes adjunkten en samtale, som afklarer det videre karriereforløb.

 

Kvalifikationskrav Lektorat

En lektorstilling er en tidsubegrænset stilling med forpligtelse til forskning og undervisning.

 

Det forudsættes, at ansøgere til lektoratet har forskningsmæssige kvalifikationer svarende til det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt/forsker, men vil også kunne opnås på anden måde. Ansøgerne forudsættes at have en dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau. Desuden forudsættes det, at ansøgere har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering og har modtaget en positiv skriftlig vurdering af deres undervisningsmæssige kvalifikationer.

 

Ansøgning skal indeholde

 

  • Motiveret ansøgning, hvoraf det skal fremgå, om kandidaten søger adjunkt- eller lektorstillingen.

  • Opdateret CV.

  • Fuldstændig publikationsliste.

  • Liste over publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Ansøgere til adjunktstillingen må maks. vedlægge 5 publikationer, og ansøgere til lektorstillingen må maks. vedlægge 10 publikationer.

  • Medforfattererklæring. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). Link til Skabelon.

  • Eksamensbeviser (kandidat- og ph.d.-bevis).

  • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Link til Vejledning.

 

 

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

 

Aalborg Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

 

Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

 

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

 

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Ulla Steen, tlf. 9940 9878, e-mail usteen@law.aau.dk.  

 

For yderligere oplysninger om instituttet, se http://www.law.aau.dk/.   

 

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til Gurli Brogaard, tlf. 9940 7023, e-mail hs-hr@adm.aau.dk.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomster mellem Staten og AC.

 

Stillingsnummer

2017-224-01731

 

Ansøgningsfrist

10/05/2018

Del dette job

Kontakt
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5
9220 Aalborg Øst
Kontakt
Fredrik Bajers Vej 5
9220 Aalborg Øst
Danmark
Praktisk information
Oprettet
06-04-2018
Udløber
10-05-2018
Kviknummer
LJA-58730430
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning
Ansøg nu
Lignende job

Spesialenheten for politisaker

reMarkable

Del dette job

Virksomhedsinformation

Aalborg Universitet

Adresse
Fredrik Bajers Vej 5
9220
Aalborg Øst
Danmark
Praktisk information
Oprettet
06-04-2018
Udløber
10-05-2018
Kviknummer
LJA-58730430
Jobtype
Fuldtid
Fag
Forskning og undervisning
Beliggenhed